KÜLASTUSTINGIMUSED COVID-19 piirangute ajal: palume muuseumikülastajail esitada tõend

Hoolime oma töötajate ja külaliste tervisest ning aitame ühiskonda avatuna hoida.

Tallinna Linnamuuseumi filiaalid ootavad muuseumisse alates 25.10 külastajaid, kel on oma viirusohutuse tõendamiseks digitaalselt või välja prinditult kehtiv vaktsineerimispass või COVID-19 haiguse läbipõdemise tõend (kehtib positiivsest testist 180 päeva).

Palume esitada üks nimetatud tõenditest muuseumisse sisenedes külastajal alates 18. eluaastast. Palume olla valmis esitama ka isikut tõendavat dokumenti. Alla 18 aasta vanuste külastajate nakkusohutust ei kontrollita.

Kuni 25.10 sobivad sissepääsuks digitaalsel või välja trükitud kujul:

kehtiv vaktsineerimispass,
COVID-19 haiguse läbipõdemise tõend (kehtib positiivsest testist 180 päeva),
negatiivne COVID-19 PCR testi tõend (kehtib 72 h)
negatiivne COVID-19 antigeeni kiirtesti tõend (kehtiv 48 h)
Testi peab olema teostanud tervishoiuteenuse osutaja. Muuseumis kohapeal testimisvõimalust ei ole. Isikusamasuse tuvastamiseks kehtib tõend üksnes koos isikut tõendava dokumendiga.

Leia endale lähim koroonatestimise punkt siit

COVID tervisetõendi saab alla laadida: www.digilugu.ee
Info välismaa kodanikele EL COVID tõendite väljastamise kohta

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti korraldustega tuleb kõigil muuseumikülastajail (alates 18. eluaastast) esitada muuseumisse sisenedes dokument enda nakkusohutuse tõendamiseks.
Alates 25. novembrist kehtivad kultuuriasutustes, sh muuseumides uued, varasemast rangemad piirangud vähemalt 10. jaanuarini 2022.

Kaitsemaski kandmine on rangelt soovituslik nii vaktsineeritud kui haiguse läbipõdenud inimestele kui ka lastele alates 12. eluaastast.

Rohkem infot: https://www.kriis.ee/et

Muuseumil on õigus ilma tõendita külastajat mitte muuseumisse lubada.

Tingimused kehtivad kuni Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti uute korraldusteni või nende tühistamiseni. Soovitame enne külastust vastava infoga uuesti tutvuda. Küsimuste korral palume pöörduda muuseumiteenindajate või infotöötajate poole.

Muuseumi töötajad, nii vaktsineeritud, läbipõdenud kui ka vaktsineerimata, kannavad muuseumi ekspositsiooni- ja haridusruumides maske.Töötajad, kel on võimalik oma tööülesandeid täita kodukontoris, kasutavad hajutatuse huvides rohkem seda võimalust.

 

Endiselt palume majja sisenedes ka desinfitseerida käsi ja hoida teiste külalistega distantsi.
Käte desinfitseerimise võimalused leiab kõigis muuseumides. Maski kandmine muuseumides on kohustuslik.

Palume loobuda muuseumikülastusest COVID-19 haigestumise või haigestunuga lähikontaktis olemise tõttu isolatsiooni kohustuse puhul, või ägeda respiratoorse nakkushaiguse sümptomitega (sh kerge nohu, kurguvalu, kurgu kriipimine, köha vms). Samuti liikumisvabaduse piirangu ajal kõrge COVID-19 haigestumusega riigist naasmise tõttu.

 

Tallinna Linnamuuseum on ühinenud Hea tahte kokkuleppega ja järgib Terviseameti nõudeid COVID-19 leviku tõkestamiseks, et tagada külastajate ja töötajate turvalisus. Hea tahte kokkuleppest loe lähemalt