Tallinna Linnamuuseumi tööd korraldavad dokumendid

Linnamuuseum lähtub oma tegevuses Tallinna Linnamuuseumi põhimäärusest, riigi, Tallinna õigusaktidest ning Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti juhataja käskkirjadest. 

Tallinna Linnamuuseumi direktorit nõustab 07.03.2023 ajakohastatud Tallinna Linnamuuseumi nõukoda, mille koosseisu kuuluvad

 • TLMi peavarahoidja
 • TLMi teadusdirektor
 • TLMi finantsjuht
 • TLMi haldusjuht
 • TLMi personalijuht
 • TLMi kommunikatsiooni osakonnajuhataja
 • TLMi Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi osakonnajuhataja
 • TLMi Raevangla-fotomuuseumi osakonnajuhataja
 • TLMi linnaelumuuseumi osakonnajuhataja
 • TLMi vene muuseumi ja Peeter I maja osakonnajuhataja
 • TLMi lastemuuseum Miiamilla osakonnajuhataja
 • TLMi Kalamaja muuseumi osakonnajuhataja
 • TLMi haridusjuht
 • TLMi näituste ja ürituste juht
 • TLMi teenindusjuht
 • TLMi kuraator-säilitaja
 • TLMi dokumendihaldur-arhivaar

Tallinna Linnamuuseumi nõukoda

Tallinna Linnamuuseum on Tallinna Kultuuri- ja Spordiametiameti hallatav asutus, mis koondab vanalinnas, Kadriorus ja Kalamajas asuvaid allüksusi. Meie eesmärk on säilitada ja tutvustada Tallinna ajalugu ja kultuuripärandit.