MTÜ Eesti Fotopärand koduleht

fotopärand.org.ee

Mittetulundusühingu Eesti Fotopärand eesmärk on väärtustada eesti fotograafilist pärandit: seda hoida, uurida, süstematiseerida ja tutvustada. Ühing edendab koostööd fotopärandiga tegelevate inimeste ja institutsioonide vahel nii Eesti-siseselt kui ka rahvusvaheliselt, korraldab fotopärandiga seotud koolitusi, seminare, näitusi. Väärtuslikku teavet Eesti fotopärandi alaste koolituste, väljaannete ja projektide kohta leiab mtü kodulehelt ja meililistist.

Kiirviited: