Rahvusvaheline projekt “Agents of Change: Mediating Minorities” (MeM)

Tallinna Linnamuuseum osaleb rahvusvahelises projektis, mis on saanud toetust Euroopa Liidu programmist Loov Euroopa. Projekt „Muutuste loojad: vahendades vähemusi“ (Agents of Change: Mediating Minorities (MeM)) toimub aastatel 2020–2022 koostöös partneritega Lätist, Soomest ja Rootsist.

Projekti eesmärk on otsida ning katsetades leida kõige tõhusam vähemuste, kultuuriasutuste ja vabaühenduste esindajate koostöö mudel, mis oleks võimeline muutma kultuurilist mitmekesisust, kaasatust ja ühiskonna sotsiaalset integratsiooni toetavaid meetmeid.
MeM arendab kunsti vahendamise (art mediation) lähenemisviisi, mis on viimasel ajal muutunud populaarseks kunstimuuseumide ja galeriide töös publikuga, laiendades selle konteksti ning uurides, kuidas antud praktikat saab kasutada osalus- ja kaasavate tegevuste arendamiseks. Projekti käigus püüame muuta suhtumist vähemustesse, keda on tihti koheldud „objektidena“, kellega tuleb midagi ette võtta. Igaüks on tegelikult väärt ekspert oma ainulaadsete kogemuste põhjal.

2021. aasta kevadel korraldatakse partnerriikides tulevastele “muutuste loojatele” ja mediaatoritele koolitus kunsti ja kultuuri vahendamise ja kaasamise teemadel. Koostöös ekspertide, partnerite ja koolituskaaslastega omandavad projektis osalejad praktilisi kogemusi ja kultuuridevahelist pädevust, mis on eelduseks osalusprojektide ja kaasamist toetavate algatuste väljatöötamiseks. Sügisel võtavad iga projektis osaleva riigi mediaatorid osa ühiskonnakriitilistest ja sotsiaalselt orienteeritud kunstiprojektidest, aidates kunstnikel koguda vajalikku materjali kaasaegse kunstiteose loomiseks. 2021. aasta sügisel valmistavad nad ette ning viivad läbi avalike arutelude ja vestlusõhtute sarju.
Aasta 2022 on projekti töös pühendatud kunsti ja kultuuri vahenduse kui kaasamis- ja osalusviisi analüüsile ning selle kohandamisele tööks erinevate sihtrühmade ja kogukondadega. Parimad praktikad ja lähenemisviisid integreeritakse projektipartnerite töösse ning tutvustatakse teistele kultuuriasutustele, mittetulundusühingutele ja valitsuse esindajatele.

Tallinna Linnamuuseum kaasab projekti nii oma töötajaid kui soovijaid väljastpoolt muuseume. Projekt on seotud Tallinna vene muuseumi arendusega ning koolituse praktiline osa toimub eestivene teemalisel eksperimentaalnäitusel „Muuseumi laboratoorium“.

 

MeM koolituse kava ja osalemise tingimused

ANKEET

 

Projekti partnerid:

Cultura Fond (Helsingi)

Kunstikeskus Tensta Konsthall (Stockholm)

Läti Kaasaegse Kunsti Keskus (Riia)

Open Society Fond DOTS (Riia)

Tallinna Linnamuuseum / Tallinna vene muuseum

 

Lisainfo ja kontakt:

Jelena Tšekulajeva

Tallinna vene muuseumi juhataja