“Tallinna lood ja legendid”: 30.01. esineb loengusarjas kirjanik JAN KAUS

Neljapäeval, 30. jaanuaril algab Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis loengusari ”Tallinna lood ja legendid”, milles uuritakse Tallinnaga seotud lugude päritolu. Neitsitorni lektooriumis peetavas avaloengus räägib kirjanik Jan Kaus oleviku ja mineviku ning kaose ja korra suhetest linnaruumis.

Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi tornide ja käikudekompleks on üks Tallinna tihedamini lugudega „asustatud“ alasid: neid on siinsete paikade külge kinnistunud alates linna varastest sajanditest kuni nõukogude perioodi pungikangelaste ja taasiseseisvumiseni välja. Millest need lood räägivad tänapäevasele kuuljale-lugejale ja uurijale, sellest kuuleb muuseumi kevadhooaja loengusarjas.

Loengud toimuvad kord kuus neljapäeviti Kiek in de Köki kindlustustemuuseumisse kuulvas Neitsitorni lektooriumisaalis. Loengute algus kell 18, kestus 1 tund.

Sissepääs: 6/4 €

SOOVITAME LOENGULETULIJAIL SAABUDA KOHALE VAREM, ET TUTVUDA LÜHIKESE JALA VÄRAVATORNIS OLEVA NÄITUSEGA “METAPSÜÜHILINE TALLINN”

VÕIMALUS NÄITUSEGA TUTVUMISEKS JÄÄB KA PEALE LOENGUT, MUUSEUM SULETAKSE KELL 20.

Neljapäev, 30. jaanuar kell 18

Kirjanik Jan Kaus:  “Olevik ja minevik ning kaos ja kord linnaruumis”

“Käsitleksin korra ja kaose küsimust erinevatest rakurssidest – kuidas linnaehitust mõjutavad majanduslikud ja kultuurilised jõud üksteist mõjutavad, üksteisega põrkuvad ja üksteisega sulanduvad; millistes suhetes on omavahel funktsioonid ja tähendused, kuidas oleviku perspektiivist on ülekaalus funktsioonid, aga mineviku perspektiivist tähendused. Ja kuidas kaose ja korra põimumine on ka täiesti ruumiline – kuidas tänavavõrgustik on näiteks loodusliku rannajoonega või koduse raamatukoguga paralleelne nähtus.”

REGISTREERI OMA OSALUS SIIN

Neljapäev, 27. veebruar kell 18

Folklorist Marju Kõivupuu: “Kohalik ja rahvusvaheline Tallinna linnalugudes”

Neljapäev, 26. märts kell 18

Elle-Mari Talivee, vanemteadur, Underi ja Tuglase kirjanduskeksuse muuseumiosakonna juhataja: “Tallinnast kõnelevas ilukirjanduses korduvad motiivid”.

Neljapäev, 23. aprill kell 18

Tallinna Ülikooli õppejõud Maris Saagpakk: “Baltisaksa lood ja legendid Vanast Tallinnast”