Uued muuseumitunnid näitusel ”Linnaloom. Lehm, lutikas ja lohe Tallinna ajaloos”

Uued muusemitunnid näitusel “Linnaloom: Lehm, lutikas ja lohe Tallinna ajaloos” räägivad loomade ja inimeste ühisest ajaloost

Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi uuel näitusel ”Linnaloom. Lehm, lutikas ja lohe Tallinna ajaloos” avaneb esmakordselt võimalus lõimida ajalooga kunsti, kirjanduse ja loodusainete ainekavasid.

Tallinna Linnamuuseum oma seitsme filiaaliga on pühendunud linnakultuuri ajaloo tutvustamisele kaubanduse, sõjanduse, arheoloogia ja argielu rakursist. Ühtki neist elutähtsaist valdkondadest poleks saadud arendada ilma loomadeta. Hobused, lehmad, kitsed ja lambad, haned ja kanad on elu alustalad olnud siinkandis juba rohkem kui tuhatkond aastat.

 

II JA III KOOLIASTMELE JA GÜMNAASIUMILE

Loomade keel

Nagu lillede keel on leiutatud selleks, et vihjeliselt edastada sõnumit, mida otse öelda ei saa, on ka loomad kultuuris ja kunstis kandnud palju sügavamat sõnumit, kui pealtnäha paistab. Alates Noa laevast kuni Kärbeste jumalani. Loomadel kunstis ja kirjanduses on olnud kanda sama oluline missioon kui argielus toidulaual. Tähendused loomasümboolikas ja vanasõnades on mänguliselt avatud uues muuseumitunnis “Loomade keel”

Lõimitud on eesti keel ja kirjandus, ajalugu, kunst, inimeseõpetus.
Sobib III kooliastmele ja gümnaasiumile

 

 


Luu-uurijad ja muu uurijad

Muuseumitund “Luu-uurijad ja muu uurijad” on mõeldud ajaloo allikate tutvustamiseks ning sestap sobib eriti hästi 5. klassile ajalookursuse sissejuhatuseks. Esmalt avastame salapärased maa-alused käigud, kus saab kehastuda arheoloogiks. Seejärel uurime, kuidas ja millest leitud esemed kõnelevad. Tutvume ka ajaloolaste ametitega: arheoloogi, arhivaari ja konservaatori rolliga. Linnalooma näitusel meeskondlikku otsimismängu mängides selguvad asjaolud, kuidas leidudest ja luudest sünnib lugu. Aja lugu.

Lõimitud on loodusõpetus, ajalugu, eesti keel ja kirjandus.
Sobib  II ja III kooliastmele


Valge tuvi ja tiine rott

Muuseumitunnis “Valge tuvi ja tiine rott” tuleb jutuks loomade roll argielu vedajate, päästjate ning hävitava kaose vallandajatena ajaloos – sõdades ja kodudes, linnas ja maal, sõbra ja vaenlasena. Võimalus loomadele tehtud kahju korvata saab ilmsiks loomakaitse teekonnalehe abil.

Lõimitud on ajalugu, bioloogia, ühiskonnaõpetus, kunst.
Sobib II ja III kooliastmele ja gümnaasiumile


Lõvid ja lohed linnaruumis

Uus meeskondlik orienteerumismäng “Lõvid ja lohed linnaruumis” algab Raidkivimuuseumist bastionikäikudes ning annab võimaluse iseseisvalt avastada vanalinna ajalugu läbi legendide ja loovate ülesannete.

Lõimitud on kunst, ajalugu ja orienteerumine vanalinnas.
Sobib III kooliastmele

 

 

LASTEAIALE JA I KOOLIASTMELE

Leia oma hingeloom.

Leiame näituselt rotiraja teekonnalehe abil vastuseid põnevatele küsimustele ning saame ajaloolistelt vappidelt inspiratsiooni leidmaks endale kõige hingelähedasema looma. Kasulike loomade – hobuste, sigade, lammaste, kitsede ja kodulindude roll ajaloos annab arutlusainet ka selleks, kuidas kaitsta elusolendeid.

Tunni lõpetame omale vapi joonistamisega.

Lõimitud on kunst, ajalugu ja loodusõpetus.
Sobib lasteaiale ja I kooliastmele.

 

Rohkem infot Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi haridustöö kohta leiab SIIT

Muuseumitunni broneerimiseks kirjutage või helistage tel 56 452 372.