24. oktoobril kultuurilooline jalutuskäik Kaitseväe kalmistul

Tallinna Linnamuuseum kutsub jalutuskäigule Kaitseväe kalmistul 24. oktoobril.

Hingedeajal on tavapärane teha jalutuskäike meie kultuurilooliselt huvitavatele kalmistutele ja meenutada lahkunuid. Tallinna Linnamuuseum kutsub huvilisi jalutuskäikudele Tallinna kalmistutel, et tutvustada siia koondunud Tallinna ja Eesti inimeste lugusid. Retkede eesmärk on tutvustada ja väärtustada kalmistukultuuri ning aidata avastada linnaruumis olulisel kohal paiknevaid rohealasid nende ajaloolises ja loodusloolises mitmekülgsuses.

Jalutuskäik Kaitseväe kalmistul 24. oktoobril. Jalutuskäigu algus kell 15.00.

Ekskursioon pakub osalistele ülevaadet Kaitseväe kalmistu ajaloost, selle arengust läbi 20. sajandi ning tähtsamatest monumentidest ja hauatähistest. Kalmistul tehakse ringkäik tähtsamate monumentide ja haudade juurde. Giid räägib nii nende ajaloost, ehitusest, arhitektidest, valmimisaastast kui ka sündmustest, mis on ühe või teise monumendiga seotud: kellele ja miks neid ehitati, milliseid tähendusi need endas kannavad. Tutvustatakse ka Kaitseväekalmistu üldist ajalugu – selle loomist, muutusi ajaloos ja olulisi haudu.
Mõned mälestusrajatised, millega saab tutvuda: Vabadussõjas langenute mausoleum, monument Männiku plahvatuses hukkunutele, Pronkssõdur.

Jalutuskäigu kestus: umbes 1,5 tundi
Tuuri algus: 15.00
Piletid Piletilevist

Kohtumispaik: Kaitseväe kalmistu peavärava juures (Filtri tee 14)

Vabadussõjas langenute mälestusmärk, arhitekt Edgar Johan Kuusik. Püsitati 1928, hävitati 1950, taastati 2012. Foto Wikimedia Commons, autor Tiit Hallas