Portfooliote analüüsi päev Fotomuuseumis 7.04.2022

Fotomuuseum korraldab dokumentaalfoto teema-aasta raames portfooliote analüüsi päeva.

7. aprillil 2022 on fotograafidel ja fotohuvilistel võimalus saada professionaalset tagasisidet oma fotograafilisele portfooliole või pikaajalistele fotoprojektidele. Neli tunnustatud fotograafi Triin Kerge, Kadri Otsiver, Stanislav Moškov ja Annika Haas, kel on dokumentaalfotograafiaga sügav seos, kogemus ja praktika, on valmis andma näpunäiteid, mida oma seeriaid luues silmas pidada, kuidas läheneda oma teemale ja eesmärkidele ning kuidas jõuda nendega publikuni. Osalejail on võimalik välja valida üks meelepärane analüüsija ja registreeruda analüüsipäeva ühele ajale SIIN

Registreerimisvormis palume märkida osaleja nimi ja kontakt (e-maili aadress). 

Kuni 20 fotohuvilisel on võimalus tulla näitama oma fotoportfooliot/-projekti ja saada personaalselt professionaalset nõuannet, mis aitab kaasa fotograafilise mõtlemise arengule ja fotolugude tervikuks sidumise oskusele. Iga analüüsija juurde saab registreerida 5 osalejat. Portfoolio analüüsi aeg osaleja kohta on 40 minutit. Osalejatel palume kaasa võtta portfoolio valikuga fotograafi töödest. Eelistatud on väljatrükid, kuid lubatud on ka digitaalne esitus oma sülearvutist. 

Osalemistasu: 25 EUR

Registreeruda saab veel ka 6. aprillil!

Informatsioon ja vastused küsimustele: Annika Haas tel 56610694 

TRIIN KERGE on õppinud dokumentaalfotograafiat (BA) Newporti Ülikoolis Walesis ja kaasaegset kunsti (MA) Eesti Kunstiakadeemias. Kerge praktika läbivaks teemaks on kodu tähendus. Viimastel aastatel on Kerge uurimistöö keskendunud kollektiivse ja isikliku mälu seostele, mälu olemusele ning materiaalsusele. Tema tuntumad projektid on “Ootejärjekord”, “Siberi lapsed”, “Kui kaugel on lähedus” jt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KADRI OTSIVER õppis fotograafiat (BA) Lõuna-Walesi Ülikoolis. Ta töötab pikaajaliste projektidega ja tema fotograafilises praktikas tõuseb esile dokumentaalžanr, mis kasutab nii klassikalisi sotsiaalse dokumentalistika strateegiaid kui ka kaasaegse kunsti kontseptuaalset keelt. Põhideemadena käsitleb inimese ja keskkonna suhteid, erilist huvi pakub talle suhe maapiirkondadega.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANISLAV MOŠKOV on lõpetanud Tallinna Polütehnikumi fotograafia eriala. Tema igapäevatöö on seotud pressifotograafiaga, samas on pühendunud ka loopõhisele fotograafiale ja pikaaegsetele dokumentaalprojektidele. Moškov on tunnustust kogunud seeriaga Tallinna hipodroomist, Estonia teatri balletitantsijaist karantiinis jne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNIKA HAAS on EKA dokumentaalfotograafia õppejõud ja Fotomuuseumi kuraator. Pühendub oma pikaajalistes loopõhistes projektides inimestele nende piiratud ja suletud keskkondades, mis funktsioneerivad oma sisemiste reeglite toel. Autonoomsete kogukondade eripära seisneb nende vastuseisus valitsevale enamusele, kohati isegi kogu ühiskonnale. Peamiseks uurimisteemaks seega eksisteerimine konfliktsetes situatsioonides.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täname Kultuurkapitali!