Meeli haarav sõprus (kool)

Muuseumitunnis räägime inimese erinevatest meeltest ja hoiame oma meeled erksad, et sõpradega üheskoos tegutsedes ülesannetele lahendused leida.

Saame oma nahal kogeda, kuidas meeled töötavad ja meid abistavad. Paneme oma meeled proovile lihtsates katsetes ja saame mängeldes teada, kuidas meeled omavahel seotud on ja teineteist oma töös toetavad.

 

SIHTGRUPP: 1.–2. kl
EESMÄRK: õppida lihtsate katsete abil ja läbi oma kehatunnetuse meeli tundma
MÄRKSÕNAD: rühmatöö, inimese viis meelt, keha, taju, loogika, nuputamine
LÕIMING: inimeseõpetus

Kestus 60 min

Muuseumitundi on võimalik tellida ka veebitunnina või kooli kohale!