Kodu-uurimise ring

Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ring korraldab igal neljapäeval ajalooteemalisi ettekandeid, ekskursioone jm. Ringi koosolekud toimuvad Tallinna vene muuseumis Pikk 29a, Ants Laikmaa saalis, II korrusel.

Kõik üritused algavad neljapäeviti kell 16.00.

TLM kodu-uurimise ringi 2023. a IV kvartali tööplaan

5. oktoober

Mõtteid VII Koidula tänava kirjandusfestivalist. − Mare Kask.

12. oktoober

Metsakalmistu retk. Tuntud kultuuritegelaste haudade korrastamine. ‒ Giidid Marju Vilbaste, Mare Kask.

19. oktoober

Ringi liikme, staažika pedagoogi Leelo-Reet Bartelsi 85. sünnipäeva (16. okt) tähistamine. ‒ Eriprogramm.

26. oktoober

Rännak Koplis. Mis vanast veel alles ja mis uus. − Umbes 2 tundi. Kogunemine Kopli pargi väravas.

2. november

Meenutame endisi ringiliikmeid. Hingede aeg. − Marju Vilbaste jt.

9. november

Eesti naiskirjanikest. Loetud-kuuldud mälestusi. − Urve Sulg.

16. november

Eesti taassünni (16. nov. 1988. a) 35. aastapäev. Meenutusi. − Andres Allpere, Luise Õuna jt.

23. november

100 aastat eesti kirjaniku Eduard Bornhöhe surmast (17.nov. 1923.a.). − Ringi liikmed.

26. november (pühapäev). Soovijatele:

Harju-Risti kiriku külastamine. Ajalugu ja kaasaeg. − Grupi juht Urve Aun.

Väljasõit: Balti jaam, p. 2, buss 146: kell 10.50, Viru 10.55. Tagasi kell 16.42.

30. november

Eesti Ajaloomuuseumi külastamine Maarjamäel. Näitus: “100 aastat. Litid, latid, kroonid.” −  EAM teadur-kuraator Ivar Leimus.

7. detsember

Peeter Suure Sadam − tsaari-Vene hiiglaslik mereväebaas. − Külalisena arhitektuuriajaloolane Robert Treufeldt.

14. detsember

Põgenike laste probleemidest teistes riikides. − Mare Rast.

21. detsember

Mõtleme veel. − Ringi liikmed.

——-

4. jaanuar 2024. a.

Uusaasta esimene koosolek. Kohvilaud.

Koosolekud toimuvad neljapäeviti algusega kell 16.00 Tallinna Vene Muuseumis, Pikk 29a, A.Laikmaa saalis, kui ei ole märgitud teisiti.

Ringi juhatuse kontaktid: Luise Õuna 5178602, Evi Pääbo 58314857, Mare Kask 56984946, Marju Vilbaste 6021901.

 

TLM kodu-uurimise ringi tööplaan 2023. a II kv 

(aprill-juuni/juuli)

6. aprill
(jääb ära, pühade-eelne päev).

13. aprill.
Ringi aastapäeva konverentsiga seotud küsimused. Toimkond. Kutsed. – Luise Õuna, Mare Kask, Evi Pääbo jt.

20. aprill.
Meie (GAG-i) poisid Vabadussõjas. – GAG-i muuseumi juhataja Helda Venderström.

27. aprill.
TLM kodu-uurimise ringi 60.aastapäeva konverents. Ettekannete kava eraldi. –  Kogunemine 11.30-12.00. Konverents 12.00-16.00.  Ettekanded ja seltskondlik osa. Tallinna vene muuseum, A. Laikmaa saal. Vaata kava lehe allosas.

4. mai.
Korrastustalgud Hiiu-Rahu kalmistul. – Giidid ja juhendajad Mare Kask ja Marju Vilbaste.

11. mai.
Ringi liikmete: kunstiajaloolase ja TLM töötaja Elfriede Tool-Marrani (21.03.1913.a. ) sünnist 120 a; Salme Kassi (3.05.1893.-22.08.1973) sünnist 130 a. – Marju Vilbaste, Mare Kask jt.

18. mai.
Muinsuskaitsekuu lõpp. Eriprogramm.

25. mai.
Erialasest tegevusest ja hobidest (arhitekt ja graafik) läbi aastate. – Krista Gilts.

1.juuni.

Väljasõit Turba, Ellamaa. Sealsed vaatamisväärsused. – Giid Evi Pääbo.

Hommikul rongiga Balti jaamast (ootame plaani muudatusi). Tagasi  igaühe valikul.

8. mai.
Ringi liikme, metallikunstniku ja suurkoguja Tõnu Lauki  85. sünnipäeva (5. juuni) tähistamine. – TLM Vene Muuseumis.

15. juuni.
Ringi liikme, stenografeerija ja fotograafi Ain Soiki (Herman Meindorf) (10.06.1898.-21.06 1982) sünnist 125 aastat. – Ringi liikmed.

22. juuni.
Botaanikaaia külastamine. – Kogunemine 15.50 kassa juures.

Suvevaheaeg kuni 6. septembrini.

7. september.
Esimene sügiskoosolek

Eriprogrammid:

2. juuli – Mare Kask, 80. sünnipäev. Eriprogramm (sept. ?)

7. juuli – Ulvi Rannaste 80. sünnipäev. Sõidame Haapsallu 11. või 12. juulil.

 

Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ringi 2023.a. I kvartali tööplaan (jaanuar-märts)

 5. jaan 2023.

Ringi liikmete aastavahetuse koosviibimine. Kohvilaud. Traditsioon sama. Algus kell 16.00.

Toimkond kell 15.00. Kutsutud külalised on kõik TLM samas majas töötajad.

12. jaan.

Ringi liikme, kunstniku ja graafiku Edith Anita Kruusi (sünd. Sutt, 1933-1949 Heling) (11.04.1923 – 100. sünniaastapäev. — Ringi liikmed.

19. jaan

Irina Barsegyani ja Galina Parmaski kostüümi- ja fotonäitus Tallinna Vene muuseumis (23.sept. 2022 – Näitus  kollaažid — Giid Julia Kornejeva.

26. jaan.

Ringi liige, ajaloolane, paleograaf, arhivaar Rudolf Kenkmaa (Kenkmann) (Hummuli v, 5.02. 1898. – 26.04.1975.) 125 a. sünnist. –

2. veebr

Eesti kirjandusest ja tsensuurist. — Andres Allpere.

9. veebr.

Ringi liige, majandusteadlane ja kirjastustöötaja Herman Evert (20.veebr.1898. – 20.09.1982), 125 a sünnist. – Marju Vilbaste, Mare Kask, L.Õuna jt

16. veebr.

Kalamaja muuseumi külastamine ja tutvumine uuenenud muuseumigs.— Giid dir. Kristi Paatsi.

Kogunemine kell 15.50 muuseumi juures, Kotzebue 16.

23. veebr. Koosolekut ei toimu,

2. märts.

Ringi liikmete elust ja loometööst: isa – ajakirjanik, kirjandusloolane, tõlkija  Oskar Kuningas (5.08.1911. – 9.03.1997) ja tütar – bibliograaf, ajakirjanik, kirjanik Astrid Reinla (Kabur) (1.03.1948. – 1.01.1995). — Ringi liikmed.

9. märts.

Ringi arhiivi korrastamisest ja kirjatöödest. — Luise Õuna, Evi Pääbo.

16. märts.

Postitõllaga läbi Eestimaa. Vene kirjaniku kujutluses 18.saj.lõpus ja 19. saj. alguses. Koost. S.Issakov.

— Andress Allpere ja kõik teised, kes on seda raamatut lugenud.

23. märts.

Eesti rahva kannatuste rada ajaloolises kontekstis. Isiklikke ja teiste mälestusi 1941.a.,1949.a. — Ringi liikmed.

30. märts.

TLM kodu-uurimise ringi 60. aastapäeva konverentsi ettevalmistamisest ja teemadest. — Ringi liikmed.

 

Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ringi 60. aastapäeva konverents
27. aprillil 2023 Tallinna vene muuseumis (Pikk tn. 29a), A. Laikmaa saalis.

 

Päevakava:

11.30 – 12.00 kogunemine.

12.00 avamine.

Avatervitus: TLM vene muuseumi juhataja kt Julia Kornejeva.

12.10 – 14.30 Ettekanded.

14.30 – 16.00 Kohvilaud ja vestlusring.

Ettekanded 

  1. Ajaloolane kui kohtunik. Küllo Arjakas, Tallinna Linnaarhiivi juhataja.
  2. TLM kodu-uurimise ringi tegevusest kokkuvõtvalt läbi aastakümnete. Luise Õuna, ring.
  3. TLM kodu-uurimise ringi sekretäridest. Marju Vilbaste, ring.
  4. Rahvuskaitsest vastanduvas maailmas. Rein Einasto, ring.
  5. Muistsete kalmete ja matmiskommete uurimisseis Eestis. Mati Mandel, ring.
  6. Tallinna legendid. Jüri Kuuskemaa, Tallinna heerold, ring.
  7. Kodu-uurimise ja muinsuskaitse sarnane maailmavaade. Ants Kraut, EMS.

Ette võib tulla esinejate järjekorra muudatusi.

Sõnavõtud.

 

 

Koosolekud toimuvad Tallinna Vene Muuseumis Pikk 29 a II korrusel, A. Laikmaa saalis.
Kõik üritused algavad neljapäeval, kell 16.00 (kui ei ole märgitud teisiti või on mujal).

RINGI JUHATUS
Luise Õuna, tel 6525194, 5178602; Marju Vilbaste, tel 6021901, Evi Pääbo, tel 58314857.

RINGI ARHIIV
Ringi varasema tegevuse kohta leiab info SIIT.