Õuesõpe vanalinnas: põnevad ja harivad orienteerumismängud keskaja linnaelust

Võistkondlik orienteerumismäng „Tallinna legendid ja tõsielu” on mõeldud põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele, kuid sobib ka täiskasvanuile meelelahutuseks ning ajalooteadmiste värskendamiseks.

Mäng algab Kiek in de Köki juurest

Orienteerumismängus tutvutakse ajalooliste paikade ja hoonetega Toompeal ja all-linnas. Kõrvuti vanalinnas kaardi järgi orienteerumisega tuleb mängu jooksul vastata erinevatele küsimustele või lahendada kergemaid ülesandeid nii ajaloofaktide kui ka põnevate legendide kohta.

Sobib hästi 7. klassidele keskaja linnaelu teema kokkuvõtteks.

Võistkonnad alustavad ja lõpetavad mängu Kiek in de Köki suurtükitornis.

 

UUS! Orienteerumismäng “Tõved ja tohtrid vanas Tallinnas” algusega Taani kuninga aiast

Loquizi mobiilirakendusega lihtsasti mängitavas orienteerumismängus tutvutakse ajalooliste paikadega, mis on seotud tervise ja hoolekande teemadega. Kaardi abil vanalinnas orienteerudes tuleb mängu jooksul vastata erinevatele küsimustele, võimalus on kasutada ka õlekõrsi. Mängu käigus saab palju uut teavet meditsiiniga seotud ametite kohta. Sobib hästi ka 7. klassidele keskaja linnaelu teema kokkuvõtteks. Lõimitud on ajalugu ja inimeseõpetus.

KESTAB u 90 min

SOBIB kooligruppidele, peredele kui ka üksikmängijaile alates III kooliastmest

Maksimaalne osalejate arv on 30 õpilast.

 

#õuesõpe #meeskonnatöö

Broneerimine ja info: