Kultuuring (kool)

Teeme koos ühe kultuuriuuringu tuuriringi Kadrioru pargis, tutvudes siinsete kultuurikihtidega vanimate asukate toel. Ringkäik algab lastemuuseumi ees oleva rändrahnu juurest, kes on pargis üks suurimatest rahnudest. Teekonnal räägime pargis kasvavatest puudest ning liigume Kadrioru lossi juurde. Lossi ülemises aias uurime prantsuse pargi sümmeetrilisi kujundeid. Kultuuringu viimane peatus on päikesejumal Apolloni skulptuuri juures, kus saame teada tema kangelastegudest ning kuidas antiikjumaluse kuju Kadrioru pargi südamesse sattus.

TOIMUMISAEG: mai keskpaik– juuni, september

SIHTRÜHM:I kooliaste, 1.–4. kl
EESMÄRK:
õppida tundma Kadrioru pargis leiduvaid kultuuriväärtuseid
MÄRKSÕNAD: õuesõpe, kultuurilugu, kunst, arhitektuur, Kadrioru park, meeled, empaatia
LÕIMING: loodusõpetus, kunst

Kestus 6090 min
Hind 5 € laps

Muuseumitunni veedame Kadrioru pargis (ilmale vastav riietus)!