Tallinna Linnamuuseum liidab Tallinna Vene Muuseumi ja Peeter I majamuuseumi

Tallinna Linnamuuseumi astub 1. mail taas ühe olulise sammu oma rohkearvuliste filiaalide võrgustiku koordineerimisel. Ühtsete üksustena hakkavad tegutsema Tallinna Vene muuseum ja Peeter I majamuuseum, mis tutvustavad vene kultuuripärandit Tallinnas.

Linnamuuseumi filiaalide ühendamine korreleerub kultuuriministeeriumi eesmärkidega Eesti muuseumielu korrastamisel, eesmärgiga muuseumide töö tõhusam ja paindlikum korraldamine.

Eesti ja vene kultuuri vastastikuste sidemete uurimisele ja kajastamisele pühendunud Tallinna Vene muuseumis kogutakse kultuuriväärtuste taastamise, kogumise, uurimise ja säilitamise huvides Tallinna eri rahvustest kodanikkonna eluolu ja kultuuri iseloomustavat ainest, sellekohane info on teretulnud aadressil Pikk 29a.