Tallinna Linnamuuseumit juhib alates 1. detsembrist 2017 Triin Siiner

Tallinna Linnavalitsus kinnitas Tallinna Linnamuuseumi direktori ametikohale Triin Siineri.

Triin Siiner

Triin Siiner

Triin Siiner asub Tallinna Linnamuuseumi direktori ametikohale alates 1. detsembrist 2017. Triin Siiner on töötanud pikaajaliselt muuseumivaldkonnas, sh Eesti Vabaõhumuuseumis, Eesti Ajaloomuuseumis ja käesoleva ajani Eesti Panga muuseumi juhatajana.
Tallinna Linnamuuseumi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutas Tallinna Kultuuriamet välja avaliku konkursi. Konkursile esitati seitse sooviavaldust, hindamisvooru tulemusel kutsuti neist viis tugevamat kandidaati vestlusvooru ning neist parim kandidaat pääses teise vestlusvooru.
Komisjoniliikmete hinnangul on valituks osutunud kandidaadil kindel visioon linnamuuseumi arendamiseks, vajalikud kogemused ja haridus ning lisaks linnamuuseumi juhtimiseks vajalikele kompetentsidele ka lisakompetentse ning väärtuslikke isikuomadusi. Ta on praktiseerinud andragoogika grupijuht/koolitajana, ta on koostööaldis, tasakaalukas ning muuseumivaldkonnas positiivse ja lugupeetud mainega.
Tallinna Linnamuuseumi direktori Kalmar Ulmiga lõpetati töösuhe tänavu augustis töötajapoolse töölepingu korralise ülesütlemise tõttu.
Tallinna Linnamuuseumi põhimääruse alusel juhib linnamuuseumi direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktides kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.
Uudis on leitav ka Tallinna kodulehel