MUUSEUM HOOLIB. Järgime Terviseameti nõudeid COVID-19 leviku tõkestamiseks ja tagame külastajate ja töötajate turvalisuse

Tallinna Linnamuuseumi filiaalides järgime hea tahte kokkuleppe põhimõtteid, et tagada külastajaile COVID-19 suhtes turvaline teekond.

Muuseumid on nakkusohu seisukohast kõige turvalisemad kohad avalikus ruumis, kinnitavad uuringud. Seetõttu julgustame kõiki külastama meie muuseume, kus tagame külastajate turvalisuse kõikide ettevaatusabinõude täitmisega ja inimeste tihedust ruumis tarvidusel reguleerides. Meie vanalinna ja Kadrioru hooned pakuvad piisavalt võimalust arvestada hajutatuse ja õhurikkuse põhimõtteid.

Muuseumitöötajad täidavad muuseumis Terviseameti nõudeid ja tuletavad külastajatele meelde teha sedasama.

  • Muuseum järgib valdkonnale kehtestatud Terviseameti juhiseid.
  • Muuseumitöötajad hoiavad end kursis Terviseameti nõuetega ja suhtuvad nende järgimisse vastutustundlikult. Muuseumi juhtkond jagab töötajaskonnale ajakohast infot ja korraldab vajadust mööda koolitusi ning vastutab selle eest, et töötajad järgivad Terviseameti nõudeid.
  • Muuseum tagab, et siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt. Võimaluse korral õhutatakse siseruume regulaarselt, jälgides nii sise- kui ka välistemperatuuri.
  • Desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad, sh sissepääsude juures ja peamistel liikumisteedel.
  • Sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt.

Püsigem terved!

Hea tahte kokkulepe turvalisuse tagamiseks COVID-19 puhangu ajal leiab SIIT