Tallinna Linnamuuseumi hoidlaid ja
näitusi jälgib kaugloetav süsteem

Tallinna Linnamuuseumi hoidlates* ja näitustel võeti kasutusele SuperSpot kaugloetavad kliimaseadmed. Need juhtmevabad veebipõhised andurid annavad muuseumitöötajatele võimaluse jälgida arvuti kaudu ruumide temperatuuri, õhuniiskust ja valgust ning vajadusel kiiresti olukorra muutumisele reageerida.

Muuseumi peavarahoidja Maris Rosenthali sõnul on museaalide pikaajalise säilitamise võtmeteguriks stabiilne kliima. „Erinevad materjalid, nagu fotonegatiivid, plastik või nahk, vajavad erisuguseid temperatuuri, niiskus- ja valgustingimusi. Neid ei tohi ka hoiustada samas hoidlas,“ selgitas Rosenthal ja lisas, et kliimatingimuste regulaarne jälgimine ennetab võimalikke kahjustuste teket.

Varasemad temperatuuri ja õhuniiskust mõõtvad HOBO logerid olid kasutusel alates 2009. aastast. Nende ekraanidelt loeti andmeid ruumi sisenedes ja kord kuus laeti temperatuuri ning niiskuse andmed käsitsi arvutisse.

Järgmine museaalide säilitamisega seotud arendustegevus jõuab linnamuuseumi filiaali 2024. aasta mais: Kiek in de Köki uude ekspositsiooni ehitatakse museaalidele spetsiaalised kliimavitriinid, mis tagavad vajaliku niiskuse ja temperatuuri ning väldivad nende kõikumist. Näiteks saab spetsiaalse vitriini 1561. aastal valminud Lambert Glandorpi Mustpeade epitaaf. (https://www.muis.ee/museaalview/1204300)

 

Tallinna Linnamuuseumi kogudes on üle 161 000 museaali. Muuseumil on 70 ruumi, mis paiknevad kümnel aadressil üle Tallinna.

 

*Hoidla on spetsiaalne ruum museaalidele, et tagada nende pikaajaline säilimine neile vajaminevates tingimustes.

 

Pildil Superspot kliimaseade. Foto: Kristiina Hiiesalu.