Haridus

Enamik muuseumitunde kohanduvad vastavalt osavõtjate vanusele.  Täpsem info ja tellimine haridus.kok@linnamuuseum.ee

Muuseumitunnid õpilastele

Muuseumitundide hind on 5€ osaleja kohta.
Broneerides korraga samale klassile/rühmale vähemalt kolm muuseumitundi õppeaasta jooksul, on iga muuseumitunni hind 4€ osaleja kohta. Soodustuse aluse annab külastuskaart, mille saate esimesel tunnil muuseumi kassast.

SIIT VÕIB LEIDA KA UUE NÄITUSE  “Linnaloom. Lehm, lutikas ja lohe Tallinna ajaloos” MUUSEUMITUNNID

LINNA VÕIMSAIM TORN

Räägime Kiek in de Kökis Tallinna eelloost, linna kindlustamisest, kuritööst ja karistustest, linna laastanud sõdadest, taudidest ja näljahädadest.

Avastame Mustpeade rolli Liivi sõjas ning tutvume relvadega, mida linna kaitsmisel kasutati.

Saame teada, kuidas laeti vana kahurit  ning millise rohuta meie tornis hakkama ei saadud.

Tunni lõpetab põnev meeskondlik otsimismäng leidmaks keskaja elulisi esemeid.

SOBIB I, II ja III kooliastmele
KESTAB u 1 h, koos otsimismänguga 90 min

LÕIMITUD on ajalugu ja inimeseõpetus

#käedkülge #kindlused #arhitektuur 

KATKUTOHTRI MASK JA APTEEKRI AARDEKIRST

ravimtaimede tundmineÕpilased saavad teada, kuidas mõjutasid kesk-ja varauusaegse linnakodaniku elu ja mõttemaailma suured epideemiad ja millest need tingitud olid. Räägime sellest, kuidas apteekrid ja arstid haiguste vastu rohtu leidsid ning millised ametimehed veel abi osutasid tervise taastamisel. Meeskondliku otsimismängu käigus avastame, millistest ravimtaimedest rohtu segati ning miks meie muuseumis seisev katkutohter nii tontlikku maski kannab.
Lõpuks saab igaüks endalegi meisterdada katkutohtri ravimikotikese.

Muuseumitunni käigus on haaratud aktiivselt kõik meeled.

Maski meisterdamise õpetus

KESTAB ca 90min

SOBIB I, II, III kooliastmele

LÕIMITUD on ajalugu, inimeseõpetus, bioloogia

#hügieen #epideemiad #ravimtaimed #meeltele #keskaeg

 

 

KINDEL LINN JA VARJUPAIK

Tutvume Kiek in de Köki suurtükitornis Linnamuuseumi unikaalse relvakoguga, kus leidub relvi 14.–20. sajandini. Uurime relvi, mida kasutati, saame teada, kuidas laeti vana suurtükki. Räägime Mustpeade vennaskonna rollist keskaegse Revali kaitsel. Tõmbame paralleele relvastuse arengu ja kindlustusarhitektuuri vahel.

Bastionikäikudes jätkame riigikaitse teemadega 20.saj tsiviilkaitse ja propaganda näidete varal.

SOBIB põhikoolile ja gümnaasiumile
KESTAB u 90 min

LÕIMITUD on ajalugu, ühiskonnaõpetus, riigikaitse

#kindlused #arhitektuur #leiutised #tsiviilkaitse #propaganda

LIIVI SÕDA JA LEGENDID

Tunnis räägime Kiek in de Köki olulisusest Revali kaitsel ning kroonik Balthasar Russowi rollist legendide kujunemisel. Mustpeade vennaskonna epitaafi näitel saab aimu nende panusest linna kaitsesse Liivi sõjas.

Elavana astub ajaloost esile ka üks sõjakangelane. Kas tegemist on tondi või inimesega, selles saavad õpilased veenduda ise küsimusi esitades.

Arutlusele tuleb kroonka, ilukirjandusteose ja filmi tõsiseltvõetavus ajalooteadmise allikana ning faktide eristamine fiktsioonist.

Uurime ekspositsioonis turviseid ja relvi, mida toona kasutati ning arutleme, mis võis saada linna kaitsjate eeliseks piirajate ees.

SOBIB III kooliastmele ja gümnaasiumile
KESTAB u 90 min

LÕIMITUD on ajalugu ja kirjandus

#ajalooallikad #tõlgendamine

TSIVIILKAITSE JA PROPAGANDA

Muuseumitunnis räägime kodanlikust ja nõukogudeaegsest tsiviilkaitsest ja massihävitusrelvade olemusest.

Vaatame bastionikäikude vanas varjendis tsiviilkaitseteemalisi filme ja arutleme ekspositsiooni põhjal propaganda rolli üle erinevates ühiskonnakorraldustes. Valgustame külma sõja tagamaid ning diplomaatiliste ja majanduslike “relvade” kasutamist poliitikas. Sõjapidamise strateegiad ja kodanikujulguse määr on meie mõõdupuuks.

Tunni lõpetab meeskondlik viktoriin.

 

SOBIB gümnaasiumiõpilastele
KESTAB u 1 h

LÕIMITUD on ajalugu, ühiskonnaõpetus, kirjandus ja riigikaitse

#tsiiviilkaitse #propaganda #totalitarism

 #külmsõda

 

MAA-ALUSED LOOD 

Ekskursioon-ajarännak bastionikäikudes. Saame vastuse küsimustele, miks on Tallinnasse rajatud salapärased  maa-alused käigud, kes neid kasutanud on ja millised legendid on nendega seotud.

 

KESTAB 60 kuni 90 min, vastavalt soovile

Sobib  II ja II kooliastmele

ORIENTEERUMISMÄNG VANALINNAS

 

Põnev ja hariv võistkondlik orienteerumismäng „Tallinna legendid ja tõsielu” on mõeldud põhikooli ja gümnaasiumiõpilastele, kuid sobib ka täiskasvanuile meelelahutuseks ning ajalooteadmiste värskendamiseks.

Orienteerumismängus tutvutakse ajalooliste paikade ja hoonetega Toompeal ja all-linnas. Kõrvuti vanalinnas kaardi järgi orienteerumisega tuleb mängu jooksul vastata erinevatele küsimustele või lahendada kergemaid ülesandeid nii ajaloofaktide kui ka põnevate legendide kohta. Võistkonnad alustavad ja lõpetavad mängu Kiek in de Köki suurtükitornis. Maksimaalne osalejate arv on 30 õpilast.

KESTAB u 90 min

SOBIB II ja III kooliastmele

#õuesõpe #meeskonnatöö

Info ja broneerimine