Muuseumisse, muuseumisse – uute teadmiste ja kogemuste järele!

 Peetri majal ja Tallinna vene muuseumil on rõõm kutsuda Teid meie põnevatesse muuseumitundidesse. Peeter I maja ja Tallinna vene muuseum on loonud mitmekülgseid õppeprogramme, mis lähtuvad riiklikust õppekavast ja lõimivad erinevaid õppeaineid. Muuseumitunnid pakuvad vaheldust kooli argipäevale ja laiendavad õpilaste silmaringi.

Meie muuseumitunnid lähtuvad avastus- ja aktiivõppemeetoditest. Arendame õpilastes oskust otsida infot nii iseseisvalt kui rühmas ning suuname neid tulemusi kriitiliselt analüüsima. Meie unikaalses õppekeskkonnas saavad õpilased kaasata enda kõiki meeldi – nägemine, kuulmine, kompimine, haistmine ja maitsmine! Muuseumipedagoogi juhendamisel viiakse läbi programme erinevas vanuses lastele alates algklassidest kuni gümnaasiumini.

Peeter I maja  on Tallinna vanim muuseum, mis avati külastajatele 1806. aastal. Muuseum asub ajaloolises Kadrioru pargis (Mäekalda 2). Muuseumitunnid on pühendatud Eesti ajaloole ja kultuurile alates 18. sajandi algusest, keskendudes Põhjasõja tekkepõhjustele, osapooltele ja tähtsamatele sündmustele. Tunni käigus saavad õpilased teada, millised  muutused toimusid Peeter I-se valitsemise ajal Eestis.

Tallinna Vene muuseum asub 15. sajandi kaupmehe majas Tallinna vanalinnas. Muuseum tutvustab Eesti vene kultuuri ja Tallinna eri rahvustest kodanike eluolu. Aadress: Pikk 29a

Täielik info muuseumitundidest on leitav meie kodulehel kategooria „HARIDUS”  all.