Muuseumitunnid koolidele

Broneerimine:

tel. +372 5309 9772

Tunde ja linnaretki viime läbi ka väljaspool muuseumi lahtiolekuaegasid.
Muuseumitundide hind on 5 € osaleja kohta, hooajalised muuseumitunnid 6 € osaleja.

Broneerides korraga samale klassile/rühmale vähemalt kolm muuseumitundi õppeaasta jooksul, on iga muuseumitunni hind 4 € osaleja kohta, (v.a. hooajalised muuseumitunnid, mille hind on 6 € osaleja). Soodustuse aluse annab külastuskaart, mille saate esimesel tunnil muuseumi kassast.


Soovitame sügiseks!

MÄNGUD EESLINNAS

Sihtgrupp: I kooliaste

Märksõnad: vana aja õue- ja toamängud ning mänguasjad, keskaegsed mängud, laste elu puitasumis 50, 80 ja 100 aastat tagasi
Lõiming: kodulugu, inimeseõpetus, eesti keel
Eesmärk: tutvuda vana aja mängudega ja muuseumi ekspositsiooniga läbi mängu
Muuseumitunnis tuleb juttu, mis koht on Kalamaja ja miks seal on oma muuseum; millised asukad on siin elanud ning kuidas, millega ja mida mänginud. Soodsa ilmaga leiab tunni esimene pool aset muuseumihoovis, kus mängitakse vanu õuemänge. Vihmase ilmaga mängitakse toas.
Tund sobib alates 5. eluaastast ning on kohandatav eri vanuses lastele.
Kestus: 60 minutit
Hind: 5 € osaleja

KALAMAJA LINNALOOMASTIKU TUUR

Sihtgrupp: II ja III kooliaste

Eesmärk: Tutvuda linnaloodusega meie ümber, õppida seda hindama ja hoidma.
Lõiming: loodusõpetus, ajalugu
Märksõnad: õuesõpe, linnaloodus, linnaloomastik, loodushoid, keskkonnateadlikkus

Millised loomad ja linnud elavad Kalamajas (ja Tallinnas)?
Kas tunneme oma aias pesitsevaid loomi-linde?
Kas Kalamaja on linnaloodusele hea koht ning kuidas saame ise kodulinna loodust hoida?
Tuur algab Kalamaja muuseumist (Kotzebue 16) ning toimub õues.
Kestus: 90 minutit
Hind: 5 € osaleja

Broneerimine: või 53099772

     

KALAMAJA LASTETUUR

Sihtgrupp: I ja II kooliaste

Eesmärk: Tutvustada mängulisel ja põneval viisil ühe Tallinna eeslinna lugu, kuidas ja kus elasid siin lapsed 30, 50 ja 80 aastat tagasi.
Lõiming: kodulugu, ajalugu, eesti keel, inimeseõpetus
Märksõnad: õuesõpe, linnaruum, eeslinn, Kalamaja lugu, vanad mängud
Tutvume mängulisel teel Kalamaja ja Tallinna ajalooga. Kuidas Kalamaja oma nime sai? Millega on siin
piirkonnas tegeletud? Mis iseloomustab Kalamaja arhitektuuri? Milline oli ja on kohalike laste elu?
Tuur algab Kalamaja muuseumist (Kotzebue 16) ning toimub õues.
Kestus: 90 minutit
Hind: 5 € osaleja

Broneerimine: või 53099772

   

KALADEST JA MAJADEST

Sihtgrupp: I kooliaste

Märksõnad: linn, vanalinn, eeslinn, puitasumi majade arhitektuur ja eluolu, Läänemere kalad, legend, vana Toomas, meisterdamine, joonistamine
Lõiming: kodulugu, ajalugu, loodusõpetus, eesti keel, tööõpetus
Eesmärk: Tutvustada mängulisel viisil Tallinna vanima eeslinna ja tema asukate lugu ning muuseumi ekspositsiooni

Ringkäik kulgeb mööda muuseumimaja tutvustades, kes ja kuidas siin vanasti elasid. Mille järgi on Kalamaja oma nime saanud ning milliseid kalu siinsed kalamehed merest välja püüdnud. Saame tuttavaks Tallinna tuntuima tuulelipu Vana Tooma legendiga ning paberil talle ka ajastutruudes või hoopiski moodsates värvides kostüümi selga kujundada.
Kestus: 60 minutit
Hind: 5 € osaleja

 

KALAMAJALOO ALLIKAD

Sihtgrupp: II kooliaste, toetab 5. klassi ajaloo ainekava

Märksõnad: ajaloo allikad, grupitöö, esemeleiud ja nende materjalid,
Lõiming: ajalugu, eesti keel, matemaatika
Eesmärk: Tutvustada Tallinna vanima eeslinna tekkimise lugu ning erinevaid ajaloo allikaid, mis sellest kõnelevad.
Kui vana on Tallinna linn ja tema majad, kui vana aga Kalamaja? Grupitööna uuritakse vanimaid arheoloogilisi leide püsiekspositsioonis. Kasutades pisut matemaatikat saadakse teada ka siinse eeslinna vanus. Miks ja millal hakkas Kalamaja muutuma külast tiheda asustusega eeslinnaks. Piilutakse nii muuseumi keldrisse kui elutuppa.
Kestus: 60 minutit
Hind: 5 € osaleja

 

 


ELEKTRIMOOTORITEST JA PUUVILLAST. TÖÖSTUSLIK PÖÖRE TALLINNAS

Sihtgrupp: III kooliaste, toetab 8. klassi ajaloo ainekava

Eesmärk: tutvustada Eesti tööstuspärandit Tallinna, kitsamalt Kalamaja näitel
Märksõnad: tööstusrevolutsioon, tööstuslik pööre, vabrik, tootmine, linnastumine, aktiivõpe, kogemusõpe, industriaalühiskonna sotsiaalne pale, Tallinna ajalugu, Kalamaja ajalugu, Tallinna tööstusajalugu, õuesõpe.
Lõiming:
ajalugu, eesti keel, füüsika, matemaatika

Juttu tuleb tööstuslikust pöördest, sellega seotud Kalamaja ning teiste eeslinnade kasvust ja arengust. Vaadeldakse Tallinna tõusu tähtsaks tööstuslinnaks, linnastumist, tehaste tekkimisest ja toodangust kuni tööliste igapäevaste elutingimusteni. Tunnis on tähelepanu all Kalamajas ja mujal Tallinnas tekkinud tööstused, nagu Wiegandi (hilisem Ilmarise) metalli- ja masinatehas, Krulli metalli- ja masinatööstusettevõte, Balti puuvillamanufaktuur, Lutheri vineeri- ja mööblivabrik jt. Lähemalt tutvutakse muuseumi kogudes leiduvate toodangu näidistega. Tundi saab teha nii muuseumis kui ka õuesõppetunnina Kalamaja linnaruumis, kus on veel praegugi näha kunagiste tööstuste jälgi.
Kestus: 90 minutit
Hind:
5 € osaleja

   

KESKAEGSEST EESLINNAST HIPSTERVILLE’IKS

Sihtgrupp: gümnaasium

Eesmärk: Saada ülevaade ühe Tallinna vanima eeslinna eluolust läbi aegade, et mõista linna muutumise ja arengu lugu.
Märksõnad: õuesõpe, ajalugu, eeslinn, linnaelu, linnaareng, Kalamaja

Kuidas on keskaegse Tallinna eeslinn muutunud linna kalleimate kinnisvarahindadega asumiks? Kuidas on piirkonda mõjutanud sõjad ja tööstus?
Tallinna eeslinna arengu lugu avatakse jalutuskäigul mööda Kalamaja.

Tuur algab Kalamaja muuseumist (Kotzebue 16) ning toimub õues.
Kestus: 90 minutit
Hind: 5 € osaleja

Broneerimine: või 53099772