Fotomuuseumi keha teema-aasta avatud kutsung

2024. aasta aprillikuus algab Fotomuuseumi uus teema-aasta, mis on pühendatud keha kujutamisele foto- ja videokunstis. Seoses sellega kuulutame välja avatud kutsungi kaamera-põhiseid praktikaid kasutavatele loomeinimestele, et korraldada galeriis Seek juuni algusest oktoobri lõpuni 2024 mastaapne grupinäitus keha erinevaist representatsioonidest ja väljenduslikkuse mitmekesisuse võimalustest antud teemale läheneda.

Open call on mõeldud kõigile neile, keda inspireerivad inimkehaga seonduvad kultuurilised tähendused – kehaga seotud traditsioonid, kogemused (isiklikud, sotsiaalsed, ühiskondlikud jne), kehakuvandid, identiteet, kehatunnetus jne. Näituse eesmärk on tutvustada, kuidas erinevad kunstnikud käsitlevad kaasaegses kaamerapõhises väljenduses keha teemat ja pakuvad foto- ja videomeediumist lähtuvat kujutamist. Fototehnikatele ja vormistusele piiranguid ei seata. 

Palume osalemisest huvitatuil saata 17. detsembriks 2023 (kaasa arvatud) näitusele kandideeriva tervikteose autorikontseptsioon (maksimaalselt üks A4 lehekülg), pildinäidised jpg või pdf formaadis aadressile failivahetuskeskkonna WeTransfer abil ning videoteose puhul link. Esitatavad projektid võivad olla nii fotograafilised kui videotööd ja peaks olema valminud viimase viie aasta jooksul. Oluline on ühtse terviku moodustav visuaalne ja sisuline teos. 

Näitusele valib eksponeeritavad tööd asjatundlik žürii, mis koosneb tunnustatud kunstnikest, kuraatoritest ja oma ala asjatundjatest, kel on kompetentsi inimese kehalisuse teemal laiemalt. Soovime originaalset lähenemist ja sisuerksat visooni!

 

Lisainformatsioon: 

Näituse kuraator Annika Haas tel 56610694