Külasta kogu

Tallinna Linnamuuseumi kogusid on võimalik külastada vastava koguga tegeleva koguhoidja saatel. Selleks palume võtta ühendust antud koguga tegeleva inimesega.

Võimaluse korral saab kogusid külastada ka vastava teemaekskursiooniga. Nende toimumise kohta saab teavet märksõna alt “Mis toimub”

 

Koguhoidjate kontaktandmed leiab vastava kogu lehelt

 

Kogusid ja nende kasutamist puudutav info:

Maris Rosenthal, 6155194