Muuseumiööl Kiek in de kökis ja Raidkivimuuseumis

Muuseumiööl on avatud Kiek in de köki torn ja bastionikäikudes asuv Raidkivimuuseum. 

1. korrusel fotonäitus Vabaduse väljaku ajaloost “Heinaturust Vabaduse väljakuni”
2. korrusel näitus “Merelt ohtu oodates. Tallinna rannikukindlustused 1710 – 1864”
3. korrusel püsinäitus “Kindel linn” koos filmiga “Kroonik Balthasar Russow jutustab: Tallinn 1219-1600”
4. korrusel püsinäitus “Tallinn sõdades” koos filmiga “Vana Toomas jutustab”

Raidkivimuuseumi püsiekspositsioonile lisaks on Muuseumiööl kavas heliinstallatsioon, mille autoriks Aivar Tõnso.

“…Väljendid “räägi nagu seinaga” või “süda kui kivi” viitavad kividele kui elututele objektidele. Tegemist on aga teistmoodi liikumises olevate organismidega, kellel on inimtajust erinev suhe aegruumiga. Raidkivimuuseumi kollektsioon koosneb kividest, kelle abiga kiviraidurid seda igavikulist liikumist ära kasutades on loonud iidsetele sõnumitele üle aegade ulatuva silla. Heliinstallatsioon “Kivi süda” aitab avada meeli ja fantaasialendu nende kaugete ja vaid õrnalt hoomatavate kontaktide lähemale toomiseks…”

Raidkivimuuseumi sissepääs on Vabaduse väljakult, Mayeri trepi kõrvalt alla parklasse suundudes.