5.11. Linnamuuseumis Arheoloogiasügis 2019. Heidi Luik: mäng taaniaegses Tallinnas ja keskaja Euroopas

Tallinna Linnamuuseumi igasügisene arheoloogiateemaline üritustesari sisaldab muinasaja lõpu ja Taani ajastuga seotud loenguid, muuseumitunde ning tänavu ka koreograafilist etteastet.
Arheoloogisasügis on osa “Tallinn 800” teema-aastast, mis tähistab 800 aasta möödumist Tallinna esmamainimisest seoses Taani kuninga võidetud Lindanise lahinguga. Vaata programmi www.tallinn800.ee.

Tallinna luuesemete seas leidub ka mängu ja meelalahutusega seotud esemeid – täringuid ja mängunuppe (1–3) ning toruluust vilepille (9 ja 10). Foto Sander Nittim.

LOENGUD Linnamuuseumis (Vene 17)

5. novembril kell 18.00
Heidi Luik: „Mäng Taaniaegses Tallinnas ja keskaja Euroopa kultuuriruumis arheoloogiliste luuleidude põhjal“

Tallinna arheoloogiliste leidude seas on erinevaid luust mängunuppe ja täringuid, samuti vilepille ja vurriluid. Loengus tutvustatakse, milliseid laua- ja hasartmänge keskajal mängiti, milliseid mänguga seotud esemeid kasutasid meelelahutuseks täiskasvanud ja millised olid pigem laste mänguasjad. Samuti antakse ülevaade sellest, kes sellised esemeid valmistasid ja missuguseid luumaterjale mänguasjade tegemiseks kasutati.

Registreeri siit!

Arheoloogiasügis Facebookis

Arheoloogiasügise loengud täiendavad Tallinn 800 sündmuste raames Linnamuuseumi sügishooaja loengusarja Kuidas Tallinna alguse sai

MUUSEUMITUND „OLE ISE ARHEOLOOG!“
23. oktoober – 5. november

Kooli- ja lasteaiaealistele huvilistele mõeldud tunnis räägime, kes on arheoloog ja millega ta tegeleb. Osalejad saavad ise proovida arheoloogirolli. Muuseumitund lõpeb eksperimentaalarheoloogilise meisterdamisülesandega.

 

Tunni hind 4 € õpilase kohta
Broneerimine: , 5919 0980

Arheoloogiasügist toetab Kultuurkapital


TOIMUNUD:

27. septembril kell 18–21 tantsuetteaste „Teadlaste öö“ raames ja tasuta Linnamuuseumis (Vene tn 17) ja Vanaturu ristmikul.
28. ja 29. septembril kell 12–15 Linnamuuseumis.

TANTSUETTEASTE „ÜKS ESE, MITU LUGU“
Tallinna Ülikooli koreograafiaosakonna ja Põhja-Karjala kolledži kaasaegse tantsu osakonna tantsijad ja vilistlased annavad edasi lugusid, mida näitusel esitatud arheoloogilised leiud võivad kõnelda. Tantsulises programmis saavad Eesti ja Soome tantsijatest museaalid, kes kannavad oma liikumisega edasi lugusid arheoloogiliste esemete valmistamisest, kasutamisest, uskumustest, aga ka uutest kasutusvõimalustest. Loe lähemalt

8. oktoobril kell 18.00
Annika Tiko: „Igapäevaelu keskaegses Tallinnas“

Millega end linnas elatati? Millise käsitööga tegeleti? Kuidas süüa saadi ja mida üldse söödi? Kui palju Euroopa moega kaasas käidi ja kuidas olid suhted inimestega väljaspool linnamüüre? Mida üldse arheoloogia meile kõigest sellest rääkida saab ja kuidas?
Loengul keskendutakse Tallinna elaniku elule 13.–14. sajandil, kasutades peamiselt Sauna tn 8/10 arheoloogilistel väljakaevamistel saadud informatsiooni.

22. oktoobril kell 18.00
Tuuli Kurisoo: „Põhja-Eesti ehetest, nende ornamendist ja tähendusest 13. sajandil“ 

Ettekandes antakse põgus ülevaade 13. sajandi ehtekultuurist Põhja-Eestis. Vaatluse all on Kaberla, Pada ja Kukruse kalmistute leiumaterjal ning mitmed ehetest koosnevad aardeleiud. Erinevate leiukontekstide abil arutletakse ehete kandmisviiside üle ja tuuakse välja regionaalsed erinevused Harjumaa ja Virumaa vahel.
Lisaks erinevate ehete ja nende kandmisviiside tutvustamisele pööratakse tähelepanu ka ehete märgimaailmale ning selle tõlgendamisele.