Tallinna Linnamuuseum võtab tööle
kultuuriloolise kogu hoidja

Tallinna Linnamuuseum võtab tööle koguhoidja kultuuriloolistesse kogudesse
Kultuuriloolise kogu alla kuuluvad lisaks esemekogule veel mööbli, mänguasjade, keraamika, kahlite, telliste ja kunstilise naha kogud.

Tööülesanded kultuuriloolises kogus:
 kogumistöö, museaalide hoiustamine, pakendamine ja transport
 töö andmebaasiga MuIS
 digiteerimistööde korraldamine
 uurijate teenindamine
 osalemine näituste koostamisel
 kogude tutvustamine ja populariseerimine

Ootused kandidaadile:
 kõrgharidus ajaloo- või kultuuriloo alal
 eesti keele suuline ja kirjalik oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus heal tasemel
 orienteerumine muuseumitöö põhilistes arengusuundades kogude valdkonnas
 huvi Tallinna ajaloo vastu ning tahe osaleda uute ideeprojektide väljatöötamisel ja elluviimisel
 täpsus, järjekindlus, otsustus- ja vastutusvõime oma kohustuste täitmisel
 väga hea eneseväljendus- ja esinemisoskus

Omalt poolt pakume:
 huvitavat ja vaheldusrikast tööd ning võimalust ennast erialaselt teostada
 erialaseid täiendkoolitusi
 asjatundlikku ja toetavat kollektiivi
 kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalka
 toredaid ühisüritusi ning 35 puhkusepäeva

Kandideerima ootame Sind läbi CV Online, CV Keskuse või linna värbamisportaali:
https://www.tallinn.ee/karjaarlinnas/toopakkumised, kandideeri siin.

tähtaeg 5. märts 2023;
Kandideerimiseks vajuta ikoonile „Kandideeri“ ja esita oma CV koos motiveeritud avaldusega.
Küsimuste korral palun pöördu: tel. 5199 9395, Elen Tisler (elen.tisler@linnamuuseum), personalijuht või tel. 5560 9248 Maris Rosenthal () peavarahoidja.

Kandidaadi isikuandmete töötlemisel lähtume Tallinna Linna andmekaitsetingimustest https://www.tallinn.ee/andmekaitsetingimused

Tallinna Linnamuuseum on linna loo elamuslik jutustaja. Sidudes Tallinna mineviku ja tuleviku, loome kõigile võimaluse võtta osa linnakultuuri kujunemisest. Loome ja arendame Tallinna elanike identiteeditunnet, säilitame linna pärandit ja jagame erialast kogemust.
Tallinna Linnamuuseumi koosseisus tegutsevad Kiek in de Köki kindlustustemuuseum, Linnaelumuuseum, Fotomuuseum, Tallinna vene muuseum, Peeter I maja, Lastemuuseum Miiamilla ja Kalamaja muuseum