Sõpra märgates (lasteaed)

Selles muuseumitunnis on kõige olulisem tähele panna oma kaaslasi. Kas keegi vajab julgustust? Võib-olla on lühem kaaslane jäänud teiste seljataha? Kuidas mahtuda ümber pisikese aaretekirstu, nii et kõigil mugav oleks? Kas koos saab mõne tööga kiiremini valmis, kui üksinda? Lapsed õpivad tegema koostööd, et mäng paremini õnnestuks. Kõike seda, kuidas lapsed üksteist märkavad ja aitavad, aga ka seda, kui hoopis kiuslikus välja lööb, jälgib õpetaja, kes maalib õhupallile vastavalt lilli või kurbi nägusid. Tunni lõpus vaatame õhupalli üle.

Tund toetab sotsiaalsete oskuste arendamist. Laps püüab mõista teiste inimeste tundeid ning arvestada neid oma käitumises ja vestlustes, osutab abi ning oskab teha koostööd. Tunni käigus õpitakse looma ja hoidma sõprussuhteid.

Sobib: eelkõige pisematele! Kui soovite tundi tulla 3.-4. aastaste lastega, soovitame valida just seda muuseumitundi.

Kestab: 35 min