Peeter I maja tunnustati Peetrilinnade lipuga

Juuni algul toimus kaheteistkümnendat korda traditsiooniline rahvusvaheline Peeter Suure kongress, kus osalevad ülemaailmselt Peeter I ajastu uurijad.

Tänavuse kongressi teema oli “Образ Петра Великого в мировой культуре“ (Peeter Suure kuju maailma kultuuris). Kahe ettekandega esinesid Peeter I maja ja Tallinna vene muuseumi töötajad:

  • M. Smorževskihh-Smirnova – “Музей как форма исторической рефлексии: Пётр I и в экспозиции дома Петра” (Muuseum kui ajaloo reflektsiooni vorm: Peeter I Peetri maja ekspositsioonis)
  • Z. Jänes – “Иделогия и рефлексия: судьба монумента Петру Великому в Таллинне 1908–1942” (Ideoloogia ja refleksioon: Peeter Suure monumendi saatus 1908–1942)

Kongressi pidulikul avamisel autasustati Peetri maja eriauhinnaga, millega Peterburi Peeter Suure Instituut tunnustab panust Peetri kultuuripärandi säilitamisel, uurimisel ja populariseerimisel.

Eriauhinna – Peetrilinnade lipu – andsid Peeter I majamuuseumile üle Venemaa kultuuriministri asetäitja Alla Manilova ja Riikliku Ermitaaži direktor Mihhail Piotrovski.

Täname Peeter Suure Instituuti sooja vastuvõtu ja tunnuse eest!