Kodu-uurimise ring

Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ring korraldab igal neljapäeval ajalooteemalisi ettekandeid, ekskursioone jm. Ringi koosolekud toimuvad Tallinna vene muuseumis Pikk 29a, Ants Laikmaa saalis, II korrusel.

Kõik üritused algavad neljapäeviti kell 16.00.

 

Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ringi 60. aastapäeva konverents
27. aprillil 2023 Tallinna vene muuseumis (Pikk tn. 29a), A. Laikmaa saalis.

 

Päevakava:

11.30 – 12.00 kogunemine.

12.00 avamine.

Avatervitus: TLM vene muuseumi juhataja kt Julia Kornejeva.

12.10 – 14.30 Ettekanded.

14.30 – 16.00 Kohvilaud ja vestlusring.

 

Ettekanded 

  1. Ajaloolane kui kohtunik. Küllo Arjakas, Tallinna Linnaarhiivi juhataja.
  2. TLM kodu-uurimise ringi tegevusest kokkuvõtvalt läbi aastakümnete. Luise Õuna, ring.
  3. TLM kodu-uurimise ringi sekretäridest. Marju Vilbaste, ring.
  4. Rahvuskaitsest vastanduvas maailmas. Rein Einasto, ring.
  5. Muistsete kalmete ja matmiskommete uurimisseis Eestis. Mati Mandel, ring.
  6. Tallinna legendid. Jüri Kuuskemaa, Tallinna heerold, ring.
  7. Kodu-uurimise ja muinsuskaitse sarnane maailmavaade. Ants Kraut, EMS.

Ette võib tulla esinejate järjekorra muudatusi.

Sõnavõtud.

 

TLM kodu-uurimise ringi tööplaan, 2023. a II kv

(aprill-juuni/juuli)

6. aprill
(jääb ära, pühade-eelne päev).

13. aprill.
Ringi aastapäeva konverentsiga seotud küsimused. Toimkond. Kutsed. – Luise Õuna, Mare Kask, Evi Pääbo jt.

20. aprill.
Meie (GAG-i) poisid Vabadussõjas. – GAG-i muuseumi juhataja Helda Venderström.

27. aprill.
TLM kodu-uurimise ringi 60.aastapäeva konverents. Ettekannete kava eraldi. –  Kogunemine 11.30-12.00. Konverents 12.00-16.00.  Ettekanded ja seltskondlik osa. Tallinna vene muuseum, A. Laikmaa saal.

4. mai.
Korrastustalgud Hiiu-Rahu kalmistul. – Giidid ja juhendajad Mare Kask ja Marju Vilbaste.

11. mai.
Ringi liikmete: kunstiajaloolase ja TLM töötaja Elfriede Tool-Marrani (21.03.1913.a. ) sünnist 120 a; Salme Kassi (3.05.1893.-22.08.1973) sünnist 130 a. – Marju Vilbaste, Mare Kask jt.

18. mai.
Muinsuskaitsekuu lõpp. Eriprogramm.

25. mai.
Erialasest tegevusest ja hobidest (arhitekt ja graafik) läbi aastate. – Krista Gilts.

1.juuni.

Väljasõit Turba, Ellamaa. Sealsed vaatamisväärsused. – Giid Evi Pääbo.

Hommikul rongiga Balti jaamast (ootame plaani muudatusi). Tagasi  igaühe valikul.

8. mai.
Ringi liikme, metallikunstniku ja suurkoguja Tõnu Lauki  85. sünnipäeva (5. juuni) tähistamine. – TLM Vene Muuseumis.

15. juuni.
Ringi liikme, stenografeerija ja fotograafi Ain Soiki (Herman Meindorf) (10.06.1898.-21.06 1982) sünnist 125 aastat. – Ringi liikmed.

22. juuni.
Botaanikaaia külastamine. – Kogunemine 15.50 kassa juures.

Suvevaheaeg kuni 6. septembrini.

7. september.
Esimene sügiskoosolek

Eriprogrammid:

2. juuli – Mare Kask, 80. sünnipäev. Eriprogramm (sept. ?)

7. juuli – Ulvi Rannaste 80. sünnipäev. Sõidame Haapsallu 11. või 12. juulil.

 

Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ringi 2023.a. I kvartali tööplaan (jaanuar-märts)

 5. jaan 2023.

Ringi liikmete aastavahetuse koosviibimine. Kohvilaud. Traditsioon sama. Algus kell 16.00.

Toimkond kell 15.00. Kutsutud külalised on kõik TLM samas majas töötajad.

12. jaan.

Ringi liikme, kunstniku ja graafiku Edith Anita Kruusi (sünd. Sutt, 1933-1949 Heling) (11.04.1923 – 100. sünniaastapäev. — Ringi liikmed.

19. jaan

Irina Barsegyani ja Galina Parmaski kostüümi- ja fotonäitus Tallinna Vene muuseumis (23.sept. 2022 – Näitus  kollaažid — Giid Julia Kornejeva.

26. jaan.

Ringi liige, ajaloolane, paleograaf, arhivaar Rudolf Kenkmaa (Kenkmann) (Hummuli v, 5.02. 1898. – 26.04.1975.) 125 a. sünnist. –

2. veebr

Eesti kirjandusest ja tsensuurist. — Andres Allpere.

9. veebr.

Ringi liige, majandusteadlane ja kirjastustöötaja Herman Evert (20.veebr.1898. – 20.09.1982), 125 a sünnist. – Marju Vilbaste, Mare Kask, L.Õuna jt

16. veebr.

Kalamaja muuseumi külastamine ja tutvumine uuenenud muuseumigs.— Giid dir. Kristi Paatsi.

Kogunemine kell 15.50 muuseumi juures, Kotzebue 16.

23. veebr. Koosolekut ei toimu,

2. märts.

Ringi liikmete elust ja loometööst: isa – ajakirjanik, kirjandusloolane, tõlkija  Oskar Kuningas (5.08.1911. – 9.03.1997) ja tütar – bibliograaf, ajakirjanik, kirjanik Astrid Reinla (Kabur) (1.03.1948. – 1.01.1995). — Ringi liikmed.

9. märts.

Ringi arhiivi korrastamisest ja kirjatöödest. — Luise Õuna, Evi Pääbo.

16. märts.

Postitõllaga läbi Eestimaa. Vene kirjaniku kujutluses 18.saj.lõpus ja 19. saj. alguses. Koost. S.Issakov.

— Andress Allpere ja kõik teised, kes on seda raamatut lugenud.

23. märts.

Eesti rahva kannatuste rada ajaloolises kontekstis. Isiklikke ja teiste mälestusi 1941.a.,1949.a. — Ringi liikmed.

30. märts.

TLM kodu-uurimise ringi 60. aastapäeva konverentsi ettevalmistamisest ja teemadest. — Ringi liikmed.

 

Koosolekud toimuvad Tallinna Vene Muuseumis Pikk 29 a II korrusel, A. Laikmaa saalis.
Kõik üritused algavad neljapäeval, kell 16.00 (kui ei ole märgitud teisiti või on mujal).

RINGI JUHATUS
Luise Õuna, tel 6525194, 5178602; Marju Vilbaste, tel 6021901, Evi Pääbo, tel 58314857.

RINGI ARHIIV
Ringi varasema tegevuse kohta leiab info SIIT.