Tallinna Linnamuuseumi keskaegses kaupmehemajas on Arheoloogiasügis!

Traumaga kolju Tallinna Võllamäelt. Foto Martin Malve.

Traumaga kolju Tallinna Võllamäelt. Foto Martin Malve.

Arheoloogiasügise loengutel tutvustavad Tartu Ülikooli teadurid Tallinna ja Harjumaa uusimaid arheoloogilisi avastusi ja põnevamaid teadustöid. Sügise lõpetab 27. novembril meeleolukas perepäev „Killud toovad õnne!“

27. oktoobril kell 17. 30 Arheoloogiasügise avaloeng:

Rabalaibad ja rahvapärimus. Pikne Kama (Tartu Ülikool). 

Rabalaipadeks nimetatud inimjäänused pole seni Eestis laialdasemat tähelepanu leidnud. Arheoloogidele on tähelepanuväärsed juhud, kus surnukeha on soo keskkonna mõjul mumifitseerunud. Üks selline surnukeha leiti Rabivere rabast 1936. aastal, aga arhiiviallikates on veel sarnaste leidude kajastusi. Mis põhjusel sattusid inimeste surnukehad soodesse? Üks võimalus on uurida rikkalikke folkloorseid allikaid, mis kajastavad sohu matmisi, aga ka uppumisi ja hukkamisi. Eesti leide tasub ka vaadelda laiemas rahvusvahelises kontekstis ja analüüsida, kuidas siinne teave haakub kuulsate Põhja-Euroopa soolaipadega.

 10. novembril kell 17. 30: Arheoloogiasügise 2. loeng:

„Koljud võllamäelt ehk Tallinna pättide elu ja surm“. Martin Malve (Tartu Ülikool). Registreeri

1994. aastal kaevati täielikult läbi Tallinna peamine võllamägi. Kivist hukkamis- ja kohtumõistmispaik rajati 14. ja 15. sajandi vahetusel ning oli kasutusel kuni 18. sajandi keskpaigani. Uuringute käigus leiti osaliselt säilinud võllase kolmnurkne paekivist alus. Välja puhastati ka 20 matust ja võllase sisemusest leiti u 50 lõhutud koljut. Nüüd, üle 20 aasta hiljem, vaadati kogu ülimalt huvitav luuaines uuesti läbi. Käesoleva ettekande eesmärgiks on anda täielik ülevaade luustikel esinenud vigastustest, mis võiksid viidata hukkamisele ning anda aimu tolleaegsete pättide tervisest ja eluviisist.

24. novembril kell 17. 30 Arheoloogiasügise 3. loeng:

14. sajandi veejuhe ja teised põnevad leiud – arheoloogilised kaevamised Tallinnas Pärnu mnt 31, 33 ja 35 kinnistul. Andres Tvauri (Tartu Ülikool). Registreeri

2016. aasta augustis-septembris toimusid arheoloogilised päästekaevamised Tallinnas Pärnu mnt 31, 33 ja 35 kinnistul seoses elamu- ja büroohoonete ehitusega. Tegemist on muinsuskaitse all oleva asulakohaga, mille dateering jääb ajavahemikku II at eKr – 16. saj pKr. Kaevamiste käigus uuriti käsitsi läbi ca 3500 m2 suurune ala. Kaevamiste uhkeim leid on 14. sajandil rajatud Ülemiste veejuhe, mis on ainulaadne terves Põhja-Euroopas. Leidudest moodustab suurema osa keraamika, millest vanimad killud dateeruvad eelrooma rauaaega.

27. novembril kell 11-16 Arheoloogia perepäev „Killud toovad õnne“ eesti ja vene keeles.

Arheoloogiasügis lõpeb esimesel advendil meeleoluka perepäevaga. Erilise tähelepanu all on seekord arheoloogiliste esemete killud. Perepäeval leiad vastuse küsimusele, mida need killud meile räägivad ja kuidas panevad arheoloogid nende põhjal kokku pildi minevikust.

Perepäeval toimuvad mitmed töötoad, kus lapsed saavad meisterdada ja kätt proovida eksperimentaalarheoloogias. Saab proovida ka arheoloogilisi väljakaevamisi! Huvilised saavad ise leitud potikillu põhjal mõelda, mis ese see kunagi on olnud.

Ekskursioonidel tutvustatakse linnamuuseumis eksponeeritavaid arheoloogilisi leide. Ekskursioonid toimuvad nii eesti kui ka vene keeles.

Sissepääs muuseumipiletiga.

Arheoloogiasügise loengud toimuvad Tallinna Linnamuuseumi keskaegses kaupmehemajas Vene 17, sissepääs 3 €. Perepäevale pääseb muuseumipiletiga.

Info ja registreerimine:

tel 372 615 5180, www.linnamuuseum.ee