10. detsembril
retk apteeker Melchiori radadel.
Kino ja teadust siduv publikuprogramm

Koos „Apteeker Melchiori“ filmimeeskonnaga sündis Tallinna Linnamuuseumis filmikunsti ja teadust siduv publikuprogramm „Apteeker Melchiori radadel“.

Keskajast rääkivad raamatud ja mängufilmid on tänuväärt õppematerjal. 15. sajandist on ainelist kultuuri säilinud vähe ja seepärast pakuvad sõnalised ja pildilised jutustused huvi nii noortele kui ka täiskasvanutele.

Viimane teadaolev keskaega käsitlev Eesti film „Hundiseaduse aegu“ pärineb 1984. aastast. Sellest ajast on teadmised Eesti keskajast oluliselt kasvanud ja avanud uusi vaatepunkte. Muuseumil on võimalus filmi ja Melchiori lugu ning selle tausta laiemalt avada.

Juba seitsmendat aastat toimuv Tallinna Linnamuuseumi üritustesari „Arheoloogiasügis“ keskendub tänavu kunstidele: ajalooteemaliste raamatute ja filmide tõepärasusele ja nende analüüsimisele. Peaasjalikult keskendutakse just Indrek Hargla romaanide ainetel sündinud „Apteeker Melchiorile“, kolm selleteemalist filmi linastuvad 2022. aasta jooksul.

Arheoloogiasügise kavas on keskaegse linna teemalised ekskursioonid linnaruumis ja loengusari Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis. LOE LÄHEMALT

Gümnaasiumiõpilastele on avatud keskaja teemalise mängu stsenaariumi konkurss >

Retked „Apteeker Melchiori“ filmi radadel

Milline oli Tallinn aastal 1409 ja mis on sellest ajast tänini säilinud?
Mida kasutati akende katmiseks, kui klaasi veel ei olnud? Kus elas Tallinna esimene apteeker ja kellelt enne teda rohtusid soetati?
Ekskursioonil tutvustatakse linna läbi apteeker Melchiori silmade, sealjuures selgitatakse ajalooteemalise filmi tegemise nüansse. Kas 15. sajandi Tallinna saab üldse tõepärasena kujutada?

Ekskursioon algab Kiek in de Köki suurtükitorni juures. Sealt liigutakse läbi ordurüütlitele kuuluva Toompea hansakaupmeeste valitsetavasse all-linna. Teel külastatakse 600-aastast Raeapteeki, mekitakse apteeginapsu ja Panis Martiust. Retk lõpeb Tallinna Linnamuuseumis, kus tutvustatakse teemakohaseid kogudes säilitatavaid 15. sajandi leide.

Ekskursioon kestab 2 tundi.
Hind: 12/10 €, Apollo kino “Apteeker Melchiori” filmi piletiga on Melchiori-ekskursioon 20% soodsam.

TOIMUMISAJAD:

 

Laupäev, 3. detsember
Kell 13.30 eesti keeles
Kell 14.30 vene keeles
Piletid Fientast.

Laupäev, 10. detsember
Kell 13.30 eesti keeles
Kell 14.30 vene keeles
Piletid Fientast.

NB! Pakume koolidele, sõpruskondadele ja teistele  huvilistele võimalust tellida ekskursiooni ka eraviisiliselt, vaid oma grupile.
Tellimiseks võta ühendust: .

 

Näitus „Kuidas valmis film apteeker Melchiorist“

29. aprillist kuni 19. juulini sai külastada fotonäitust Kiek in de Köki V korrusel, kus vaatajateni jõudsid salapärased hetked kõigi kolme “Apteeker Melchiori” filmi võtetelt. Näitusel eksponeeriti lisaks fotodele ka filmis kasutatud kostüüme ning teemakohaseid museaale Tallinna Linnamuuseumi kogudest.

Aasta lõpuni saab näituse fotosid vaadata Kiek in de Köki fuajees.

Loe lähemalt

Näituse meeskond: Kuraator Küllike Tint, tekstid Küllike Tint ja Veiko Esken (produtsent), Adeele Tähemaa (tegevprodutsent), Olle Mirme (stsenarist), Mari-Liis Bunder, fotograaf Robert Lang, kostüümikunstnik Mari-Liis Bunder, kujundus Anne Järvpõld, konsultant Anneli Jalava.
Täname “Apteeker Melchiori” filmimeeskonda, Apollot ja Agenda PR.

MÄNGUKONKURSS GÜMNAASIUMIÕPILASTELE
„Retk läbi keskaegse Tallinna”

Arheoloogiasügisel kutsub Tallinna Linnamuuseum seoses apteeker Melchiori teema-aastaga ajaloohuviliste gümnasistide võistkondi 5. septembrist 30. oktoobrini osalema keskaja-Tallinna teemalise mängu stsenaariumi konkursil.

Võitjameeskonna stsenaariumi põhjal koostatakse roadgames.com platvormile mäng, mis saab osaks Tallinna Linnamuuseumis avatavale Mustpeade näitusele.

Vaata lähemalt siit.

Fotod: “Apteeker Melchiori” esimese filmi võtted Lätis Cinevilla filmilinnakus: autor Robert Lang.

Filmivõtted Taani kuninga aias ja filmi tutvustav tuur Tallinna tänavatel: Meeli Küttim, Tallinna Linnamuuseum.

 

 

ARHEOLOOGIASÜGISE
TOIMUNUD LOENGUD

12. mai
Riina Rammo:
„ Arheoloogi pilguga rõivastusest keskaegsetes Liivimaa linnades“.

Milliseid rõivaid kandsid keskaegse Tallinna elanikud? Selle kohta on vähe teada ja olemasolev on tuttav vaid kitsale huviliste ringile. Loeng tutvustab arheoloogilisi rõivajäänuseid, mis on leitud Eestimaa linnade keskaegsetest prügiladestustest. Säilinud tekstiilikatked annavad aimu kasutatud kangastest ja kõnekatest detailidest – siidniidiga õmblused, nööbid ja nöörkinnised. Koos kirjalike ülestähenduste ja säilinud kujutistega toovad need leiud mineviku inimese tänapäevale lähemale.
Riina Rammo on Tartu Ülikooli arheoloogia kaasprofessor, kelle uurimisvaldkonnaks on arheoloogiline tekstiil.

22. september
Martin Malve: „Vägivald, meditsiin ja Oleviste kirik apteeker Melchiori valguses“.

Martin Malve on ligi 15 aastat tegelenud inimluude uurimisega ning kümme viimast aastat ka aktiivselt arheoloogiliste välitöödega. Oma ettekandes näitab ta, mida põnevat võime inimluude põhjal öelda mineviku inimeste kohta ja kuidas surnuid „rääkima“ panna. Kas pea maha löömine jätab luudele jälgi? Loengus võib ka kuulda, millised näevad välja leeprahaige luud, mis juhtub pliimürgistuse korral jalaluudega ja kui hull oli keskaegne koljuoperatsioon. Ettekandes toob Martin Malve võrdlevaid näiteid „Apteeker Melchiori“ raamatust ja filmist.

6. oktoober
Monika Reppo: „Ravi iga tõve vastu: klaasist apteegipurgid ja -pudelid“.

Monika Reppo on arheoloogilise klaasi uurija. Oma ettekandes tutvustab ta, millised ravianumad Tallinna alal keskajal levisid ja kas film on sellega kooskõlas.

10. novembril

Ain Mäesalu: „Relvastus ja sõjandus keskaega käsitlevates mängufilmides
(peamiselt „Apteeker Melchiori“ näitel)“.

Mängufilm võib mõjutada ettekujutust ajaloosündmustest enam kui miski muu. Ilmekaks näiteks on Vene mängufilm „Aleksander Nevski“ (1938), mis avaldab ikka veel olulist mõju nii Jäälahingu uurimisele kui ka Venemaa välispoliitikale. Melchiori filmides vilksatavad siin-seal relvad ja kaitsevarustus, mis võimaldavad arutleda nende sobivust 15. sajandi algupoolde. Ühtlasi antakse ülevaade selleaegsete tallinlaste relvastusest ja demonstreeritakse üht Euroopa vanemate käsitulirelvade hulka kuuluvat Otepää püssi. Lisaks on vaatluse all üks saladuslik esemeliik – pistoda-vasar, mis võis kasutusel olla Tallinna komtuuri võimusauana.

Ain Mäesalu on arheoloog, kes uurinud peamiselt sõjarelvastuse ja kaitsevarustusega seonduvaid leide. Oma ettekandes analüüsib ta just seda osa „Apteeker Melchiori“ filmist, kuid toob näiteid ka teistest keskaega käsitlevatest filmidest.

Raeapteegi ja meditsiiniajaloo huvilistel on tänavusel apteegi sünnipäeva-aastal võimalus osa saada ka seal toimuvatest loengutest. Loe lähemalt siit.

 

 

Arheoloogiasügise loengusari

Tallinna Linnamuuseumi iga-aastane arheoloogiateemaline üritustesari Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis toob uuemaid uuringuid tutvustama ajaloolased ja arheoloogid.

Tänavu seitsmendat aastat toimuv Arheoloogiasügis jätkub sel aastal kirjanduse ja filmikunsti radadel, keskendudes peaasjalikult 2022. aastal linastunud „Apteeker Melchiori“ filmidele. Kuna raamatud ja filmid aitavad tekitada hea tervikliku ettekujutuse minevikumaailmast, saavad arheoloogid neile tuginedes tutvustada oma uurimisteemasid.