Sõpra märgates (lasteaed)

Selles tunnis on kõige olulisem tähele panna oma kaaslasi. Kas keegi vajab julgustust? Kas ühenduses rännates arvestame sõbraga? Kas koos saab mõne tööga kiiremini valmis kui üksinda? Lapsed õpivad tegema koostööd, et mäng paremini õnnestuks. Kõike seda, kuidas lapsed üksteist märkavad ja aitavad, aga ka seda, kui hoopis tusatuju välja lööb, jälgib õpetaja ning tunni lõpus vaatame üle, kuidas meil ühtse rühmana läks.

SITHGRUPP: mõeldud 3- ja 4-aastastele
EESMÄRK: Laps mõistab teiste inimeste tundeid ning arvestab nendega oma käitumises, osutab abi ning oskab teha koostööd.
MÄRKSÕNAD: empaatia, sõprus, heasüdamlikkus, koostöö
LÕIMING: mina ja teised, sõprus

Kestus 45 min