Põhikool ja gümnaasium

Pakume põhikooli ja gümnaasiumi astme õpilastele huvitavaid ja sisukaid muuseumitunde.
Julgustame õpetajaid muuseumipedagoogidega ühendust võtma, et kokku leppida tunni täpsem teema ja rõhuasetus.
Muuseumitundides saavad  õpilased uusi teadmisi Tallinna ajaloo erinevate perioodide kohta.
Muuseumitunni hind on 5 eurot õpilase kohta.  Juhul kui tellitakse Tallinna Linnamuuseumi filiaalidest õppeaasta peale kolm muuseumitundi, on tunni hind 4 eurot.

Retk „Apteeker Melchiori filmi radadel“

Milline oli Tallinn aastal 1409 ja mis on sellest ajast tänini säilinud? Mida kasutati akende katmiseks, kui klaasi veel ei olnud? Kus elas Tallinna esimene apteeker ja kellelt enne teda rohtusid soetati?
Ekskursioonil tutvustatakse linna läbi apteeker Melchiori silmade, sealjuures selgitatakse ajalooteemalise filmi tegemise nüansse. Kas 15. sajandi Tallinna saab üldse tõepärasena kujutada?

Ekskursioon algab Kiek in de Köki fuajees näituse „Kuidas valmisid filmid apteeker Melchiorist?“. Sealt liigutakse läbi ordurüütlitele kuuluva Toompea hansakaupmeeste valitsetavasse all-linna. Külastatakse kaupmehemaja, tutvutakse 15. sajandi eluolu puudutavate esemete ja filmis kasutatud rekvisiitidega.

Ekskursioon lõpeb Raeapteegis panis martiuse mekkimise ja väikese viktoriiniga.

Ekskursioon kestab 1-1,5 tundi.

Sobib põhikoolile ja gümnaasiumile.

Hind 7 eurot õpilane.

Pakume tundi õppeaasta lõpuni.

Lisainfo SIIN.

Keskaegne linnaelu

Rännutame muuseumitunnis õpilased ajas 600 aastat tagasi ammutama teadmisi keskaja linnade olustikust ning argielust. Teadmisi saab toonase olme, linnade valitsemise, tsunftide ja gildide ning käsitöö ja kaubanduse kohta. Õpilased saavad tutvuda keskaegse toidulauaga ja näha, mida kanti keskajal seljas. Soovi korral võib õpetaja täpsustada, kas soovib suuremat fookust kaubandusele või käsitööle.

Sihtgrupp: III kooliaste, gümnaasium
Eesmärk: tutvustada Tallinna keskaegset eluolu
Märksõnad: ajalugu, keskaeg, olme, hansa, kaupmehed ja käsitöölised
Broneerimine: ,  (+372) 51961041

Kuidas tunned aega?

Muuseumitunnis tutvustatakse õpilastele keskaega ja sellega seotud igapäevaelu. Õpilased saavad teada, kuidas mõõta aja möödumist ilma mehaanilise kellata, ning milline on erinevus maa- ja linnaelu sotsiaalsete rütmide vahel. Aja tajumist proovitakse oma keha rütmide abil, arutletakse ajateemaliste  kõnekäändude üle. Tunni lõpus valmistatakse Tallinna vanima avaliku ajanäitaja kaasaskantav variant.

NB! aprillist oktoobrini on võimalik ilusa ilma korral tundi tellida vanalinna tuurina, kus liigutakse mööda linnaruumi!

Sihtgrupp: I, II, III kooliaste, gümnaasium (tundi kohandatakse vastavalt osalejate vanuserühmale)
Eesmärk: tutvustada erinevaid võimalusi, kuidas aja kulgemist tajuda ja mõõta, kinnistada teadmisi nii ajaloo kui ka loodusteaduste valdkonnast
Märksõnad: kell, aeg, ajaarvamine, ajataju, keskaeg
Broneerimine: ,  (+372) 51961041

 

Suhted, seksuaalsus ja sina

Vaade näituselt “Kõlvatu Tallinn”. Foto: Meeli Küttim

Näitusega “Kõlvatu Tallinn” kaasnev muuseumitund, milles tuleb juttu seksuaalsuse sotsiaalsest tahust: erinevatest seksuaalsetest identiteetidest, sugudest, soorollidest ja suhetest. Räägime, kuidas iseenda ja teiste suhtes vastutustundlikult ja empaatiliselt käituda. Tund sobib hästi täiendama iniseõpetuse ainekava. Täpsema sisu ja ootused saab eelnevalt muuseumipedagoogiga kokku leppida. Tund kestab 60–90 minutit.

Kuigi näituse külastamisel kehtib vanusepiirang, külastame muuseumitunni käigus seal vaid õpilastele sobilikke osi.

Sihtgrupp: gümnaasium
Eesmärk: suurendada teadlikkust seksuaalsusest, suhetest ja tunnetest
Märksõnad: suhted, seksuaalsus, seksuaaltervis, soorollid, lähedus, konsensus, sallivus
Broneerimine:,  (+372) 51961041

 

Orienteerumismäng “Tallinna väikesed mõistatused”

Orienteerumismängus avastavad õpilased kaardi abil Tallinna vanalinna

Kes valvab linnamuuseumi maja ja millises majas pidas pulmapidu vanakurat ise? Kaasahaarav otsimismäng Tallinna vanalinnas, kus saadakse selgeks olulised hooned ja tuntud paigad. Tähelepanu juhitakse ka detailidele, mida iseseisvalt vanalinnas liikudes ei pruugi märgatagi. Muuseumitund algab linnamuuseumis, kus linna maketil saab teada tähtsamad kohad ning orienteerumismängu marsruudi. Seejärel orienteeruvad õpilased kuni tund aega kaardi abil iseseisvalt vanalinnas ning lõpuks kogunetakse taas muuseumi õigeid vastuseid kontrollima ja kosutust saama. Raja keerukust ja pikkust saab eelneval kokkuleppel kohandada vastavalt õpilaste vanusele ja oskustele ning sõltuvalt sellest, kui hästi nad Tallinna tunnevad. Muuseumitunniks planeerida aega 1,5 tundi, millest vanalinna avastatakse kuni 1 tund.

NB! Orienteerumismängu saab tellida aprillist oktoobrini.

Sihtgrupp: põhikool (eelkõige 4.–8. klass)
Eesmärk: Tutvustada õpilastele Tallinna vanalinna ning õpetada iseseisvalt linnas liikuma.
Märksõnad: vanalinn, ajalugu, orienteerumine, õuesõpe
Broneerimine: ,  (+372) 51961041