Seegi kodukord (u 1448)

Esiteks ei tohi üksteise peale vihastada. Kes teisele kurjasti ütleb, peab andma 4 killingit.

Samuti kes ei lähe missa ja vespri ajal kirikusse, kui helistatakse kella – trahv 4 killingit [see, kes saab minna].

Kes teist lööb, saab trahviks 4 killingit ja kartsa.

Kes teisele näkku sülitab – trahv 4 killingit.

Kes dornsesse roojab – trahv üks katel õlut.

Samuti kes käimla ära reostab, peab selle uuesti puhtaks tegema ja saab trahvi 4 killingit.

Samuti kes majja roojab või välja ukse ette – trahv 4 killingit, samapalju siis, kui keegi kutsub külalise.

Kes ukse ette pissib või pissi välja valab – trahv 4 killingit.

Kes linna läheb – trahv 1 ferding.

Kes linnas ööbib – trahv 1 vaat õlut.

Samuti naine või mees, kes koos magavad või ebasündsat asja teevad, need peavad majast ära minema. Samuti ei tohi naine või mees tuua kedagi enda juurde magama sama karistuse ähvardusel.

Samuti kui keegi nii palju joob, et oksendab, on trahv 2 katelt õlut, sama palju, kui keegi külalise kutsub.

Samuti ei tohi haiged enne kirikusse minna, kui lubatud – trahv 4 killingit.

Mehed ja naised ei tohi koos saunas käia – trahv 4 killingit.

See mees või naine, kes katsub teist jalge vahelt, saab trahvi 4 killingit.

Kes oma häbet näitab ja oma rõivad üles kisub, saab trahvi kaks katelt õlut.

Kes teise vastu oma noa tõmbab, on trahv 4 ferdingit.

Samuti kui keegi teist vigastab, mõistavad õigust eestseisjad.

Samuti kes üleval istub peale seda, kui kell on kaheksa löönud – 4 killingit.

Samuti peab vend, kes viimasena sisse tuleb, õhtul väravad sulgema ja hommikul avama ja kui seegihoovis sureb mõni koduloom, peab ta selle nülgima.

Samuti peab õde, kes viimasena sisse tuleb, leivakorvi varjule panema ja lubama teenijal tule ahju teha.

Samuti ei tohi keegi pirruga kaugemale minna, kui korsten lubab – trahv 4 killingit.

Samuti kui jagatakse välja õlut, leiba, liha või kala, mis igaühele järjekorras on ette nähtud, peab igaüks selle meelsasti vastu võtma, ja kui ta selle vastu nuriseb, on trahv 4 killingit.

Samuti, kes [seegis] sureb, sellel ei tohi olla voli midagi oma varast ära anda; kes [niisugusest asjast teab ja] seda saladuses hoiab, see saab nuheldud nii rängalt, et ta ei oska seda ette kujutadagi.

Samuti kes seisab hoovimeistri ees, see peab vaatama, et ta sellest õigusest kinni peab, ja kui juhtub, et ta õigusest üle astub ja see saab teatavaks eestseisjatele, peab ta nii sageli [kui see juhtub] andma hüvituseks ühe marga.

Kes aga oma trahvi õigeks ajaks ära ei maksa, seda peetakse ilma toidumoonata seni, kuni ta on oma trahvi ära maksnud.

Samuti kes on ära teeninud kartsas istumise, see peab seal istuma ilma armuta.

Samuti antakse Püha Johannese kirikhärrale aastas pool lasti rukist ja pool lasti linnaseid ja kuus marka raha.

Samuti kes toob [uue] haige sisse, see peab haigetele andma ühe tündri õlut ja ühe lamba ja igale haigele 3 ööri pihku ja igaühele ühe timpsaia, kirikhärrale pool ferdingit, õuemeistrile pool ferdingit, 8 ööri valgustuseks ja 3 ööri sauna jaoks.

Samuti kerjajatele, igale 4 Riia marka ja paar saapaid.

Samuti tarvitatakse lihavõtteküünaldeks tavaliselt kuus marknaela vaha.

Samuti kolmele altarile igaühele kaks küünalt, igaüks neist kaks marknaela vaha.