Meeli haarav sõprus (lasteaed)

Selleks, et mõista ja tajuda ümbrust, kasutame igapäevaselt oma meeli. Muuseumitunnis saame oma nahal kogeda kuidas meeled töötavad ja meid abistavad. Paneme oma meeled proovile läbi lihtsate katsete ja saame mängeldes teada kuidas meeled on omavahel seotud ja teineteist oma töös toetavad.

SIHTGRUPP: al 4. eluaastast
EESMÄRK:
õppida lihtsate katsete abil ja läbi oma kehatunnetuse meeli tundma
MÄRKSÕNAD: koostöö, inimese viis meelt, keha, taju, kognitiivne
LÕIMING: inimeseõpetus, mina ja maailm

Kestus 60 min

Tundi on võimalik tellida ka veebitunnina!