25.11. ARHEOLOOGIASÜGISE LOENG Viikingiaegne Iru. Mauri Kiudsoo, TLÜ arheoloogia teaduskogu

“Viikingiaegse Iru linnuse olulisusest Idatee kontekstis”

25. Novembril kell 18.00 Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis.

Arheoloog Mauri Kiudsoo, TLÜ arheoloogia teaduskogu

Loeng tutvustab sissejuhatuseks Iru linnuse uurimislugu ja sealse leiumaterjali põhjal püstitatud erinevaid hüpoteese.
Keskendudes peaasjalikult Iru linnus-asula tähtsusele Idateel, käsitletakse laiemalt Soome lahe vesikonna muistiseid.
Põgusa ülevaate saab ka viikingite kaugkaubandusvõrgustikust ja -teedest.

Registreerin

Pilet 6/4 €.

 

Loeng kuulub Tallinna Linnamuuseumi Arheoloogiasügise üritustesarja. Loe lähemalt

 

Eesti kaitsevägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoner tutvumas Iru linnuse arheoloogiliste kaevamistega 1936(?). aasta suvel. Foto: TLÜ AT FK 10974

Eesti kaitsevägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoner tutvumas Iru linnuse arheoloogiliste kaevamistega 1936(?). aasta suvel. Foto: TLÜ AT FK 10974