Mustriline maailm

Meie maailmapilt on üsna mustriline. Igaühel meist on iseloomulik suhtlemis- ja liikumismuster. Sõpruskonnas leidub sarnaseid mõttemustreid, peres on kinnistunud käitumismustrid. Imelised loodusmustrid kajastuvad me kehas ja meie jäljed omakorda looduses. Uurime üheskoos, millised mustrid liiguvad laste igapäevaelus, mängime läbi käitumis- ja peegeldame üksteise mõtte- mustreid.

SIHTGRUPP: I kooliaste, 1.–4. klass
EESMÄRK: tõsta teadlikkust erinevate mõtte- ja käitumismustrite mõjust
MÄRKSÕNAD: mustrid, seoste loomine, empaatia, rühmatöö, aktiivõpe, põhiväärtused, kiusamisvaba elu.

Kestus u 60 min