Lasteaed ja algkool

Pakume lasteaialastele ja algklasside õpilastele mängulisi muuseumitunde, mis jutustavad vanadest aegadest ja põnevatest asjadest. Meie muuseumitunnid sobivad 5-aastastele ja suurematele lastele. Muuseumitunni hind on 5 eurot õpilase kohta. Juhul kui tellitakse Tallinna Linnamuuseumi filiaalidest õppeaasta peale kolm muuseumitundi, on tunni hind 4 eurot.

Julgustame õpetajaid muuseumipedagoogidega ühendust võtma, et kokku leppida tunni täpsem teema ja rõhuasetus. Samuti võite teha oma ettepanekuid, et korraldada muuseumis tore üritus või luua uus muuseumitund.

Kontakt: ,  (+372) 51961041

Jõulud keskaegses kaupmehemajas

Kuna muuseum asub kunagises kaupmehe kodus, siis üheskoos vaadatakse,
kuidas seal keskajal jõule peeti. Milliseid toite söödi, millised olid kingitused,
jõulumaiused ja meelelahutus? Linnaelumuuseumis asuval suurel,
keskaegset kaupmehemaja kujutaval maketil mängitakse läbi jõuluootusega seonduv.
Kraamitakse ja kaunistatakse pühadeks toad ja kõik programmis osalejad saavad sellest osa!
Lapsed meisterdavad endale keskaegse kaupmehemaja varipildi, millega saavad oma koduaknal jõulumeeleolu luua!
Sihtgrupp: lasteaed, I kooliaste
Arendatavad oskused: kuulamine, tähelepanu hoidmine, esmased teadmised Eesti aja- ja kultuuriloost, loovuse arendamine.

Kaasaskantav kodu

Muuseumitunnis tutvutakse kottide kohta käivate kõnekäändudega ja üheskoos arutatakse, mida need võiksid tähendada.
Mängitakse näpu- ja äraarvamismänge ning tutvutakse kuju ja funktsiooni poolest huvitavate käekottidega.
Lapsed saavad rühmatööna käepärastest vahenditest koti meisterdada.
Sihtgrupp: lasteaed, I kooliaste
Arendatavad oskused: kuulamine, tähelepanu hoidmine, kõnest arusaamine, sõnavara laiendamine, aistingute ja loovuse arendamine.
Kestus: 60 min-90 min

Keskaegse maja lood

Muuseumitunnis joonistame keskaegse maja

Muuseumitunnis joonistame keskaegse maja

Milline näeb välja keskaegne maja ja mis on selle sees? Uurime, kuidas erineb keskaegne kodu tänapäevasest. Lapsed saavad teada, mida keskaja inimesed sõid ja jõid ning missugused olid nende argielus vajaminevad asjad. Muuseumitund toimub mängude ja aktiivse tegevusena. Tunni lõpuks saab iga laps meisterdada lõbusa keskaegse maja, mille saab endale kaela riputada. Tund sobib hästi muuseumi esmakülastuseks.
NB! Tund sobib ka keelekümblusklassidele!

Sihtgrupp: lasteaed, I ja II kooliaste
Eesmärk: Tutvustada läbi kaasavate tegevuste keskaja eluolu ja esemeid.
Märksõnad: kodu, ajalugu, keskaeg, keskaegne linn, linnaruum, kaupmees
Kestus: 45 minutit – 1 tund
Broneerimine: ,  (+372) 51961041

Lood vanast Tallinnast

Tuulelipp Vana Toomas

Muuseumitunnis saab teada, kes on Vana Toomas, ja talle koguni otsa vaadata

Tallinna lugusid ja legende jutustab kaupmeheemand. Mõnus muuseumitund, kus räägitakse lugusid Ülemiste Vanakesest, Vanast Toomasest ja Niguliste kiriku muumiast. Mõne legendi mängime ise ka läbi.Tallinna maketi juures vaadatakse üle Tallinna olulised ehitised. Lõpuks saavad lapsed endale meisterdada samasugused vuntsid nagu Vanal Toomal.

Sihtgrupp: lasteaed, I kooliaste
Eesmärk: Tutvustada Tallinna tuntumaid legende ning tõestisündinud lugusid Tallinna minevikust
Märksõnad: ajalugu, legendid, lugude vestmine, kodulugu
Kestus: 45 minutit – 1 tund
Broneerimine: ,  (+372) 51961041

Keskaja mängud

Muuseumitunnis saavad lapsed puuhobusega ratsutada

Muuseumitunnis saavad lapsed puuhobusega ratsutada

Keskajal elanud lapsed ratsutasid puuhobustega, viskasid nöörist rõngaid, lõid pada, mängisid „hane“ või 6 ruudu lauamängu ja tegid muud põnevat. Tänapäeva lapsed saavad neid mänge ise proovida. Ilusa ilmaga mängime õues, külma või märja ilmaga oleme toas.

Sihtgrupp: lasteaed, I kooliaste
Eesmärk: Tutvustades vana aja laste mänge arendada loovust, mängulisust, osavust ning teadmisi ajaloost.
Märksõnad: mängud, täpsus, osavus, loovus, meeskonnatöö, õuesõpe, aktiivõpe
Kestus: 45 minutit – 1 tund
Broneerimine: ,  (+372) 51961041

Elevanditäid ja muumiaessents

Muuseumitunnis valmistab igaüks endale ravimisegu

Muuseumitunnis valmistab igaüks endale ravimisegu

Muuseumitunnis saab teada, milliste kentsakate ravimitega kaitsti end haiguste eest keskaegses Tallinnas. Tunniss aavad lapsed teada, mis ravimid täpsemalt olid elevanditäid ja muumiaessents ning milleks neid kasutati. Vaatame ja nuusutame erinevaid ravimtaimi ja vürtse, mis tõved eemale peletavad. Kuuleme, milliseid põnevaid arstimeid müüdi raeapteegis ja saame teada, kuidas on ravitsemisega seotud habemeajajad.  Tunni käigus saavad osalejad ise uhmri ja nuia abil valmis uhmerdada oma ravimisegu, millest saab kodus mõnusat teed keeta.

Sihtgrupp: lasteaed, I ja II kooliaste
Eesmärk: Saada teada, kuidas end haiguste vastu kaitsti, õppida tundma erinevaid ravimtaimi ja vürtse ning teadvustada, kuidas haigused levivad.
Märksõnad: keskaeg, tervis, hügieen, tervis, ravimid, ravimtaimed, erinevate meelte kasutamine
Kestus: 1 tund
Broneerimine: ,  (+372) 51961041

Kuidas tunned aega?

Muuseumitund “Kuidas tunned aega?”

Muuseumitunnis tutvustatakse õpilastele keskaega ja sellega seotud igapäevaelu. Lapsed saavad teada, kuidas mõõta aja möödumist ilma mehaanilise kellata, ning milline on erinevus maa- ja linnaelu sotsiaalsete rütmide vahel. Aja tajumist proovitakse oma keha rütmide abil. Arutleme ajateemaliste kõnekäändude üle. Tunni lõpus valmistatakse Tallinna vanima avaliku ajanäitaja – Pühavaimu kella – kaasaskantav variant. Kevadel ja sügisel on võimalik tundi lõimida õuesõppega, nii et osaliselt toimub muuseumitund linnaruumis.

Sihtgrupp: lasteaed, I ja II kooliaste (tund kohandatakse vastavalt osalejatele)
Eesmärk: Tutvustada erinevaid võimalusi, kuidas aja kulgemist tajuda ja mõõta, kinnistada teadmisi ajaarvamisest
Märksõnad: kell, aeg, ajaarvamine, ajataju, keskaeg, vanasõnad ja kõnekäänud.
Kestus: 1 tund
Broneerimine: ">,  (+372) 51961041