Keha teema-aasta grupinäituse avatud kutsungi tulemused

Fotomuuseumi uue teema-aasta grupinäituse avatud kutsungile laekus 61 kaastööd, millest valiti keha kujutamisele foto- ja videokunstis keskenduvale väljapanekule 23 kunstniku projektid. Kui 2024. aasta mais algav keha representatsioonivõimalusi tutvustav teema-aasta põhinäitus Fotomuuseumi Raevangla hoones keskendub ajaloolisele fotole, siis galeriis Seek 6. juunil 2024 avanev grupinäitus on keha kaasaegne kujutluspilt kogu selle väljenduse mitmekesisuses. 

Galeriis Seek toimuvale grupinäitusele valiti projektid järgmistelt kunstnikelt: Mia Felic, Mikk Keis, Natalia Kondratenko, Anna-Liisa Kree, Anita Kremm, Eva Labotkin, Karlotta Lainväe, Heikki Leis, Noah Morrison, Ülo Pikkov, Sten-Erik Remmel, Triin Resik, Danel Rinaldo, Liis Ring, Aasa Ruukel, Maurizio Sapia, Laivi Suurväli, Alissa Šnaider, Grete Tuiken, Maarja Tõnisson, Anna-Maria Vaskovskaja, Mari Volens, Lu Yufan

Foto: Karlotta Lainväe

Foto: Lu Yufan

Foto: Alissa Šnaider

Open call oli mõeldud kõigile neile, keda inspireerivad inimkehaga seonduvad kultuurilised tähendused: kehaga seotud traditsioonid, kogemused (isiklikud, sotsiaalsed, ühiskondlikud jne), kehakuvandid, identiteet, kehatunnetus jne. Tööd välja valinud žürii, koosseisus Fotomuuseumi juhataja Tanel Verk, näituse kunstnik ja kujundaja Katri Haarde (KAAK) ja näituse kuraator Annika Haas, oli rahul, et avatud kutsungile saadeti väga erineva lähenemisega konkursitöid nii käsitluse vaatenurka kui fotograafilisi või videokunsti võtteid silmas pidades. Valituks osutunud kontseptsioonid avavad ühiskonnas kajavaid olulisi teemasid kehaga seonduvalt. On projekte, mis arutlevad haigustest tulenevate stigmade, nahavärvi pärast diskrimineerimise, soolise ülemineku, kehapositiivsuse, ilukirurgia ja ühiskondlike iluideaalide üle. Mitu valituks osutunud tööd räägivad intiimseid ja isiklikke lugusid oma kehaga seonduvalt. Leidub abstraktseid kehamaastikke kujutavaid, keha ja ruumi, keha ja aja (ka vanuse), keha ja keele ning keha ja vaimu seoseid analüüsivaid visuaalseid seeriaid. Näituse eesmärk ongi tutvustada keha teemale lähenemise laia ampluaad erinevate kunstnike käsitluses kaasaegses kaamerapõhises väljenduses, milles on selgelt tajutav ühtse terviku moodustav visuaalne ja sisuline lähenemine.

 

Lisainformatsioon: 

Näituse kuraator Annika Haas tel 56610694

Foto: Mia Felic

Fotod: Sten-Erik Remmel