Muuseumitunnid lasteaialastele

3–7 AASTASED LAPSED

Muuseumitundide loomisel on meie kuldreeglid:

  • õpime läbi aktiivtegevuste ja mängude
  • toetame alati lapse loovust
  • julgustame lapsi ennast väljendama
  • õpime üksteise mõtteid kuulama ja teineteisega arvestama
  • loome õppimiseks positiivse ja turvalise õhustiku
  • uudistame ja avastame koos lastega

Meie muuseumitunnid toetavad ja täiendavad koolieelse lasteasutuse õppeprogrammi. Muuseumitundide teemad haakuvad põhiliselt kolme õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnaga: “Mina ja keskkond” ja “Tervis”. 

MUUSEUMITUNNID

 

MEELIHAARAV SÕPRUS (jaanuar–aprill)

Selleks, et mõista ja tajuda ümbrust, kasutame igapäevaselt oma meeli. Muuseumitunnis saame oma nahal kogeda kuidas meeled töötavad ja meid abistavad. Paneme oma meeled proovile läbi lihtsate katsete ja saame mängeldes teada kuidas meeled on omavahel seotud ja teineteist oma töös toetavad.

SIHTGRUPP: al 4. eluaastast
EESMÄRK:
 õppida lihtsate katsete abil ja läbi oma kehatunnetuse meeli tundma
MÄRKSÕNAD: koostöö, inimese viis meelt, keha, taju, kognitiivne
LÕIMING: mina ja maailm, inimeseõpetus

Kestus 60 min

 

LOODUSE LOOTUS (jaanuar–mai)

Loodus on inimese suur sõber ja oma sõpra tahame ikka hoida. Mida meie saame teha, et looduskeskkond püsiks terve? Muuseumitunnis mõistame, et me kõik oleme osake loodusest ja vajame oma eluks puhast elukeskkonda. Õpime jäätmete sorteerimist ja uurime, mida tähendab pakendiringlus. Läbi tegevuste hakkame astuma loodussõbralikke rohelisi samme.

SIHTGRUPP: al 4. eluaastast
EESMÄRK:
 mõista ja oskus rakendada loodussäästlikku käitumist
MÄRKSÕNAD: keskkonnahoid, jäätmete sorteerimine, roheline eluviis
LÕIMING: loodusõpetus

Kestus 60 min

 

TERVE HAMMAS – AUSAMMAS (jaanuar–aprill)Terve hammas - ausammas!

Muuseumitunnis saame teada, kui tähtsad ja vajalikud on meie hambad. Uurime, mispärast on hambad erineva suuruse ja kujuga ning milliseid neist me näiteks õuna süües või porgandit hammustades kõigepealt kasutame. Mõtleme sellele, miks lähevad hambad teinekord katki ja vaatame, kes tekitavad hammastesse need hirmsad ja valusad augud. Otsime muuseumist üles neli kingipakki, mille seest leiame hammaste jaoks kõige rõõmustavamad kingitused ning saame teada, kuidas aukude tekkimist ennetada ja hambaid tervena hoida.

Muuseumitund on välja töötatud koostöös Eesti Haigekassa ja Suukooliga (www.suukool.ee) projekti „Laste hammaste tervis” raames.

SIHTGRUPP: al 4. eluaastast
EESMÄRK: hoida oma hambaid tervetena, õppides tundma kasulikke harjumusi
MÄRKSÕNAD: suutervishoid, head ja tervislikud harjumused, toitumine
LÕIMING: mina ja tervis
Kestus 60 min

HOOAJAPROGRAMMID

Kevadel, kui ilmad soojemaks lähevad, saab osaleda Miiamilla miniaias toimuvas õuesõppetunnis Näpud mulda.

NÄPUD MULDA!

Muuseumitunnis tegutseme Miiamilla miniaias, kus õpime tundma aiataimi ja –

putukaid, keerutame Komposti-Krõlli. Kevadel paneme seemned mulda ja istutame köögivilju, sügisel saame juurikad mullast puhtaks raputada, laste kasvatatud sügisande korjata ja aia kenasti korda rehitseda. Koostegutsemise abil õpime hoolivat suhtumist keskkonda ja loodusesse.

TOIMUMISAEG: mai keskpaik – juuni, september
SIHTGRUPP: al 4. eluaastast
EESMÄRK: aiatööde abil õppida looduse eest hoolitsema
MÄRKSÕNAD: õuesõpe, loodushoid, aiatööd, koostöö, looduse eluring, taimede eest hoolitsemine, meeled, empaatia
LÕIMING: mina ja keskkond

Kestus 6090 min
Hind (fikseeritud) 5 € laps

Palume selga panna aiatunniks sobivad riided. Muuseumitunni jooksul viibime ainult õues!