Miiamilla muuseumitunnid: kutsu muuseum külla või avasta meiega Tallinna Linnamuuseumi filiaale

Miiamilla Kalamaja muuseumis

Miiamilla muuseumitund Kalamaja muuseumis

Kuigi lastemuuseumi hoone on remondiks suletud, saab muuseumiga kohtuda lasteaedades ja koolides ning külastada muuseumitunde teistes Tallinna Linnamuuseumi filiaalides.

Selle õppeaasta lõpuni on võimalik tellida seniseid lastemuuseumi haridusprogramme. Tunde saame läbi viia kas mõnes teises Tallinna Linnamuuseumi filiaalis või tulles ise külla teie õppeasutusse.

Muuseumitunde viime läbi Kalamaja muuseumis, Tallinna Linnaelumuuseumis ja Peeter I majas.

Lasteaedadele pakume muuseumitunde, mis haakuvad põhiliselt kahe õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnaga: mina ja keskkond ning tervis. Esimese kooliastme muuseumitunnid toetavad, täiendavad ja pakuvad vaheldust koolitundides õpitule. Muuseumitundide loomisel lähtume põhikooli riiklikust õppekavast ja põimime oma tundidesse sisse uute oskuste saamist ja teadmiste kinnistamist.

Tutvu lähemalt lasteaiale ja koolile pakutavate haridusprogrammidega ning hinna- ja muu olulise infoga.

Muuseumitundide loomisel on meie kuldreeglid:

  • õpime läbi aktiivtegevuste ja mängude
  • toetame alati lapse loovust
  • julgustame lapsi ennast väljendama
  • õpime üksteise mõtteid kuulama ja teineteisega arvestama
  • loome õppimiseks positiivse ja turvalise õhustiku
  • uudistame ja avastame koos lastega

Kõik programmid palume kokku leppida tel 601 7057 või 

Kasuta võimalust tuua lasteni praegused muuseumiprogrammid! Uuel õppeaastal kajastavad lastemuuseumi tulevased haridusprogrammid 2024. aastaks loodava ekspositsiooni teemasid nagu empaatia, keskkond, sotsiaalsed oskused ja põhitunded.