Muuseumist

Meie muuseumi uus nimi on LINNAELUMUUSEUM

Vene tänaval kunagises kaupmehemajas tegutseva muuseumi nimi on alates 2022. aastast Tallinna Linnaelumuuseum.
Muuseumi tegevus ei ole muutunud, räägime Tallinna linna elust läbi aegade.
Edaspidi kannab Tallinna Linnamuuseumi nime kõiki harusid ja osakondi ühendav katusorganisatsioon koos kogude ja ühiste tugitegevustega.

TALLINNA LINNAELUMUUSEUMI EKSPOSITSIOON

Vene 17 paikneva Tallinna Linnaelumuuseumi ekspositsioon tutvustab kokku viiel korrusel Tallinna ajalugu.
1963–65 muuseumiks restaureeritud hoone ajalugu ulatub tagasi 14. sajandisse, praeguse ilme sai see aastail 1997–2000.

AJALUGU JA FILIAALID

Tallinna muuseumi loomise idee ulatub sajandi taha. Rajamisplaane peeti Tallinna volikogus juba aastal 1911. Maailmasõda ja Eesti vabariigi algusaastad lükkasid organisatsiooni loomise edasi, ent linna ajalooga seotud esemeid koguti Tallinna Linnaarhiivi juurde. Aja jooksul on Tallinna Linnamuuseumi alla kuulunud mitmeid märgilise tähendusega hooneid, mis nüüdseks on saanud uued funktsioonid, nagu näiteks  suurtükitorn Paks Margareeta ja Pirita klooster.
Loe lähemalt.

KOGUD

Tallinna Linnamuuseumi kogudes on praeguseks ca 170 000 Tallinna ajalooga seotud museaali.
Tallinna Linnamuuseumi esimene põhimäärus aastast 1937 ütleb: „Tallinna Linna Ajaloolise Muuseumi ülesandeks on omandada, koondada ja alal hoida kõiki ajaloolise, kunsti- ja kultuurajaloolise väärtusega esemeid, mis otseselt või kaudselt on seoses Tallinnaga, ning nende läbitöötamine ja tutvustamine laiemaile ringkondadele.“
Loe lähemalt.

VÄLJAANDED

Tallinna Linnamuuseumi põhikirjaliseks ülesandeks on oma kogude ja nendega seonduva tutvustamine. Selleks annab muuseum alates 2019. aastast välja uuenenud artiklikogumikku “Tallinna Linnamuuseumi Toimetised” ning muuseumi näituste ja uurimistööga seotud väljaandeid.
Loe lähemalt.

PROJEKTID

Tallinna Linnamuuseum tegeleb Tallinna kogukondade ajaloo ja mälupaikade uurimise ning jäädvustamisega.  Kui Sul on ideid ja soovitusi, kuidas seda teha, kui soovid anda oma panuse meie kogudesse või võtta osa meie tegemistest, võta julgelt ühendust!
Sobiva kontakti võid leida SIIT.

Tallinna Linnamuuseum tänab kõiki, kes on aidanud ja soovivad edaspidi kaasa aidata meie kultuuripärandi paremale esiletoomisele ja säilitamisele!

Tallinna Linnamuuseum teeb koostööd Tallinna linnaasutustega, sealhulgas Tallinna Haridusameti ja Kultuuri- ja sportiametiga.

Tallinna Linnamuuseum teeb koostööd siinsete rahvaste ühendustega, osaleb Rahvuskultuuride nädalal ja Tallinna päeval 15. mail.

Tallinna Linnamuuseumi filiaalid Neitsitorn ja Kiek in de Kök/Bastionikäigud on andnud oma loo Eesti disaini ja lugude hotelli, Solo Sokos Hotel Estria lugudepagasisse. Iga lugu on võimalus teha tutvust ühe Eesti teemaga. Muuseum toad on nr 826 ja 946.

Mõned asetleidnud projektid:

TALLINNA LINNAMUUSEUM MUSTAMÄEL

TELLISKIVI POP-UP MUUSEUM

KODU-UURIMISE RING

Tallinna Linnamuuseumi kodu-uurimise ring korraldab igal neljapäeval ajalooteemalisi ettekandeid, ekskursioone jm. Kodu-uurimise ringi koosolekud toimuvad Tallinna vene muuseumis, Ants Laikmaa saalis algusega kell 16.
Loe lähemalt.