Õppeaed

Õppeaed
MÜÜRIKÜLGNE AED

 

Õppeprogramm „Müürikülgne aed“ tegevused on kooskõlas lasteaia ja üldhariduskooli õppekavaga, toetades mitteformaalse hariduse näol ajalugu, kodulugu, looduslugu, ühiskonnaõpetust, kultuurilugu ja tervisekasvatust. Programmide eesmärk on õpetada loodust hoidma, elama ja tegutsema looduskeskkonnas, ennast ning loodusressursse säästes ja väärtustada terveid eluviise. Vaatame seda võrdluses tänapäeva ja keskaegse linnaajaloo kontekstis.

Suvekuudel tehakse erinevaid aiatöid ja muuseumitöötajad hoolitsevad taimede eest.

Õppeprogrammid on digitaalses formaadis, mida iga õpetaja saab vaba varana kasutada, integreerides neid oma tundi ja läbi viies õppetööd meie õppeaias.
Ka üksikkülastajad saavad samuti iseseisvalt läbi teha õppetegevusi antud õppeaias – aeda on paigaldatud infostend, millel on õppeaia kirjeldus koos QR koodiga, mille kaudu saab lahendada ülesandeid.

 

Õppematerjalid:

AIABINGO

AVASTA AEDA

AVASTA RAVIMTAIMI

MEISTERDA LILLEVAAS

MEISTERDA PUTUKAHOTELL (valmis putukahotelli saad soovikorral tuua meie aeda)