Sõber muuseum (kool)

sõber muuseum

Teeme tutvust muuseumiga. Muuseum oma mängulise ekspositsiooniga on ideaalne paik avara muuseumimaailmaga lähema sõpruse sõlmimiseks. Miks on muuseumid olemas? Mis on muuseumide ülesandeks? Kes muuseumides töötavad? Loome viis väikest muuseumi, kus lapsed saavad ise proovida kogu- ja varahoidja, teaduri ning muuseumipedagoogi ameteid. Koos külastame üksteise muuseume ja saame seeläbi mitmes valdkonnas targemaks. Muuseumit ei tasu peljata. Muuseum on heaks sõbraks nii inimestele, kes muuseumit külastades teadmiste ja kogemuste võrra rikkamaks saavad, kui ka esemetele, mida muuseum kogub, hoiab ja uurib.

Tund toetab õpi- ja suhtluspädevuste kujundamist. Laps suudab organiseerida õppekeskkonda individuaalselt ja rühmas, hankida vajaminevat teavet, õpib end selgelt, asjakohaselt ja viisakalt väljendama, eesmärke seadma, plaane koostama ja neid tutvustama, proovib tekstidest leida ja mõista seal sisalduvat teavet ning seda suuliselt ja kirjalikult esitada.

Sobib: 2.-4. klass
Kestab: 1 h