Küsimus või ettepanek

Küsimuse või ettepaneku võib esitada kohapeal, edastada telefoni teel või saata kirjalikult: 
postiaadressil Vene 17, Tallinn 10123,
e-posti
telefonil 6104 178

Teabenõue
Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on muuseumil juba olemas. Vastuse saate 5 tööpäeva jooksul.

– Avaliku teabe seadus
– Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus

» Teabenõue ei ole vihjete edastamiseks, selgituste saamiseks, seisukohtade avaldamiseks, kaebuse või vaide esitamiseks
» Teabenõude võib esitada kas suuliselt või kirjalikult

Teabenõudes tuleb esitada järgmised andmed:
1) teabenõudja ees- ja perekonnanimi;
2) asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus;
3) teabenõudja sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või faksi- või telefoninumber), mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta;
4) taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid;
5) taotletav teabenõude täitmise viis.

NB! Palume tähele panna, et mitte iga pöördumine ei ole teabenõue

Selgitustaotlus
Kui soovite muuseumilt teavet, mille saamiseks on vaja olemasolevat teavet analüüsida või koguda lisateavet, siis on tegu selgitustaotlusega. Saate küsida selgitusi muuseumi tegevust reguleerivate õigusaktide ning tegevuse kohta.
Vastuse saate 30 päeva jooksul.

Märgukiri
Märgukirjaga võite teha ettepanekuid muuseumi töö korraldamiseks ja arengu kujundamiseks ning edastada teavet.
Juhul, kui olete märgukirjaga esitanud küsimuse, saate vastuse 30 päeva jooksul.

Vorm päringu või ettepaneku esitamiseks: