Neitsitorni loeng “Uued sakraalhooned 19.–20. saj vahetusel ja Eesti Vabariigi aastatel”

Laupäeval. 21. oktoobril kell 13 esineb Tallinna Linnamuuseumi vanemteadur Kalmar Ulm loenguga “Uued sakraalhooned Tallinnas 19.–20. saj vahetusel ja Eesti Vabariigi aastatel”.
Loeng toimub Neitsitorni lektooriumis, osalemistasu 4 € sialdab kohvi ja küpsist.
Palume eelnevalt registreerida aadressil
neitsitorn@linnamuuseum.ee või telefonil: 6 012 751.

Tallinna Peeteli kiriku tornikiiver mis sõjas hävis

Tallinna Peeteli kiriku tornikiiver mis sõjas hävis

Sajandivahetus (19.–20. saj) ning EV aastad kujunesid Tallinna sakraalhoonete ehituses, nagu ka kogu linna arengus murdeliseks perioodiks. Koos linna elanikkonna hüppelise kasvuga suurenes vajadus uute kirikute ja palvemajade järele. Nii kerkisid Jaani (1867) ja Kaarli (1870) luterlikud kirikud, Maakri tänava juudi sünagoog (1884) ja Aleksander Nevski katedraal Toompeal (1900).

Vähem tuntud on EV aastatel valminud sakraalhooned, mis enamasti ehitati eri konfessioonide eestvõttel, nagu luterlaste Peeteli või Nõmme Rahu kirik, adventkirik Mere puiesteel ning Ristija Johannese õigeusu kirik, arvukatest baptisti palvelatest rääkimata. Neist pühakodadest ja nende edasisest saatusest annab ülevaate käesolev loeng.