Südamega sõbraks (kool)

Muuseumitunnis räägime südamest sümboli või märgina ning südamest, mis meie sees tuksub. Vaatame, kust on alguse saanud südame kui sümboli kasutamine ning milliste erinevate tegevuste läbi saame enda sees olevale südamele head sõbrad olla ja seda hoida. Mõtleme, kas südamele võiks hästi mõjuda see, kui teed sporti ja liigud palju, toitud tervislikult, puhkad piisavalt, kui oled sõbralik, naerusuine ja heatujuline.

Tund toetab väärtus- ja enesemääratluspädevuste kujundamist. Laps õpib teadvustama oma väärtushinnanguid, mõistma ja hindama iseennast, oma nõrku ja tugevaid külgi, järgmina tervislikke eluviise ning tegema koostööd.

Kestab: 1 h