Kodu-uurimise ring

Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ring korraldab igal neljapäeval ajalooteemalisi ettekandeid, ekskursioone jm. Ringi koosolekud toimuvad Tallinna vene muuseumis Pikk 29a, Ants Laikmaa saalis, II korrusel.

Kõik üritused algavad neljapäeviti kell 16.00 (kui ei ole märgitud teisiti või on mujal).

 

TLM kodu-uurimise ringi tööplaan, 2024 II kvartal

 

 1. aprill

100 aastat luuletaja ja proosakirjaniku Raimond Kolga sünnist (18.02.1924−3.11.1992). Osalt võru murdes.− Luise Õuna.

 1. aprill

Külastame TLM arhiivi ja raamatukogu. −  Arhivaar Lauri Frei.

 1. aprill

Muinsuskaitsekuu algab. − EMS liikmed.

 1. aprill.

Tallinna pargid (Tiina Tallinna raamatu ja isiklike kogemuste põhjal). − Mare Rast.

 1. mai.

Tartu muuseumid (vaba valik). Kaitseväe Akadeemia külastamine 15.00. Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 25 04. Väljasõit  7.30  või 8.00. − Täpsem info ja koordineerimine Luise Õuna, Tiiu Paloveer.

 1. mai

Eestlaste (Eesti ala) iseseisvuse kaotamine 13. sajandil. Eeldused ja järeldused. − Alar Maas.

 1. mai (kolmapäev)

Sisekaitseakadeemia külastamine. Kogunemine 14.45 Kase 61. Eelregistreerimine hiljemalt 13.05. Isikut tõendav dokument kaasa. – Luise Õuna, Mare Kask.

 1. mai (või 25. mai) (laupäev)

Karuse küla, kirik ja kirikaed. Mälestustseremoonia Evi Pääbole (†). − Ringi  ja Tallinna Looduskaitse Seltsi esindus.

 1. mai.

Slaidiprogramm “Tallinna hääbuvad majad, tööstushooned”, 3. − Luise Õuna.

 1. mai

Meenutame ringi liiget, ehitustehnikut ja kunstitöölist  Jaan-Endel Sibulat (2.06.1914−22.04.1986) ja tema värvikat suguvõsa. −  Anne-Malle Hallik.

 1. juuni

Jalgsimatk Pirita-Kosel. Ernst Peterson-Särgava majast, Varsaallika taludest (sh. Lillep, Oll), Lillepi pargist jm. − Mare Kask, Luise Õuna.

Kogunemine 15.50 Saare peatusse (buss nr 5).

 1. juuni

Kirjaniku, luuletaja  ja humorist Valter Kruut (Valaste, 8.11.1932). Tema mälestuste kokkuvõte (rmt-d “Minu lapsepõlvemaa”, “Külakoolist kõrgkooli lävele” jm). − Urve Sulg.

 1. juuni.

Geoloogile  ja ühiskonnaaktivistile Rein Einastole ehk “paevanale” pühendatud kõnekoosolek (peatse juubeli  7.07 eel). Kohvilaud. − Ringi liikmed ja Co.

 

Algab suvevaheaeg. Esimene sügiskoosolek 5. septembril.

———

Koosolekud toimuvad tavaliselt neljapäeviti algusega kell 16.00 Tallinna vene muuseumis, Pikk 29a, A. Laikmaa saalis, kui ei ole märgitud teisiti. Ringi juhatuse kontaktid: Luise Õuna 5178602, Mare Kask 56984946,  Marju Vilbaste 6021901.

 

 

 

RINGI JUHATUS
Luise Õuna 5178602, Mare Kask 56984946, Evi Pääbo 58314857, Marju Vilbaste 6021901.

RINGI ARHIIV
Ringi varasema tegevuse kohta leiab info SIIT.