Löö kaasa Kalamaja muuseumi loomisel!

2019. aasta sügisel avab Tallinna Linnamuuseum endise Kalamaja lastemuuseum Miiamilla ruumes Kotzebue 16  Kalamaja kogukonnamuuseumi. Uus muuseum on nii kohalikele kui ka külalistele koht, kus näitustel ja publikuprogrammides tutvuda kohaliku ajaloo, tänapäeva ja tulevikuga.

Kalamaja muuseum on kogukonna kohtumispaik, kus saada kokku, pidada aru, korraldada eripalgelisi töötubasid, kontserte,
luuleõhtuid, perepäevi, etendusi ja näidata avalikkusele kohalike inimeste põnevaid kollektsioone ning pidada sünnipäevi.

Muuseumi loomine toimub koos kogukonna inimestega, kes läbi kohtumisõhtute ja mõttetalgute on andnud oma väärtusliku sisendi muusemi loomiseks.
Kõik Kalamajas elavad ja elanud inimesed on oodatud muuseumi loomisel kaasa aitama!

Kui sul on kodus vanemaid ja uuemaid Kalamaja fotosid, mõni põnev lugu seoses siinse kandiga või hoopis ese, mille oled nõus muuseumile annetama, siis võta muuseumiga julgesti ühendust:

kalamaja@linnamuuseum.ee