Kodu-uurimise ringi arhiiv

2024

Kodu-uurimise ringi tööplaan 2024.a. I kvartalis

4. jaan.
Aastavahetuse koosviibimine. Kohvilaud. ‒ Ringi liikmed ja muuseumipere.

11. jaan.
Meenutusi luuletajast ja kirjanikust Juhan Liivist. ‒ Mare Kask.

18. jaan.
Raamat. Raamatukapid ja -kogud läbi aegade. ‒ Leelo-Reet Bartels.

25. jaan.
Ärkamisaja eeldustest ja tähendusest. ‒ Külalisena Alar Maas.

1. veebr.
Murde- ja kodu-uurimisest, oma raamatutest ja kunstiloomingust ning hobidest. ‒ Külalisena kirjanik/luuletaja ja kunstnik Ester Rusing.

8. veebr.
Ringi asutajaliikmetest: Ajaloolane ja arhivaar, Riigiarhiivi direktor Rudolf Kenkmaa (Kenkmann) (5.02.1898.‒26.04.1975.). Geodeet ja ajaloo uurija Aleksander Kivi (10.02.1894.-2.02.1985.). 130 a sünnist. ‒ Luise Õuna, Marju Vilbaste.

15. veebr.
Tallinna Vene Muuseumi näitused: 1) Mustamäe. 2) Arhitekt Aleksander Wladovsky. ‒ giidid Denis Jatsenko ja/või Irina Krivorukova.

22. veebr.
Poliitikategelase ja kirjaniku Alma/Rosalie/Ostrat-Oinase (4.09.1886.‒2.11.1960) keerulisest eluloost. ‒ Mare Rast.

29. veebr.
Meenutusi perekond Oskar Kallasest ja Aino Kallasest (Kroon), raamatust “Tähelend”. ‒ Evi Pääbo.

7. märts.
Soome presidendi abikaasa ja kirjaniku Silvi Kekkoneni (Sylvia Salome, sünd Uino) (12.03.1900‒2.12.1974) elust ja loomingust. ‒ Urve Sulg.

14. märts
Kodu-uurimise ringi varasemast tegevusest. Kuulame ja tuvastame jäädvustusi vanadelt magnetofonilintidelt. ‒ Ringi liikmed.

21. märts.
Kadrioru vanematest majadest ja nende elanikest. ‒ Maire Joost.

28. märts (jääb ära, Suure Reede eelne päev).

2023

TLM kodu-uurimise ringi 2023. a IV kvartali tööplaan

5. oktoober

Mõtteid VII Koidula tänava kirjandusfestivalist. − Mare Kask.

12. oktoober

Metsakalmistu retk. Tuntud kultuuritegelaste haudade korrastamine. ‒ Giidid Marju Vilbaste, Mare Kask.

19. oktoober

Ringi liikme, staažika pedagoogi Leelo-Reet Bartelsi 85. sünnipäeva (16. okt) tähistamine. ‒ Eriprogramm.

26. oktoober

Rännak Koplis. Mis vanast veel alles ja mis uus. − Umbes 2 tundi. Kogunemine Kopli pargi väravas.

2. november

Meenutame endisi ringiliikmeid. Hingede aeg. − Marju Vilbaste jt.

9. november

Eesti naiskirjanikest. Loetud-kuuldud mälestusi. − Urve Sulg.

16. november

Eesti taassünni (16. nov. 1988. a) 35. aastapäev. Meenutusi. − Andres Allpere, Luise Õuna jt.

23. november

100 aastat eesti kirjaniku Eduard Bornhöhe surmast (17.nov. 1923.a.). − Ringi liikmed.

26. november (pühapäev). Soovijatele:

Harju-Risti kiriku külastamine. Ajalugu ja kaasaeg. − Grupi juht Urve Aun.

Väljasõit: Balti jaam, p. 2, buss 146: kell 10.50, Viru 10.55. Tagasi kell 16.42.

30. november

Eesti Ajaloomuuseumi külastamine Maarjamäel. Näitus: “100 aastat. Litid, latid, kroonid.” −  EAM teadur-kuraator Ivar Leimus.

7. detsember

Peeter Suure Sadam − tsaari-Vene hiiglaslik mereväebaas. − Külalisena arhitektuuriajaloolane Robert Treufeldt.

14. detsember

Põgenike laste probleemidest teistes riikides. − Mare Rast.

21. detsember

Mõtleme veel. − Ringi liikmed.

——-

4. jaanuar 2024. a.

Uusaasta esimene koosolek. Kohvilaud.

Koosolekud toimuvad neljapäeviti algusega kell 16.00 Tallinna Vene Muuseumis, Pikk 29a, A.Laikmaa saalis, kui ei ole märgitud teisiti.

Ringi juhatuse kontaktid: Luise Õuna 5178602, Evi Pääbo 58314857, Mare Kask 56984946, Marju Vilbaste 6021901.

 

TLM kodu-uurimise ringi tööplaan 2023. a II kv 

(aprill-juuni/juuli)

6. aprill
(jääb ära, pühade-eelne päev).

13. aprill.
Ringi aastapäeva konverentsiga seotud küsimused. Toimkond. Kutsed. – Luise Õuna, Mare Kask, Evi Pääbo jt.

20. aprill.
Meie (GAG-i) poisid Vabadussõjas. – GAG-i muuseumi juhataja Helda Venderström.

27. aprill.
TLM kodu-uurimise ringi 60.aastapäeva konverents. Ettekannete kava eraldi. –  Kogunemine 11.30-12.00. Konverents 12.00-16.00.  Ettekanded ja seltskondlik osa. Tallinna vene muuseum, A. Laikmaa saal. Vaata kava lehe allosas.

4. mai.
Korrastustalgud Hiiu-Rahu kalmistul. – Giidid ja juhendajad Mare Kask ja Marju Vilbaste.

11. mai.
Ringi liikmete: kunstiajaloolase ja TLM töötaja Elfriede Tool-Marrani (21.03.1913.a. ) sünnist 120 a; Salme Kassi (3.05.1893.-22.08.1973) sünnist 130 a. – Marju Vilbaste, Mare Kask jt.

18. mai.
Muinsuskaitsekuu lõpp. Eriprogramm.

25. mai.
Erialasest tegevusest ja hobidest (arhitekt ja graafik) läbi aastate. – Krista Gilts.

1.juuni.

Väljasõit Turba, Ellamaa. Sealsed vaatamisväärsused. – Giid Evi Pääbo.

Hommikul rongiga Balti jaamast (ootame plaani muudatusi). Tagasi  igaühe valikul.

8. mai.
Ringi liikme, metallikunstniku ja suurkoguja Tõnu Lauki  85. sünnipäeva (5. juuni) tähistamine. – TLM Vene Muuseumis.

15. juuni.
Ringi liikme, stenografeerija ja fotograafi Ain Soiki (Herman Meindorf) (10.06.1898.-21.06 1982) sünnist 125 aastat. – Ringi liikmed.

22. juuni.
Botaanikaaia külastamine. – Kogunemine 15.50 kassa juures.

Suvevaheaeg kuni 6. septembrini.

7. september.
Esimene sügiskoosolek

Eriprogrammid:

2. juuli – Mare Kask, 80. sünnipäev. Eriprogramm (sept. ?)

7. juuli – Ulvi Rannaste 80. sünnipäev. Sõidame Haapsallu 11. või 12. juulil.

 

Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ringi 2023.a. I kvartali tööplaan (jaanuar-märts)

 5. jaan 2023.

Ringi liikmete aastavahetuse koosviibimine. Kohvilaud. Traditsioon sama. Algus kell 16.00.

Toimkond kell 15.00. Kutsutud külalised on kõik TLM samas majas töötajad.

12. jaan.

Ringi liikme, kunstniku ja graafiku Edith Anita Kruusi (sünd. Sutt, 1933-1949 Heling) (11.04.1923 – 100. sünniaastapäev. — Ringi liikmed.

19. jaan

Irina Barsegyani ja Galina Parmaski kostüümi- ja fotonäitus Tallinna Vene muuseumis (23.sept. 2022 – Näitus  kollaažid — Giid Julia Kornejeva.

26. jaan.

Ringi liige, ajaloolane, paleograaf, arhivaar Rudolf Kenkmaa (Kenkmann) (Hummuli v, 5.02. 1898. – 26.04.1975.) 125 a. sünnist. –

2. veebr

Eesti kirjandusest ja tsensuurist. — Andres Allpere.

9. veebr.

Ringi liige, majandusteadlane ja kirjastustöötaja Herman Evert (20.veebr.1898. – 20.09.1982), 125 a sünnist. – Marju Vilbaste, Mare Kask, L.Õuna jt

16. veebr.

Kalamaja muuseumi külastamine ja tutvumine uuenenud muuseumigs.— Giid dir. Kristi Paatsi.

Kogunemine kell 15.50 muuseumi juures, Kotzebue 16.

23. veebr. Koosolekut ei toimu,

2. märts.

Ringi liikmete elust ja loometööst: isa – ajakirjanik, kirjandusloolane, tõlkija  Oskar Kuningas (5.08.1911. – 9.03.1997) ja tütar – bibliograaf, ajakirjanik, kirjanik Astrid Reinla (Kabur) (1.03.1948. – 1.01.1995). — Ringi liikmed.

9. märts.

Ringi arhiivi korrastamisest ja kirjatöödest. — Luise Õuna, Evi Pääbo.

16. märts.

Postitõllaga läbi Eestimaa. Vene kirjaniku kujutluses 18.saj.lõpus ja 19. saj. alguses. Koost. S.Issakov.

— Andress Allpere ja kõik teised, kes on seda raamatut lugenud.

23. märts.

Eesti rahva kannatuste rada ajaloolises kontekstis. Isiklikke ja teiste mälestusi 1941.a.,1949.a. — Ringi liikmed.

30. märts.

TLM kodu-uurimise ringi 60. aastapäeva konverentsi ettevalmistamisest ja teemadest. — Ringi liikmed.

 

Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ringi 60. aastapäeva konverents
27. aprillil 2023 Tallinna vene muuseumis (Pikk tn. 29a), A. Laikmaa saalis.

 

Päevakava:

11.30 – 12.00 kogunemine.

12.00 avamine.

Avatervitus: TLM vene muuseumi juhataja kt Julia Kornejeva.

12.10 – 14.30 Ettekanded.

14.30 – 16.00 Kohvilaud ja vestlusring.

Ettekanded 

 1. Ajaloolane kui kohtunik. Küllo Arjakas, Tallinna Linnaarhiivi juhataja.
 2. TLM kodu-uurimise ringi tegevusest kokkuvõtvalt läbi aastakümnete. Luise Õuna, ring.
 3. TLM kodu-uurimise ringi sekretäridest. Marju Vilbaste, ring.
 4. Rahvuskaitsest vastanduvas maailmas. Rein Einasto, ring.
 5. Muistsete kalmete ja matmiskommete uurimisseis Eestis. Mati Mandel, ring.
 6. Tallinna legendid. Jüri Kuuskemaa, Tallinna heerold, ring.
 7. Kodu-uurimise ja muinsuskaitse sarnane maailmavaade. Ants Kraut, EMS.

Ette võib tulla esinejate järjekorra muudatusi.

Sõnavõtud.

 

2022

TLM Koduuurijate ringi tööplaan 2022. II kv

7. aprill.
Arheoloogi, endise ringi liikme Vello Lõugase (6.04.1937-21.05.1998) 85. sünniaastapäev.
Meenutused. — Arheoloogid Ants Kraut (EMS), Mati Mandel (ring) jt.
21. aprill
150 aastat Eesti Kirjameeste Seltsi — Marju Vilbaste.
28. aprill.
Tallinna hääbuvad majad/hooned (Kadriorust Koplini). Slaidiprogramm, b — Luise Õuna.
5. mai.
Baptistiliikumisest ja Olevistest. — Urve Aun.
12. mai.
Rahumäe kalmistu retk — Giidid Mare Kask ja Marju Vilbaste.
19. mai.
Lugusid Võrumaalt ja võrumaalastest — külalisena Tiiu Paloveer (Eesti Looduskaitse Selts).
26. mai.
Kunstniku Ants Laikmaa (5.05.1866-19.11.1942) majamuuseumi külastamine Kadarpiku külas —
Väljasõit Tallinna bussijaamast, Tallinn-Haapsalu liin, kell 9.20 -10.48 (Rannaküla peatus).
2. juuni.
Ringi arhiivi korrastamisest. Vestluskoosolek.
9. juuni.
Rannamõisa kirik — tutvustab koguduse õpetaja Aare Kimmel, orelil Urve Aun.
Retk jätkub (I a-tuh I ja II p) kivikalmetel ja Tabasalu Looduspargis (rada 3,5 km) või omal valikul.
Väljasõit: buss nr. 108: Balti jaaam 13.15, Viru väljak 13.19 – kuni Sõrve tee peatus 13.50.
16. juuni
Pianisti ja kirjaniku Käbi Alma Laretei (14.07.1922-31.10.2014) 100. sünniaastapäev. Perekond,
elu ja looming — Evi Pääbo jt.
21. juuni, teisipäev
Ringi kauaaegse teeneka liikme Marju Vilbaste 85. sünnipäev. (20. juuni)

2021

2021. a IV kvartali tööplaan

7. okt.
Tutvumine Tallinna vene muuseumiga ja näitusega Pikk 29a ja uue koosolekute kohaga, A. Laikmaa saaliga.
— Direktriss Jelena Tšekulajeva, giidid Julia Kornejeva või Irina Krivorukova jt.
14. okt.
Eesti rahvakalendri ja hõimurahvaste tähtpäevi oktoobris. Kiriklik Luukapäev.
— Lühiettekandeid ringi liikmetelt.
21. okt.
175 aastat Saaremaa päritolu mõisniku, F.F von Wrangeli 2 ümbermaailmareisi tüürimehe, mereväe-leitnandi Karl Pontus von Nolckeni surmast (1800-1846). Tema eluloost ja suguvõsast.
— Luise Õuna.
28. okt.
100 aastat kunstniku, akvarellisti, monumentaalkunstniku Valli Lember-Bogatkina (30. okt 1921-14. juuni 2016) sünnist. Tema elust ja loomingust.
— Perekond Bogatkini esindajad külalistena, ringi liikmed.

4. nov
Meenutame lahkunud ringiliikmeid. — Marju Vilbaste  jt.

11. nov
Muljeid suvistest retkedest Eestis (Narva ja  -Jõesuu, Torma, Viljandi jm). — Evi Pääbo, Mare Rast.

17. nov (kolmapäeval) soovijaile: Meremuuseumi näitus ja ekskursioon Paksus Margareetas, kell 14.00. (kogunemine 13.50). — Muuseumi giid.

18. nov
Majandusteadlase, kirjastustöötaja ja endise ringi liikme Herman Everti (20.02 1898.-20.09.1982.) kirjust eluteest ja perekonnast. —Mare Kask.

24. nov
Eesti rahvusliku skulptuuri looja August Ludwig Weizenbergi (6.04.1837.-22.11.1921.) elust ja loomingust. — Ringi liikmed.

2. dets

Varasemalt käsitletud teemade täiendus. Mare Rast jt

9. dets

Ülevaade filmifestivalist PÖFF ja üllatavamaid elamusi. Anne-Malle Hallik

16. dets

Haridustegelase Friedrich Volrad Mikkelsaare (22.12.1886. — 6.03.1830) elust ja koolmeistite suguvõsast. Luise Õuna

 

Talvevaheaeg

 

13. jaan 2022 kell 15

Aasta-alguse koosolek. Kohvilaud

 

2021.a. III kvartali tööplaan (august-sept.)

 

26.august.

Luise Õuna  juubelisünnipäeva tähistamine. Kohvilaud jm.— Korraldav toimkond Mare Rast, Evi Pääbo, Mare Kask, Ulvi Rannaste jt. Koht: J.Poska 15 ruumides, algusega kell 14.00.

2.sept.

Jalutuskäik Metsakalmistul. — Giidid  MareKask, Marju Vilbaste.

9.sept.

Jalutuskäik  alates Rotermanni kvartalist, läbi kiriku,  sadamaterminaalideni, uue silla ja uute promenaadideni. Tutvumine muutustega.—  Seletusi jagavad Luise Õuna, Evi Pääbo jt.

Ringiliikmete tutuvustamine meie koosolekute koha muutuse arenguga.

16.sept.

Ringkäik Lasnamäe uuemas osas: tutvumine uue Vene kirikuga (Kiirestikuulja ikooni kirik), teeäärsete asutuste ja koolidega, ümbrusega, turuga, Tondiraba terviseradade ja lastelinnakuga jne.

23.sept.

Padise vaatamisväärsuste külastamine: klooster kuni tornini, valitsejamaja, mõis (restoran,kohvik (ja kohvipaus), hotell), karjakastell, endine kolhoosikeskus (nüüd kultuurimaja), sepikoda (vaid väljastpoolt), üle tee mõisa aiakoht ja aednikumaja, Linnnamägi,  Väljaspool plaani sõitsime Harju.Ristile. — Vastutaja Luise Õuna.

Buss väljubBalti jaamast 9.40, tagasi 14.46 või hiljem.

30.sept.’

Viimane (hüvastijätu-) koosolek Vene 6 ruumis. Lahkume Vene Muuseumi.Pikk 29a.

Ülevaade kodu-uurimise ringi varasematest aastatest ja töödest, arhiivist: Marju Vilbaste, Mare Kask, Luise Õuna . — Ringi liikmed jt. soovijad.

 

Plaanide ringitegemine, koordineerimine ja info jagamine kogu kuu: Luise Õuna (5178603), aktiivselt kaastegevad Marju Vilbaste, Mare Kask, Evi Pääbo, jt.

Järgmine koosolek toimub 7.oktoobril 2021.a. Pikk 29a, (TLM) Vene Muuseumis,II korrusel, A.Laikmaa saalis.

Muud korraldused, info jagamine  ja koordineerimine kohapeal või telefoni teel: Luise Õuna 5178603), 6525194.

 

2021.a. II kvartali jooksvalt täiendatav tööplaan (mai-juuni)

 

13.mai, kell 16.00. Kogunemine Harju mäele.

Esimene ametlik kokkusaamine koroonapiirangute leevenedes.

Mai- ja juunikuu  tööplaani arutamine, täpsustamine nädalate kaupa.  Enamik üritusi saab toimuma erinevas kohas (vabas õhus, Tallinnast väljas või sees).

20.mai. — Evi Pääbo räägib oma kevadistest matkamuljetest (Astangust, Viimsist, Viljandist jm).

Kogunemine kell 15.45 Tallinnas, J.Poska tn. 15. Koosolek sealses saalis. Kaasa võtta sinised sussid või vahetusjalatsid.  Kuna Poska tn. on kaevetööd, pääseb paremini sisse Vesivärava tn poolsest õueväravast.

Vesivärava tn-le lähemale saab bussidega 67, 68 ja 31, Laulupeo peatus, sealt edasi jala. Või Narva maanteelt jala.

27.mai. — Väljasõit Laulasmaale ja külastame helilooja Arvo Pärdi Keskust (Laulasmaa, Kellasalu tee 3, avatud K-P, 12.00-18.00). Täispilet 6 eurot, sooduspilet 4 eurot. Torni saab korraga kuni 8 inimest.

Buss nr. 127 A väljub Balti jaamast 9.15 – Laulasmaal 10.21 (ilmselt sobivam) või buss nr. 128, Balti jaamst 11.50- Laulasmaal 12.49, (bussiaja vahe Vabaduse väljaku peatusega on u. 7 min). Tagasi võib tulla igaüks sobival ajal.

Tutvumine Pärdi keskuse ümbrusega. Kõltsu mõis (soovijatele).

3.juuni. —  Kalamaja jalutuskäik (vana ja uus). — Tutvustab  ja meenutab Mare Rast, kes ise Kalamajas elanud.

Renoveerimisel Patarei vangla õueala kasutamise  ja näitusega tutvumine.

5.juuni — Osaleme meie endise kauaaegse kuraatori Sulev Mäevälja oikumeenulisel ärasaatmisel Toomkirikus ja Rahumäel. (kell 13.30-x).

6.juuni — Osaleme ringi asutajaliikme Eva Maaringu urnimatusel Liiva kalmistul  ja peietel (kell 12-x) koos sugulastega. Korraldaja Rein Einasto perekond.

10.juuni — Urve Auna 70.sünnipäeva tähistamine. Kohvilauda korraldab Mare Rast. Koht: J.Poska 15 ruumides.

Lisateema: Johann Reinhold Patkul (ühe vana raamatu tutvustus). —Marju Vilbaste.

12.juuni— Helgi Vihma 90.sünnipäeva  (5.juuni) /järel/tähistamine tema kodus  ja tema raamatu “Johannes Aavik  — aatemees ja keeleuuendaja” tutvustamine (Aaviku Seltsis lükkus raamatuesitlus sügisesse).  Külas käis ringi 4-liikmeline esindus (kell 12- u. 16.30).

15.juuni — EMS suurkogu Tallinna Linnaarhiivi siseõues.— Kohal Mare Kask, LuiseÕuna, Evi Pääbo.

17.juuni — Paljassaare ringkäik ja tutvumine muutustega. Seletusi jagavad Luise Õuna, Evi Pääbo jt.

Väljasõit Balti jaama eest 15.15 (buss 59). Tagasi saabumine u. kella 20 paiku.

Kevadhooaja viimane plaanijärgne üritus.

 

Suviseid ürituste mõtteid on, sügisesed plaanid lahtised ja ruumi osas teadmata.

18.juuni — osalemine Eesti Kodu-uurijate Seltsi  (EKUS-i) aaastakoosolekul (Kohtu 6, kell 12-14.15). Mati Mandeli pikem ettekanne Läänemaa arheoloogiast. Kohal oli 6 ringi liiget.

 

Plaanide ringitegemine, koordineerimine ja info jagamine: Luise Õuna (5178603), aktiivselt kaastegevad Mare Kask, Mare Rast, Evi Pääbo, Marju Vilbaste jt.

2020

2020. a. IV kvartali tööplaan (nov-dets)

5. nov
Meenutame lahkunud ringi liikmeid. — Marju Vilbaste jt.

12. nov
Katoliiklusest ja õigeusust Tallinnas.— kunstiajaloolane Sulev Mäeväli.

19. nov
Eestimaa päritolu Vene meresõitja, admiral Adam Johann von Krusenstern (19.11.1770.-12.08.1846), 250 a sünnist. — Luise Õuna, Evi Pääbo jt.

26. nov
Teatritegelane Voldemar Panso (30.11.1920-27.12.1977); endised ringi liikmed: kunstiajaloolane Villem Raam (30.05.1910-21.05.1996), kunstnik, restauraator Ilmar Ojalo (27.11.1910-13.11.1989). — Anne-Malle Hallik, Mare Kask, Mare Rast, Marju Vilbaste.

3. dets
Tallinna hääbuvad majad/hooned. Fotode slaidiprogramm. — Luise Õuna.

10. dets
Keeleteadlane ja –uuendaja Johannes Aavik (8.12.1880 -18.03.1973), 140 a sünnist. — J.Aaviku Seltsi asutaja Helgi Vihma, Marju Vilbaste, Anne-Malle Hallik.

17. dets
Vestluskoosolek mitmesugustel teemadel. – Ringi liikmed.

2019

2019. a. IV kvartali tööplaan

3. okt.  Skytte’de aadlisuguvõsadest Rootsis, Soomes ja Eestis. — Luise Õuna.

10. okt. Ekskursioon Scheeli krundile (Pirita-Kosel).— Giid Mare Kask.

Koguneda  15.50 bussi nr. 5 peatusse Haljas tee.

17. okt. Ühe suguvõsa lugu. — Andres Allpere. 

24. okt. Külastame ajaloolase ja kunstniku (ikoonimaalija) Tiina Veisseriku kodu. 

Koguneda kell 15.25, Ravi 10/Magasini 2 ees. Grupi suurus piiratud.

31. okt. Hingedepäev. Meenutame lahkunud ringiliikmeid. — Marju Vilbaste jt.

7. nov. Kanepi kihelkonna ja –kooliga seotud suurmehi, keda jagus ka mujale. (J.P.v Roth,1874, A.W.Daniel, 1858, J.Kelder, 1869). Kanepi ajaloo uurija Milvi Hirvlaaane.— Ringi liikmed.

14. nov. 140 a kirjanik Mait Metsanurga (Ed.Hubeli) (19.11.1879-21.8.1957) sünnist.— Mitu esinejat.

21. nov. Ringi liikme Mare Rasti juubel. Vestluskoosolek. Kohvilaud. 

28. nov. 1) Elust-olust Ruhnu saarel. — Tõnu Lauk. 2) Minu lugemiselamus.—Ringi liikmed.  

5. dets. Eestikeelse Tartu Ülikooli 100. aastapäev. Meenutusi ajaloost ja isiklikult kogetust.

12. dets. Kes või mis oli АЛЖИР? — Martin Viirand.

19. dets. Lauluisa Friedrich Reinhold Kreutzwaldi lapsepõlvest ja noorusajast (G.Suitsu jt. järgi). — Mare Rast jt. 

26. dets.2019 kuni 1..jaan. 2020.a. talvevaheaeg.

2. jaan. 2020.a. Aastavahetuse koosviibimine ja kohvilaud. 

 

2019 III kvartali tööplaan

5.sept.
Esimene sügiskoosolek.
Suvistest tegemistest, üritustest, reisidest, I. Ettepanekud IV kv tööplaani.— Ringi liikmed.
12.sept.
Tööstur, filantroop, kunstikooli rajaja Alexander von Stieglitz (1/13.09. 1814-24.10/5.11. 1884),
205 a sünnist. — Evi Pääbo jt.
19.sept.
Reisimuljeid kodumaalt ja mujalt, II. — Ringi liikmed.
26.sept.
Linnamuuseumi külastamine. Näitus "Linnusest linnaks. Taanilinna sünd 800 aastat
tagasi."—Giid ringi kuraator.
Kogunemine 15.50 muuseumis, Vene tn.17.
Koosolekud toimuvad Vene t. 6 I korrusel (sissepääs Meistrite Hoovi kangi alt, uks vasakul).
Kõik üritused algavad neljapäeval, kell 16.00. Ringi juhatuse kontakt-telefonid:
Luise Õuna 6525194, 5178602; Marju Vilbaste 6021901, Ulvi Rannaste 53630564.

 

2019 II kvartali tööplaan

 1. aprill

Clevas Tuscano (IT-ala) — külaline Indiast Mumbayst (Bombay). Ingl. k, tõlge.

 1. aprill

Ringi aastakoosolek — Aruanne Luise Õuna, Marju Vilbaste.

 1. aprill. Koosolekut ei toimu.
 2. aprill

Suur-Sõjamäe ja Maarjamäe— külalisena Tõnu Ülemaante jt.

 1. mai

1) Vestluskoosolek mitmesugustel teemadel. 2) Tähtpäevi: (Keila) fotograaf Gustav Kulp (29.04.1874-1964), Vene keisrinna Katariina II (2.05.1729-17.11.1796).

 1. mai

Rapla ja Rapla kalmistu— Giid Ants Kraut (EMS).

Väljasõidu aeg (9.00 paiku) ja transport (rong, buss) täpsustatakse hiljem.

 1. mai

Pirita uus kalmistu — Giid Mare Kask (ring, EMS).

Kogunemine Pirita Selveri ees kell 15.50.

 1. mai

Johann Voldemar Jannseni (4./16,05.1819-13.07.1890) elu ja tegevus, 200 a sünnist.— Anne-Malle Hallik, Evi Pääbo jt.

 1. mai.

Rakvere klaasikunstniku Riho Hütti klaasikoja ja -stuudio külastamine.

Väljasõit Balti jaamast rongiga. Aeg võib muutuda.

 1. juuni.

Kodu-uurija Oskar Raudmets (6.06.1914-11.08.2003), 105 a sünnist.— Ringi liikmed.

 1. juuni

150 aastat laulupidusid. — Marju Vilbaste.

 1. juuni.

Proosa kivikalmel. Kevadhooaja lõpetamine. Kogunemine individuaalselt kella 16ks.

Suvevaheaeg.

 1. sept.

Esimene sügiskoosolek.

 

Koosolekud toimuvad Vene t. 6  I korrusel (sissepääs Meistrite Hoovi kangi alt, uks vasakul).

Kõik üritused algavad neljapäeval, kell 16.00. Ringi juhatuse kontakt-telefonid:

Luise Õuna  6525194, 5178602; Marju Vilbaste 6021901, Ulvi Rannaste 53630564.

 

2019 I kvartali tööplaan

3. jaanuar
Aastavahetuse koosviibimine ja kohvilaud.

10. jaan
1) Geoloog ja arheoloog Caspar Andreas Constantin von Grewingk (14.1.1819-18(31.6.1887), 200 a sünnist.— Luise Õuna.
2) Klaasikunstnik ja pedagoog Max Roosma (10.1.1909-1971), 110 a sünnist. — Marju Vilbaste, Mare Kask.

17. jaan
Padua läbi aegade (arhitektuurist ja kunstist) — Krista Gilts.

24. jaan
Maalikunstnik, animalist, raamatuillustraator Sándor Martin Stern (25.1.1924.- 24.6. 2017), 95 a sünnist. Karoly Jakob Stern (13.6.1921-30.81975), Tallinna Loomaia direktor 1961-1975, kunstikoguja.— Külalistena  tütred Marika Scheer ja Ilona Anton, zooloog, Tallinna Loomaaia end. direktor Mati Kaal.

31. jaan
1) Graafik ja kunstipedagoog Günter Friedrich Reindoff  (26.1.1889-14.3.1974), 130 a sünnist. — Urve Sulg, Evi Pääbo, Mare Rast.
2) Karikaturist Gori (Vello Agori) (20.2.1894- 7.10.1944), 125 a sünnist. — Mare Kask.

7. veebr
1) Geodeet, kodu-uurija, ringi liige Aleksander Kivi (10.2.1894-2.2.1985), 125 a sünnist. — Marju Vilbaste jt. ringi liikmed. 2) Maalikunstnik Arnold Akberg (4.2.1894-7.10.24).

14. veebr
Nõmme alevi-eelsest ajast (raamatu tutvustus). — Luise Õuna.

21. veebr
Kiek in de Kök, näitus “Puhas vesi.Tallinna veevarustuse ajaloost” — kureerib juhataja Toomas Abiline. Kogunemine Kiek in de Kõk, kell 15.50.

28. veebr
Riia vaatamisväärsused, vana ja uut. — Mare Rast.

7. märts
TLM näitus “Langebraun kodus ja muuseumis”, Priidu Nõmme erakogu. — Näituse giid.
Kogunemine Vene 17, kell 15.50.

14. märts
Keelepäev. Emakeele (riigikeel 1920.a.) aastapäeva eellugu. — Marju Vilbaste jt.

21. märts
Haldjate uus aasta (21.märts), J.R.R.Tolkieni maailmas.— Külalisena Kalle Vilbaste.

28. märts
70 aastat märtsiküüditamisest 25.märtsil 1949.a. — Ringi liikmed.

Koosolekud toimuvad Vene t. 6  I korrusel (sissepääs Meistrite Hoovi kangi alt, uks vasakul).
Kõik üritused algavad neljapäeval, kell 16.00. Ringi juhatuse kontakt-telefonid:
Luise Õuna  6525194, 5178602; Marju Vilbaste 6021901, Ulvi Rannaste 6602300, 53630564.

2018

IV kvartali tööplaan

4. okt.
Baltisaksa arst, kirjanik, publitsist, folklorist, estofiil Georg Julius Schultz-Bertram (22.9/4.10.1808.-16.5. 1875), 210 aastat sünnist. — Martin Viirand.

11. okt.
Ivan Narodny (Jaan Sibbul) (11.11. 1869.-23.09. 1953) värvikas elulugu ja seos meie ringiga. — Anne-Malle Hallik

18. okt.
Diplomaat Oskar Philipp Kallas (25.10.1868.-26.01.1946) ja abikaasa, kirjanik  Aino Krohn-Kallas (2.08.1878.-9.11.1956), 150 ja 140 a sünnist. — Mare Kask, Evi Pääbo, Mare Rast, Luise Õuna.

25. okt.
Ringi liikme Leelo-Reet Bartelsi juubel.

1. nov. Hingedepäev. Meenutame lahkunud ringiliikmeid. — Marju Vilbaste jt

15. nov.
Eeati vaimulik ja rahvavalgustaja Otto Wilhelm Masing (28.101763-15.03.1832),  255 aastat sünnist.—  Mare Rast, Marju Vilbaste, Luise Õuna

22. nov.
Eesti Kunstiakadeemia uue hoone külastamine. Kogunemine kell 15.50  Põhja pst.7.

29. nov.
Eesti Vabadussõja algus. Pöördeline aeg.. — Andres Allpere jt.

6. dets.
Mõnda Tallinna lasteaedadest.— haridusloolane Mare Torm.
Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumis, Rävala pst. 10. Kogunemine fuajees kell 15.50.

13. dets.
Arst, kirjanik, lauluisa Friedrich Reinhold Kreutzwald  (26.dets. 1803.-25.08.1882), 215 a sünnist; arst ja kirjamees Friedrich Robert Faehlmann (31.dets. 1798.-22.04.1850), 220 a sünnist.— Ringi liikmed

20. dets.
Vestluskoosolek.
Kirjanik ja keeleteadlane Valev Uibopuu (19.okt. 1913.-18.03.1997), pangandustegelane Artur Uibopuu (31.dets.1878.-2.04.1930.) 140 a sünnist

27. dets.2018. kuni 2. jaan. 2019 talvevaheaeg.

27. jaan. 2019
Aastavahetuse koosviibimine ja kohvilaud.

26. aprillil 2018 toimus Neitsitornis kodu-uurijate ringi juubelikonverents.

Konverentsi päevakava leiab SIIT.

Ringi 2018. a II kvartali tööplaan

5. aprill

Keeleteadlane, pastor Eduard Ahrens (9.2./3.4.1803-7./19.2. 1863), 215 a sünnist.—
Mare Rast. Anne-Malle Hallik.

12. aprill

Soome/vene tööstur Nikolai Sinebrychoff (Sinebroff), maja-muuseum ja kunstikogu —
Evi Pääbo, Luise Õuna.

19. aprill

Meenutusi endisaegsest Tallinnast — Maie Vassar.

26. aprill.

TLM kodu-uurimise ringi 55. aastapäeva konverents. Ettekanded —
Neitsitorni lektooriumis, Lühike jalg 9 a. Kogunemine 11.30-12.00, algus kell 12.00.
Konverentsi päevakava leiab SIIT.

3. mai

Kirjanik Karl Ernst Peterson-Särgava (27. apr. 1868.-12.4. 1958), 150 a sünnist —
Ulvi Rannaste, Marju Vilbaste, Urve Sulg jt.

10. mai

Rahumäe kalmistu retk ja korrastamine. — koordinaator Marju Vilbaste, Mare Kask.

17. mai

Soome/saksa arhitekt Johann Carl Ludvig Engel (3.07.1778.-14.5.1840), 240 a sünnist. .—.
Evi Pääbo, Mare Kask jt.

24. mai

Kaks kunstiõpetajat — Eduard Ole (25.5.1898-20.11.1995), 120 a sünnist ja Gunnar Neeme (19.5.1918-3.2.2005) , 100 a sünnist. — Marju Vilbaste jt.

31. mai

Kehra raudteejaama muuseum ja linn — koordineerib Urve Sulg.
Kogunemine Balti jaamas kell 8.15. Väljasõit 8.30 (Kehras u. 9.10).

7. juuni

Metallikunstniku, ringi liikme Tõnu Laugu juubel.
Kodu-uurimise ringi liikmete tegemistest.

14. juuni

Õpetaja ja kodu-uurija, Vigala ajaloo talletaja Mihkel Aitsam (16.6.1913.-6.11.1999), 105 a sünnist.

21. juuni

Vestluskoosolek. Hooaja lõpetamine.

Ringi 2018. a I kvartali tööplaan

4. jaanuar

Aastavahetuse koosviibimine ja kohvilaud.

11. jaan.

Mida mäletame etnograafilisest sõnavarast? — Vestluskoosolek.

18. jaan.

Soomerootsi kirjanik, ajakirjanik, ajaloolane, ülikooli rektor Zacharias Topelius (1818-12.3.1898), 200 a sünnist.— Luise Õuna, tõlgetest Marju Vilbaste.

25. jaan.

Ajaloolane, kauaegne ringi liige Heino Gustavson (23.1.1923-27.2.2005.), 95 a sünnist.

Külalisena kirjanik. ajakirjanik Aarne Ruben oma loomingust (sh. Üks päev J. Laidoneri elust).

1. veebr.

TLMi uue avahoidla ruumi ajalugu ja ekspositsioon.— TLM, koguhoidja Ene Heimvell, kunstiajaloolane Sulev Mäeväli. Kogunemine Vene 17, kell 15.50.

8. veebr.

Kirjanik Anton Hansen Tammsaare (30.1.1878.-1-3.1940.), 140 a sünnist. —

Külalisena Tallinna Kirjanduskeskuse direktor, kirjandusteadlane Maarja Vaino.

15. veebr.

Lastekirjanik Eno Raud (15.2.1928.-9.7.1996.), 90 a sünnist. — Mitmed ettekanded.

22. veebr.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ürituste nädal. Ringi koosolekut ei toimu.

1. märts

GAG-i ajalooõpetaja, muuseumi juhataja, ringi liikme Helda Venderströmi juubel. —

GAG-i muuseumis.

8. märts

Küprose reisimuljeid. — Anne-Malle Hallik.

Rahvusvahelise naistepäeva 100. aastapäev.

15. märts

50aastasest teatrist “Marionett” ja Eesti laulupidude märkide kollektsioonist — külalisena teatri kunstiline juht Mart Puust.

22. märts

Kunstnik Eduard Viiralti (20.3.1898.-8.1.1954.) elust ja loomingust, 120 a sünnist.

Võimaluse korral KUMUs.

29. märts

Kirjaniku/luuletaja Kristjan Jaak Petersoni (2./15.3.18091.-23.7./4.8.1822.) radadel. — Martin Viirand.

 

2017

IV kvartal

5. oktoober
Isa Georg Friedrich Parrot (5.7.1767.-20.7.1852), füüsik, TÜ rektor, prof, TA liige; poeg Jean Jacques Friedrich Wilhelm Parrot (25.10.1791—15.01.1841), arstiteadlane, bioloog, TÜ rektor, alpinist.— Andres Allpere, Urve Sulg.

12. oktoober
GAG-i koolihoone ehk Kotzebue maja külastamine, Vana-Kalamaja 9. — Helda Venderström.
Kogunemine kell 15.55.

19. oktoober
Reis mööda Latgalet. — Mare Kask.

26.oktoober
Rumeenia reisimuljeid. — Evi Pääbo.

2. november
Hingedepäev. Meenutame lahkunud ringiliikmeid. — Marju Vilbaste jt..

9. november
GAG-i renoveeritud võimla külastamine. — Helda Venderström.
Retk algab koolimaja õuest. Kogunemine kell 15.55.

16. november
Helilooja Ferdinand Mühlhausen (16.11. 1864.-28.11. 1944), Sallast Nõmmeni. — Luise Õuna.

23. november
Timotheos Eberhard von Bock (24.11. 1787.-23.4.1863), Vene sõjaväelane, titulaarnõunik, Võisiku mõisnik, „Keisri hull“. — Evi Pääbo.

30. november
Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu ehk Maapäev ja selle tegevus. — Andres Allpere.

7. detsember
Soome 100. sünnipäev (6.dets.). — Lühiettekanded Soome teemal (kõigilt).

14. detsember
Külalisena kirjanik ja ajakirjanik Aarne Ruben oma loomingust. (sh. „Üks päev J. Laidoneri elus“, 1. dets 1924. a).

21. detsember
Küprose reisimuljeid. — Anne-Malle Hallik.

28. detsember 2017 — 3. jaanuar 2018
Talvevaheaeg

4. jaanuar 2018
Aastavahetuse koosviibimine ja kohvilaud.

 

III kvartal

7. september
Esimene sügiskoosolek. Kell 16.00.
Suvistest tegemistest, üritustest jm. Ettepanekud IV kv tööplaani.

14. september
Kirjanik, tõlkija, konstruktor ja leiutaja Boris Kabur (Baigunov) (15.9.1917.-28.1.2002.), 100 a sünnist — Marju Vilbaste jt. Lastekirjanik ja pedagoog Harri Jõgisalu (24.8.1922.-18.9.2014) — Evi Pääbo.

21. september
Liivimaa pedagoog, etnoloog ja kodu-uurija Johann Christoph Brotze (12./23.9.1742.-4./16.8.1823.), 375 a sünnist. — Luise Õuna.

28. september
Rahvaluuleteadlane ja vaimulik Matthias Johann Eisen (16./28.9.1857.- 6.8.1934.), 160 a sünnist. — Mitmed ettekanded.

Koosolekud toimuvad Vene t. 6 I korrusel (sissepääs Meistrite Hoovi kangi alt, uks vasakul).
Kõik üritused algavad neljapäeval, kell 16.00.

II kvartal

6. aprill
Kujur August Weizenberg (6.4.1837-23.11.1921), 180 a sünnist; ringi end. liikmed: kujur Juhan Raudsepp (11.12.1896-15.12.1984), tarbekunstnik Naata Raudsepp (9.4.1927-21.12.2014).— Mare Kask, Marju Vilbaste jt.

20. aprill
Meenutame ringi liikmeid: Endel Laul (21.4.1927-25.9.2014), ajaloolane;
Leo Laur (30.4.1912-2.2.1998), jurist,Tallinna ajaloo uurija.

27. aprill
Tallinna Linnamuuseumi Kodu-uurimise ringi 2016. a aruandluskoosolek. —
Ettekandja Marju Vilbaste.

4. mai
Otto Reinhold Holtz (24.4./2.5.1757-28.4.1828), vaimulik ja kirjamees, 260 a sünnist.

11. mai
Esimene eesti soost mõisnik Mats Erdell (16./24.4. 1792-2.12.1847). —
Luise Õuna, Andres Allpere.

18. mai
Muuseumipäev. Eesti Sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi külastamine.
Viimsi, Mõisa tee 1. Kogunemine 15.50.

25. mai
Siselinna kalmistu ringkäik ja korrastuspäev. — Mare Kask, Mare Rast.
Kogunemine vanema kalmistuosa väravas kell 15.55.

1. juuni
Carl Gustav Emil Mannerheim (4.6.1867-27.1.1951), Soome sõjaväelane, riigihoidja, president. — Anne-Malle Hallik, Evi Pääbo.

8. juuni
Loomingu Raamatukogu aasta. Ettekanded kahel viimasel aastal ilmunud raamatutest.—
Kõik ringi liikmed.

15. juuni
Karl Axel Christer von Bruiningk (18.6.1782-2.11.1848), Liivimaa maanõunik, rüütelkonna tegelane, agraarreformi ettevalmistaja, edumeelne mõisnik. — Andres Allpere.

20. juuni (teisipäev)
Jaanipäeva-eelne urituli Proosa kivikalmel ja kevadhooaja lõpetamine.
Ajaloolase, kauaaegse ringiliikme ja -eestvedaja Marju Vilbaste juubel. Väljasõit liinibussiga.

Suvevaheaaeg

7. september
Esimene sügiskoosolek.

Koosolekud toimuvad Vene t. 6 I korrusel (sissepääs kangi alt,vasakpoolne uks). Kõik üritused algavad neljapäeval, kell 16.00
Ringi juhatuse kontakttelefonid: Marju Vilbaste 6021901, Luise Õuna 6525194, 5178602; Ulvi Rannaste 6602300, 53630564.

 

2017. aasta I kvartal

5. jaanuar. Pidulik aastavahetuse koosviibimine kohvilauas. Vestluskoosolek

12. jaanuar. Struve-Tenneri meridiaankaar. — külalisena ICOMOS-i Eesti Komitee esimees, muinsuskaitsja, dr. Riin Alatalu

19. jaanuar. Reisimuljeid Portugalist. — Mare Rast.

26. jaanuar. Niguliste kirik: ehitus- ja taastamislugu, kunstiväärtused. — kunstiajaloolane Sulev Mäeväli.

2. veebruar. Eesti sõjaväelasi Vabadussõjas ja hiljem: Nikolai Reek (1.2.1890-8.5.1842),, Ernst-Johannes Põder (10.2.1879-24.6.1932), Johan Pitka (19.2.1872-1944), Julius Kuperjanov (11.10.1891-2.2.1919). — Andres Allpere jt.

9. veebruar. Meenutame kodu-uurimise ringi kauaaegseid liikmeid:

Karl Laane (10.2.1907.-3.11.1986.) ja Leida Laane (28.2.1917.-28.12.2002).—Mare Kask, Marju Vilbaste jt.

16. veebruar. Kirjanik Eduard Bornhöhe (5./17.2.1862.-17.11.1923.) elust ja loomingust. — Marju Vilbaste, Evi Pääbo, Anne-Malle Hallik, Urve Sulg jt.

2. märts. Wilhelm Adolf Greiffenhagen (2.3.1892.-6.3.1916.), kirurg, erakliiniku omanik-juhataja, 150 a sünnist. Vend Otto Ferdinand Augusr Moritz Greiffenhagen (20.6.1871.-10.6.1938.), ajaloolane, arhivaar, TLA juhataja, muusikakriitik.— Luise Õuna.

9. märts. Johann Gutsleffi piiblitõlge 1647-1657.— Eesti keele ajaloo ja murrete osakonna teadur Kristiina Ross. Eesti Keele ja Kirjanduse Instituudis, Roosikrantsi 6, III k, valge saal. Koguneda 15.50.

16. märts. Kauaaegse ringiliikme, geomorfoloogi Eva Maaringu juubel (14.märts).

23. märts. Vestluskoosolek mitmesugustel teemadel.

30. märts. Mihkel Kampmaa (28.3.1867.-30.9.1943.), pedagoog, koolikirjanik, kirjandus-loolane, 150 a sünnist.— Ulvi Rannaste.

 

2016

IV KVARTAL

6. oktoober. 100 aastat sünnist: luuletaja Debora Vaarandi (1.10. 1916-28.4. 2002) — Ulvi Rannaste, Evi Pääbo, külaline; proosa- ja näitekirjanik, näitleja Asta Villmann-Linnolt (2.10. 1916-3.12. 1984) — Marju Vilbaste.

13. oktoober.  Raekoja platsi hoonestuse ajaloost. – Kunstiajaloolane Sulev Mäeväli.

20. oktoober. Reisimuljeid Gruusiast, Soomest ja mujalt — Anne-Malle Hallik.

27. oktoober. Vestluskoosolek. Kirjanik Bernhard Kangro sünnikodust — Luise Õuna. Kirikuõpetaja Jaan Lattiku Viljandi-perioodist — Leelo-Reet Bartels.

3. november.  Tallina kalmistutest — kunstiajaloolane Mare Kask.

10. november. Nõmme sai linnaõiguse 12. novembril 1926.  Nõmme alevi-eelsest ajast linnani — Luise Õuna.

17. november. Bastionikäigu ja Raidkivimuuseumi külastamine – kunstiteadlane Risto Paju. Kogunemine Vabaduse väljaku ääres, Mayeri trepi juures hiljemalt 15.55.

24. november. Vestluskoosolek. 1) Luuletaja Betti Alver (23.11.1906-19.6.1989), 110 a sünnist; 2) Lilli Suburg (1.8. 1841-?) — 175 a sünnist; 3) maali- ja teatrikunstnik Roman Nyman (5.11.1881-23.4.1951), 135 a sünnist.

1. detsember. GAG-i rektorid ja direktorid. Raamatu tutvustus — autor, GAG-i ajaloo-muuseumi juhataja Helda Venderstrõm. GAG-i ajaloomuuseumis, Nunne 10.

8. detsember. Külas on filmioperaator ja režissöör Vallo Kepp – oma tööst ja luuleraamatute kogust.

15. detsember. Ühe T(R)Ü kursuse lugu — Mare Rast.

Talvevaheaeg.

5. jaanuar 2017. Aastavahetuse koosviibimine. Kohvilaud.

 

2012

Jaanuar- veebruar

26. jaan. Näituse “Vinum et panis. Veini ja leiva motiiv 16.-20. saj. kunstis” külastamine KUMU-s
02. veebr. Tartu rahulepingu aastapäev. Andres Allpere ettekanne “Ajaloolane ja diplomaat Evald Uustalu (19.I 1912 – 10.III 1982) – 100 aastat sünnist, 30 aastat surmast
09.veebr. Näituse “Kuldsed kuuekümnendad” (koostaja Aino Lepp) külastamine Tallinna Linnamuuseumis Vene 17.
16. veebr. Anne-Malle Halliku ettekanne “Sügis-talvisest reisist Iisraeli”.

KAVA

1. XI Hingedepäev – meenutame lahkunud kodu-uurijaid

8. XI 125 aastat tagasi sündis sportlane ja skautluse rajaja Eestis Anton Õunapuu (7.XI 1887 – 2.IV 1919)

NB!

Kolmapäeval Külastame KUMU näitusi “Geomeetriline inimene” ja teisi

14. XI (sissepääsu pilet 1 ?)

22. XI Külastame Tallinna Linnamuuseumi näitust “Võimatu sai võimalikuks”

20 aastat Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest: piirivalve loomisest 1990-92, Rahvarinde ja Eesti Komitee tegevusest

Koostaja: Aino Lepp

29. XI Vestluskoosolek

6. XII Karl Eduard Sööt (26.XII 1862 – 1.IX 1950) luuletaja, kirjastaja, raamatukaupmees – 125 aastat sünnist (toimub Rahvusraamatukogu V korruse rühmaruumis)

13. XII 25 aastat Eesti Muinsuskaitse Seltsi asutamisest (12.XII 1987)

Irene Merik

20. XII Vestluskoosolek: 1) tähtpäevi lõppeval aastal; 2) talve algus on 21.XII kell 13:12

27. XII Üritust ei toimu – III jõulupüha

Kohtumiseni uuel aastal 3. jaanuaril – aastavahetuse pidulikul koosviibimisel!

Ringi juhatuse kontakt-telefon: Marju Vilbaste 602 1901

Koosolekud toimuvad Vene t. 6 (sissepääs kangi alt, vasakpoolne uks) algusega kell 16

 

2010

7. oktoober Luuletaja Kalju Lepik 90 (7.okt 1920-30.mai 1999) Anne Valmas

14. oktoober Ekskursioon US Art Gallery näitusele Rotermanni kvartalis: Ricard Uutmaa 105 (12. okt. 1905-18.mai 1977)

21. oktoober helilooja ja pedagoog Marje Sink 100 (18.okt 1919-31.dets 1979 )

28. oktoober Vestluskoosolek – 24. okt -ÜRO päev “40 kirja” lugu

4. november Hingedepäev -mälestame kodu-uurijaid

11.november Ekskursioon: Külastame Kindlustusemuuseumi (Tartu mnt/ Liivalaia nurgal)

18. november Harrastusarheoloog Jaan Jung 175 (18.nov 1835-26.juuni 1900) Mati Mandel

25. november Ekskursioon Eesti Panga muuseumi

2.detsember Näitleja, lavastaja ja pedagoog Voldemar Panso- 90

9. detsember Tallinna kindlustused ja Skoone bastion

16.detsember Eesti põhiseadus 1920-1940

koosolekud toimuvad Vene tn 6 (sissepääs kangi alt, I korrusel) algusega kell 16.00

Ringi juhatus: Irene Merik 6528187, Marju Vilbaste 6021901

17. juunil väljasõit: urituli Proosa kalmeväljal

10. juunil Räägime muusikast: a) helilooja R. Schumann – 200; b) 100 aastat tagasi avati Tallinnas “Estonia” seltsi korraldusel toimunud VII üldlaulupidu

03. juunil Ekskursioon Nuku-keskusesse

27. mail Vestluskoosolek

20. mail Ekskursioon Kiek in de Köki suurtükitorni ja bastionikäikudesse

13. mail Kultuuriloolisi tähtpäevi isikutest kellel möödub sada aastat sünnist (A. Tamm, A. Pint, A.U. Põldmäe, L. Tanni, E.Reemets, V. Kirsilo, H. Arman, V. Raam)

06. mail Looduskaitsepäeva ja emadepäeva eelne korrastuspäev Pirita jõeäärsel kalmistul, Mare Kask

29. aprill Aruandlus-valimiskoosolek

22. aprill Kindral G. Pattoni (1885-1945) elust ja saatusest. Irene Merik

11. aprill Ekskursioon E. Vilde Muuseumi näitusele “Kirjanik kohvriga”

04. aprill Kodu-uurijate tähtpäevi