Muuseumitunnid veebis. Tallinna Linnamuuseum tuleb külla.

VEEBITUNNID

Reaalajas toimuvas veebitunnis saavad õpilased osa Tallinna Linnamuuseumi püsi- või ajutistest näitustest või hoopis Tallinna vanalinnast. Veebi vahendusel jõuab muuseumikogemus klassidesse ja kodudesse.

See vorm on suunatud peamiselt koolidele, mis asuvad Tallinnast kaugemal ja väga sageli muuseumi kohale tulla ei saa. Veebitundi saab anda vastavalt õpetajaga kokku lepitud teemal kõigis Tallinna Linnamuuseumi filiaalide püsiekspositsioonides, näitustel ja ka Tallinna vanalinnas, Kalamajas või Kadrioru pargis.

SIHTGRUPP: lasteaed, kogu kooliaste. Veebitund on sobilik just Tallinnast kaugemal asuvatele koolidele
Hind 30 € grupp (grupi suurus pole oluline)
BRONEERIMINE: või  5196 1041

 

Tallinna linnaelumuuseum

Keskaegse maja lood

Milline näeb välja keskaegne maja ja mis on selle sees? Uurime, milline on keskaegse kodu erinevus võrreldes tänapäeva kodudega.
Tunni lõpus saab iga laps meisterdada lõbusa keskaegse maja.

SIHTGRUPP: lasteaed ja I kooliaste
EESMÄRK: tutvustada keskaja eluolu ja esemeid läbi kaasavate tegevuste
MÄRKSÕNAD: kodu, ajalugu, keskaeg, keskaegne linn, kaupmees
LÕIMING: ajalugu, eesti keel, kunst ja kästiöö

 

Keskaegne linnaelu

Rännutame õpilased ajas 600 aastat tagasi, ammutama teadmisi keskaja linnade olustikust ning argielust. Teadmisi saab toonase olme, linnade valitsemise, tsunftide ja gildide ning käsitöö ja kaubanduse kohta. Õpilased saavad näha, mida keskajal söödi, mida kanti seljas, millega kaubeldi ning millised põnevad esemed kuulusid igapäevaelu juurde.

SIHTGRUPP: III kooliaste ja gümnaasium
EESMÄRK:  tutvustada Tallinna keskaegset eluolu ja selle kaudu keskaegset elukorraldust
MÄRKSÕNAD: ajalugu, keskaeg, olme, hansa, kaupmehed ja käsitöölised
LÕIMING: ajalugu, eesti keel, ühiskonnaõpetus, geograafia

Lastemuuseum Miiamilla

Meelihaarav sõprus

Selleks, et mõista ja tajuda ümbrust, kasutame igapäevaselt oma meeli. Muuseumitunnis saame oma nahal kogeda kuidas meeled töötavad ja meid abistavad. Paneme oma meeled proovile läbi lihtsate katsete ja saame mängeldes teada kuidas meeled on omavahel seotud ja teineteist oma töös toetavad.

SIHTGRUPP: lasteaed, I kooliaste 1.–3. kl, eesti ja vene k
EESMÄRK: õppida lihtsate katsete abil ja läbi oma kehatunnetuse meeli tundma
MÄRKSÕNAD: nägemis-, haistmis-, kuulmis-, kompimis-, maitsmismeel, mäng
LÕIMING: inimeseõpetus

Looduse lootus

Loodus on inimese suur sõber ja oma sõpra tahame ikka hoida. Mida meie saame teha, et looduskeskkond püsiks terve? Muuseumitunnis mõistame, et me kõik oleme osake loodusest ja vajame oma eluks puhast elukeskkonda. Õpime jäätmete sorteerimist ja uurime, mida tähendab pakendiringlus. Läbi tegevuste hakkame astuma loodussõbralikke rohelisi samme.

SIHTGRUPP: lasteaed, I kooliaste 1. kl, eesti ja vene k
EESMÄRK: mõista ja oskus rakendada loodussäästlikku käitumist
MÄRKSÕNAD: keskkonnahoid, jäätmete sorteerimine, roheline eluviis
LÕIMING: loodusõpetus

 

Hind 30 € grupp (grupi suurus pole oluline)
BRONEERIMINE: või 601 7057; linnamuuseum.ee/miiamilla

Tallinna vene muuseum

Joogem teed: imejoogi võlujõud

E-programm annab ülevaate teejoomise traditsioonist ja päritolust. Muistne Kaug-Ida teetraditsioon on mitu tuhat aastat vana, kuid Euroopas on see komme üsna noor. Tunnis tutvume tee kasvatamise ja korjamise viisidega, tee seiklusega Euroopasse ja Venemaale. Räägime vene teejoomise traditsiooni eripärasustest ja kindlasti samovarist!Muuseumitunni  lõpus ootab õpilasi kaasahaarav viktoriin või/ja loovöö “Värvi samovari”, mida saab teha ka pärast e-tundi iseseisvalt.

SIHTGRUPP: lasteaed, I ja II kooliaste
EESMÄRK: tutvustada lastele ühte väga vana vene kommet näidete ja praktika toel
MÄRKSÕNAD: ajalugu, kultuur, teejoomine, etikett, vene keel, traditsioon
LÕIMING: ajalugu, geograafia, ühiskonnaõpetus, vene keel

Hind 30 € grupp (grupi suurus pole oluline)
BRONEERIMINE: või 5305 2151
www.linnamuuseum.ee/vemu

 

MUUSEUM TULEB KÜLLA

Kui klassi või rühmaga on väljasõit keeruline, siis linnamuuseumi filiaalid tulevad ise teie juurde. Planeeri oma koolipäev nii, et muuseumitunnid katavad ära tundide teemad. Valida saab kõigile kooliastmetele loodud muuseumitundide vahel. Teemade valik on mitmekesine ja sobib vastavalt nii aineteüleseks kui ka ühe aine keskseks õppeks.

Võta meiega julgesti ühendust ja kutsu muuseum külla!

Hind 6 € osaleja, lisandub transpordi tasu.
BRONEERIMINE või 5919 0980
linnamuuseum.ee

Lastemuuseum Miiamilla

Meelihaarav sõprus

Iga päev iga tegevuse puhul kasutame oma meeli. Mõni meel ei puhka hetkekski enne õhtul uinumist. Mõni meel töötab kogu aeg – nii vaikselt omaette, et me ei saa arugi. Kuidas nad töötavad ja meid aitavad? Seda tunnis õpimegi, lahendades ülesandeid rühmades just oma viit meelt kasutades!

SIHTGRUPP: I kooliaste, eesti ja vene k
EESMÄRK: Tajuda ja analüüsida, mil määral ja millistes olukordades kasutame oma meeli.
MÄRKSÕNAD: rühmatöö, inimese viis meelt, keha, taju, loogika, nuputamine
LÕIMING: inimeseõpetus

Looduse lootus

Kas loodus on sinu sõber? Aga kas sina oled loodusele hea sõber? Kuidas looduse käsi praegusel ajal maailmas käib ja kas meie saaksime teda kuidagi aidata? Uurime inimese mõju loodusele ning õpime prügi sorteerima. Vaatame, miks seda vaja teha on ja mida kõike prügist tehakse, kui meie oleme ta õigesse kohta viinud!

SIHTGRUPP: lasteaed, I kooliaste 1. kl, eesti ja vene k
EESMÄRK: teadvustada inimtegevuse mõju loodusele ja õppida loodust hoidma
MÄRKSÕNAD: loodus, empaatia, reostus, prügi, sorteerimine, materjalid, töötlus
LÕIMING: loodusõpetus

Terve hammas – ausammas

Terve hammas - ausammas!

Muuseumitunnis saame teada, kui tähtsad ja vajalikud on meie hambad ja milleks neid kasutame. Uurime, mispärast on hambad erineva suuruse ja kujuga ning millist täpsemat funktsiooni iga hambatüüp omab. Mõtleme, kuidas aukude tekkimist ennetada ja hambaid tervena hoida.

Muuseumitund on välja töötatud koostöös Eesti Haigekassa ja Suukooliga (www.suukool.ee) projekti „Laste hammaste tervis” raames.

SIHTGRUPP: al 4. eluaastast
EESMÄRK: hoida oma hambaid tervetena, õppides tundma kasulikke harjumusi
MÄRKSÕNAD: suutervishoid, head ja tervislikud harjumused, toitumine
LÕIMING: mina ja tervis

Mustriline maailm

Meie maailmapilt on mustriline. Igaühel on oma suhtlemis- ja liikumismuster. Sõpruskonnas leidub sarnaseid mõttemustreid, peres on kinnistunud käitumismustrid. Imelised loodusmustrid kajastuvad ka kehas. Uurime koos, milliseid mustreid leiame laste igapäevaelus, mängime läbi käitumis- ja peegeldame üksteise mõtte- mustreid.

SIHTGRUPP: I kooliaste, 1.–4. klass
EESMÄRK: tõsta teadlikkust erinevate mõtte- ja käitumismustrite mõjust
MÄRKSÕNAD: mustrid, seoste loomine, empaatia, rühmatöö, aktiivõpe, põhiväärtused, kiusamisvaba elu
LÕIMING: kunst, loodusõpetus, inimõpetus

 

Tallinna Linnamuuseum

Keskaja mängud

Keskajal elanud lapsed ratsutasid puuhobustega, viskasid nöörist rõngaid, lõid pada, mängisid „hane“ või 6 ruudu lauamängu ja tegid muud põnevat. Tänapäeva lapsed saavad neid mänge ise proovida.

SIHTGRUPP: lasteaed ja I kooliaste
EESMÄRK: Tutvustada keskaega läbi mängu, ergutada õpilasi mängima ja liikuma ning arendada osavust
MÄRKSÕNAD: mängud, õuemängud, tubased mängud, keskaeg, liikumine, koordinatsioon
LÕIMING: ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus

 

Lood vanast Tallinnast

Räägime huvitavaid ja omapäraseid lugusid Tallinnast. Tutvume Ülemiste Vanakese, Vana Toomase ja Niguliste kiriku muumiaga, põimime lugude jutustamisse ka mängulisi tegevusi ning rollimänge. Lõpuks saavad lapsed endale meisterdada samasugused vuntsid nagu Vanal Toomal.

SIHTGRUPP: lasteaed ja I kooliaste
EESMÄRK: Tutvustada Tallinnaga seotud pärimust ja legende ning arutleda, milline osa kuulsatest legendidest võib olla tõene.
MÄRKSÕNAD: loovestmine, legendid, kohapärimus, Tallinn, rollimäng
LÕIMING: ajalugu, eesti keel ja kirjandus, ühiskonnaõpetus, käsitöö

 

Keskaegne linnaelu

Rännutame õpilased ajas 600 aastat tagasi ammutama teadmisi keskaja linnade olustikust ning argielust. Teadmisi saab toonase olme, linnade valitsemise, tsunftide ja gildide ning käsitöö ja kaubanduse kohta. Õpilased saavad näha, mida keskajal söödi, mida kanti seljas, millega kaubeldi ning millised põnevad esemed kuulusid igapäevaelu juurde.

SIHTGRUPP: III kooliaste ja gümnaasium
EESMÄRK:  Tutvustada Tallinna keskaegset eluolu ja selle kaudu keskaegset elukorraldust
MÄRKSÕNAD: ajalugu, keskaeg, olme, hansa, kaupmehed ja käsitöölised
LÕIMING: ajalugu, eesti keel, ühiskonnaõpetus, geograafia

Hind 6 € osaleja, lisandub transpordi tasu
BRONEERIMINE: või 5919 0980
linnamuuseum.ee/linnamuuseum

Tallinna Vene Muuseum

Joogem teed! imejoogi võlud

Tassike teed, krõbe baranka ja uhke samovar – need iseloomustavad ühte traditsioonilist vene inimest. Teejoomine on väga vana komme, millel on ajalooliselt olnud oluline roll vene perede ja kaupmeeste elus. Muuseumitunni raames omandame teadmised tee kasulike omaduste ja kasvatamise kohta. Mängu ajal avastame, milliseid erinevaid maitsetaimi saab kasutada ühe maitsva tee valmistamiseks.

SIHTGRUPP: lasteaed, I ja II kooliaste
EESMÄRK: tutvustada lastele ühte väga vana vene kommet näidete ja praktika toel
MÄRKSÕNAD: ajalugu, kultuur, teejoomine, etikett, vene keel, traditsioon
LÕIMING: ajalugu, geograafia, ühiskonnaõpetus, vene keel, kunst

Hind 6 € osaleja, lisandub transpordi tasu
BRONEERIMINE: või 5305 2151
www.linnamuuseum.ee/vemu

Fotomuuseum

Fotograafilise käpajälje töötuba

Fotograafilise käpajälje töötuba on mõeldud kõikidele vanuseastmetele. Käejälge saab jäädvustada valguse abil fotopaberile koostöös fotokeemiaga. Erinevalt analoogfotograafias tuntud pimikus toimuvast negatiivide suurendamise protsessist saab käejälgi teha ka kirkas päevavalguses. Selleks vahetame keemialahuste järjekorda ja tänu sellele valmibki pimikusse minemata perfektne fotograafiline koopia sinu käejäljest!

SIHTGRUPP: I kooliaste kuni gümnaasium
EESMÄRK: Tundma õppida analoogfotograafias kasutatava valgustundliku fotomaterjali iseärasusi ja teada saada, kuidas valmistada fotogrammi.
MÄRKSÕNAD: Fotogramm tehnika, ilmutamine, valgustundlikkus, fotokeemia: ilmuti, kinnisti.
LÕIMING: fotokunst, keemi

a, kunstiajalugu

Hind 6 € osaleja, lisandub transpordi tasu
BRONEERIMINE:  või 644 5234
linnamuuseum.ee/fotomuuseum