Terveks ja tugevaks! (kool)

terveks ja tugevaks

Tervis ja tervislikud eluviisid mängivad meie elus tähtsat rolli. Olla terve tähendab head elukvaliteeti. Millised on need komponendid, mis mängivad terve püsimise juures olulist rolli? Seda hakkamegi muuseumitunnis välja selgitama. Uurime, milliseid toiduaineid tarbida ja kuidas need jõuavad poodi ning külmkappi. Tunnis nuputame, otsime ja meisterdame tervise teemadel.

Muuseumitund toetab väärtus-, õpi- ja suhtluspädevuste kujundamist. Tunnis harjutab õpilane koos-, rühmatöö ja valikute tegemise oskust. Õpilane omandab uut sõnavara, oskab seda kasutada ja julgeb enda mõtteid ning seisukohti esitleda.

Kestab: 1 h