Üllatav leid Tallinna Linnamuuseumi arhiivkogust – rariteetne 16. sajandi köide

Muuseumi igapäevatöö – museaalide süstemaatiline detailsem kirjeldamine MuISi andmebaasis võib pakkuda ootamatuid üllatusleide.

1975. aastal inventarinumbri 14603:115 all nimetusega “Poola leedu kroonika” Tallinna Linnamuuseumis arvele võetud raamat osutus põhjalikul uurimisel tõeliseks rariteediks. Et tegemist on defektse eksemplariga, millel puudub algus ja lõpp, polnud varasemalt teada ei raamatu täpset pealkirja ega dateeringut. Arhiivkogus töötades uuris koguhoidja Marian Habicht köite päritolu lähemalt.
20. sajandi alguse ilmetu poolnahkköite kaante vahel peitus juba 19. sajandil hinnatud rariteediks muutunud Bartosz Paprocki teos “Gniazdo cnoty…”, mis on trükitud 1578. aastal Krakowis. Poola-Leedu aadligenealoogiat sisaldav raamat on illustreeritud enam kui 3000 puugravüüriga. Poolakas Bartosz Paprocki (1543-1614) oli tuntud kui kirjanik ja poeet, kes elas 22 aastat ka Slovakkias, ning teda tituleeritakse Poola, Leedu ja Slovakkia genealoogia ja heraldika isaks. Kõnealuse ning ka järgmise samasisulise teose “Herby rycerstwa polskiego” pühendas autor kuningas Stephen Batoryle.
Kuigi raamatut võib leida mitmetes Euroopa kogudes, on ta hinnatud haruldus, mille üks eksemplar on imekombel sattunud ka Eestisse ja siinmail teadaolevalt ainus.