Loodusteadused ja kunst fotograafias

Õppeprogramm haakub riikliku õppekava loodusõpetuse, füüsika, keemia ja kunstiainega.

 

Mida teeme? 

 

Muuseumitunnis tutvume Fotomuuseumi püsiekspositsiooni haruldustega ja fotograafia kujunemislooga, keskendudes sellele, mis rolli mängivad füüsikalised nähtused ja keemia fotograafia tekkes. Mõtestame looduslikke nähtusi läbi arutluse ja praktiliste  näidete, avades  teaduse ja kunsti vahelisi seoseid. Arutleme fotograafia arengust ja vajalikkusest tänapäeval ja ajaloos.

Teadmiste kinnistamiseks proovime maailma vanimat fotomenetlusprotsessi – tsüanotüüpiat, mille läbi saab iga osaline end loovalt väljendada. Tehnikat saab rakendada väga mitmekesiselt, ühendades seda edukalt ka tänapäevaste tehnoloogiatega.

 

Tunni läbimisel õpilane

  • tutvub fotograafia kujunemisloo ja eeldustega 
  • tutvub tsüanotüüpia tehnika mitmekesiste võimalustega
  • väljendab mõtteid ja teadmisi teostatud loovtöö kaudu
  • arvestab materjalide ja kemikaalide otstarbeka ja ohutu kasutamisega

 Sihtrühm: I-III kooliaste, gümnaasium (muuseumitund kohandatakse vastavalt vanuserühmale)

Kestus: 90 minutit ( I kooliaste 60 minutit)

Märksõnad: 19.sajandi fotoprotsessid, valgusõpetus, fotokeemia, tsüanotüüpia, kompositsioon

 

Tundi saab tellida eesti ja vene keeles.

BRONEERI MUUSEUMITUND