Tallinna Linnamuuseumi tööd korraldavad dokumendid

Linnamuuseum lähtub oma tegevuses Tallinna Linnamuuseumi põhimäärusest, samuti riigi ja Tallinna õigusaktidest ja Kultuuriameti juhataja käskkirjadest. 

Tallinna Linnamuuseumi direktorit nõustab 15.01.2018 moodustatud Tallinna Linnamuuseumi nõukoda, mille koosseisu kuuluvad
1. TLMi peavarahoidja
2. TLM teadusdirektor
3. TLMi finantsjuht
4. TLMi personalijuht
5. TLMi haldusjuht
6.  TLMi turundus- ja kommunikatsioonijuht
7. TLMi Kiek in de Köki ja Bastionikäikude ja Raidkivimuuseumi juhtivkuraator
8. TLMi fotomuuseumi juhtivkuraator
9.  TLMi kaupmehemaja juhtivkuraator
10. TLMi vene muuseumi ja Peeter I maja juhtivkuraator
11. TLMi lastemuuseum Miiamilla juhtivkuraator
12. TLMi vanempedagoog
13. TLMi peaspetsialist

TLM_nõukoja_moodustamine_kk 3_2018

Tallinna Linnamuuseum on Tallinna Kultuuriameti hallatav asutus, mis koondab vanalinnas, Kadriorus ja Kalamajas asuvaid allüksusi. Meie eesmärk on säilitada ja tutvustada Tallinna ajalugu ja kultuuripärandit.